Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996

Kazalo

44. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o prevzemu s strani Vlade Republike Slovenije dela obveznosti, sprejetih s strani Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije do Vlade Republike Francije po sporazumu z dne 28. junija 1984 o konsolidaciji dolgov, Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o prevzemu s strani Vlade Republike Slovenije dela obveznosti, sprejetih s strani Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije do Vlade Republike Francije po sporazumu z dne 6. junija 1985 o konsolidaciji dolgov, Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o prevzemu s strani Vlade Republike Slovenije dela obveznosti, sprejetih s strani Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije do Vlade Republike Francije po sporazumu z dne 28. novembra 1986 o konsolidaciji dolgov, Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o prevzemu s strani Vlade Republike Slovenije dela obveznosti, sprejetih s strani Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije do Vlade Republike Francije po sporazumu z dne 15. septembra 1988 o konsolidaciji dolgov, Sporazuma med Vlado RS in Vlado Republike Francije o prevzemu s strani Vlade Republike Slovenije dela obveznosti, sprejetih s strani Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije do Vlade Republike Francije po sporazumih z dne 28. junija 1984, 6. junija 1985 in 15. septembra 1988 o konsolidaciji dolgov (BFRSKD), stran 214.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI
SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE FRANCIJE O PREVZEMU S STRANI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE DELA OBVEZNOSTI, SPREJETIH S STRANI ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE DO VLADE REPUBLIKE FRANCIJE PO SPORAZUMU Z DNE 28. JUNIJA 1984 O KONSOLIDACIJI DOLGOV,
SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE FRANCIJE O PREVZEMU S STRANI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE DELA OBVEZNOSTI, SPREJETIH S STRANI ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE DO VLADE REPUBLIKE FRANCIJE PO SPORAZUMU Z DNE 6. JUNIJA 1985 O KONSOLIDACIJI DOLGOV,
SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE FRANCIJE O PREVZEMU S STRANI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE DELA OBVEZNOSTI, SPREJETIH S STRANI ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE DO VLADE REPUBLIKE FRANCIJE PO SPORAZUMU Z DNE 28. NOVEMBRA 1986 O KONSOLIDACIJI DOLGOV,
SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE FRANCIJE O PREVZEMU S STRANI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE DELA OBVEZNOSTI, SPREJETIH S STRANI ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE DO VLADE REPUBLIKE FRANCIJE PO SPORAZUMU Z DNE 15. SEPTEMBRA 1988 O KONSOLIDACIJI DOLGOV,
SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE FRANCIJE O PREVZEMU S STRANI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE DELA OBVEZNOSTI, SPREJETIH S STRANI ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE DO VLADE REPUBLIKE FRANCIJE PO SPORAZUMIH Z DNE 28. JUNIJA 1984, 6. JUNIJA 1985 IN 15. SEPTEMBRA 1988 O KONSOLIDACIJI DOLGOV
(BFRSKD)
Razglašam zakon o ratifikaciji
Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o prevzemu s strani Vlade Republike Slovenije dela obveznosti, sprejetih s strani Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije do Vlade Republike Francije po sporazumu z dne 28. junija 1984 o konsolidaciji dolgov,
Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o prevzemu s strani Vlade Republike Slovenije dela obveznosti, sprejetih s strani Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije do Vlade Republike Francije po sporazumu z dne 6. junija 1985 o konsolidaciji dolgov,
Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o prevzemu s strani Vlade Republike Slovenije dela obveznosti, sprejetih s strani Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije do Vlade Republike Francije po sporazumu z dne 28. novembra 1986 o konsolidaciji dolgov,
Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o prevzemu s strani Vlade Republike Slovenije dela obveznosti, sprejetih s strani Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije do Vlade Republike Francije po sporazumu z dne 15. septembra 1988 o konsolidaciji dolgov,
Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o prevzemu s strani Vlade Republike Slovenije dela obveznosti, sprejetih s strani Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije do Vlade Republike Francije po sporazumih z dne 28. junija 1984, 6. junija 1985 in 15. septembra 1988 o konsolidaciji dolgov
(BFRSKD), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. julija 1996.
Št. 001-22-84/96
Ljubljana, dne 29. julija 1996
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI
SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE FRANCIJE O PREVZEMU S STRANI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE DELA OBVEZNOSTI, SPREJETIH S STRANI ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE DO VLADE REPUBLIKE FRANCIJE PO SPORAZUMU Z DNE 28. JUNIJA 1984 O KONSOLIDACIJI DOLGOV,
SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE FRANCIJE O PREVZEMU S STRANI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE DELA OBVEZNOSTI, SPREJETIH S STRANI ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE DO VLADE REPUBLIKE FRANCIJE PO SPORAZUMU Z DNE 6. JUNIJA 1985 O KONSOLIDACIJI DOLGOV,
SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE FRANCIJE O PREVZEMU S STRANI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE DELA OBVEZNOSTI, SPREJETIH S STRANI ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE DO VLADE REPUBLIKE FRANCIJE PO SPORAZUMU Z DNE 28. NOVEMBRA 1986 O KONSOLIDACIJI DOLGOV,
SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE FRANCIJE O PREVZEMU S STRANI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE DELA OBVEZNOSTI, SPREJETIH S STRANI ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE DO VLADE REPUBLIKE FRANCIJE PO SPORAZUMU Z DNE 15. SEPTEMBRA 1988 O KONSOLIDACIJI DOLGOV,
SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE FRANCIJE O PREVZEMU S STRANI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE DELA OBVEZNOSTI, SPREJETIH S STRANI ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE DO VLADE REPUBLIKE FRANCIJE PO SPORAZUMIH Z DNE 28. JUNIJA 1984, 6. JUNIJA 1985 IN 15. SEPTEMBRA 1988 O KONSOLIDACIJI DOLGOV
(BFRSKD)
1. člen
Ratificirajo se:
– Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o prevzemu s strani Vlade Republike Slovenije dela obveznosti, sprejetih s strani Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije do Vlade Republike Francije po sporazumu z dne 28. junija 1984 o konsolidaciji dolgov,
– Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o prevzemu s strani Vlade Republike Slovenije dela obveznosti, sprejetih s strani Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije do Vlade Republike Francije po sporazumu z dne 6. junija 1985 o konsolidaciji dolgov,
– Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o prevzemu s strani Vlade Republike Slovenije dela obveznosti, sprejetih s strani Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije do Vlade Republike Francije po sporazumu z dne 28. novembra 1986 o konsolidaciji dolgov,
– Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o prevzemu s strani Vlade Republike Slovenije dela obveznosti, sprejetih s strani Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije do Vlade Republike Francije po sporazumu z dne 15. septembra 1988 o konsolidaciji dolgov,
– Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o prevzemu s strani Vlade Republike Slovenije dela obveznosti, sprejetih s strani Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije do Vlade Republike Francije po sporazumih z dne 28. junija 1984, 6. junija 1985 in 15. septembra 1988 o konsolidaciji dolgov,
podpisani v Parizu 5. februarja 1996 v francoskem in angleškem jeziku.
2. člen
Sporazumi se v izvirniku v francoskem jeziku ter v prevodu v slovenskem jeziku glasijo:*
A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF À LA PRISE EN CHARGE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE D’UNE PARTIE DES OBLIGATIONS CONTRACTÉES VIS-À-VIS DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF FÉDÉRAL DE L’ASSEMBLÉE DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE FÉDÉRATIVE DE YOUGOSLAVIE AU TITRE DE L’ACCORD DE CONSOLIDATION DE DETTES DU 28 JUIN 1984
Le Gouvernement de la République de Slovénie et le Gouvernement de la République Française,
Considérant que le processus de dissolution de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie est arrivé à son terme et que ladite République Socialiste Fédérative de Yougoslavie n’existe plus,
Considérant que de nouveaux Etats ont été créés sur le territoire de l’ancienne République Socialiste Fédérative de Yougoslavie et se sont substitués à elle; que ces Etats sont tous des Etats successeurs de l’ancienne République Socialiste Fédérative de Yougoslavie,
Considérant que la République de Slovénie est un desdits Etats successeurs de l’ancienne République Socialiste Fédérative de Yougoslavie,
Considérant que la France, par une déclaration en date du 15 janvier 1992, a décidé de reconnaître la République de Slovénie,
Considérant la lettre en date du 25 septembre 1992 adressée par le Président du Club de Paris à M. Mitja Gaspari, Ministre des Finances de la République de Slovénie,
Considérant la lettre en date du 27 octobre 1992 adressée par M. Mitja Gaspari, Ministre des Finances de la République de Slovénie, au Président du Club de Paris,
Considérant la lettre en date du 6 janvier 1993 adressée par le Président du Club de Paris à M. Mitja Gaspari, Ministre des Finances de la République de Slovénie,
Considérant la lettre en date du 23 avril 1993 adressée par M. Mitja Gaspari, Ministre des Finances de la République de Slovénie, au Président du Club de Paris,
Considérant la lettre en date du 5 juillet 1993 adressée par le Président du Club de Paris à M. Mitja Gaspari, Ministre des Finances de la République de Slovénie,
Sont convenus de ce qui suit:
Article I
Le Gouvernement de la République de Slovénie, pour la part qui le concerne, assure le service de la dette et est pleinement responsable des obligations résultant de l’accord de consolidation de dettes signé le 28 juin 1984 entre le Conseil Exécutif Fédéral de l’Assemblée de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie et le Gouvernement de la République française.
Article II
La part de la dette prise en charge par le Gouvernement de la République de Slovénie visée à l’Article I ci-dessus est évaluée, à la date du présent Accord, à 77.291.717,19 Francs français (*) au titre des échéances en principal payables entre le ler janvier 1984 et le 31 décembre 1984 inclus, échues ou à échoir, et non réglées au titre des crédits commerciaux, octroyés par des banques ou des fournisseurs français et garantis ou assurés par la Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE), ayant fait l’objet d’un contrat ou de toute autre forme d’arrangement financier prévoyant initialement une durée de crédit supérieure à l an et conclu avant le 2 décembre 1982 (Annexe).
En cas d’erreur d’évaluation mutuellement reconnue, les montants ainsi arrêtés pourront être modifiés par accord entre les Parties.
L’Annexe fait partie intégrante de l’Accord.
Article III
La Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana d’une part, la Banque de France d’autre part, sont chargées, pour le compte de leur Gouvernement respectif, des modalités d’application du présent Accord. La Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana exécute en particulier, pour le compte du Gouvernement de la République de Slovénie et dans le cadre des dispositions du présent Accord, l’ensemble des obligations confiées à la Banque Nationale de Yougoslavie par l’accord de consolidation de dettes signé le 28 juin 1984 entre le Conseil Exécutif Fédéral de l’Assemblée de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie et le Gouvernement de la République française.
Les modalités de paiement des obligations visées à l’Annexe au présent Accord et des intérêts sur ceux-ci seront définies dans l’accord à intervenir entre la Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana et la Banque de France.
Article IV
Sous réserve des dispositions du présent Accord, les dispositions de l’Accord de consolidation de dettes signé le 28 juin 1984 entre le Conseil Exécutif Fédéral de l’Assemblée de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie et le Gouvernement de la République française continuent à s’appliquer et, notamment, les conditions financières prévues à ses Articles III et IV.
Article V
L’Accord de consolidation de dettes signé le 28 juin 1984 entre le Conseil Exécutif Fédéral de l’Assemblée de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie et le Gouvernement de la République française, la lettre en date du 25 septembre 1992 adressée par le Président du Club de Paris à M. Mitja Gaspari, Ministre des Finances de la République de Slovénie et la lettre en date du 27 octobre 1992 adressée par M. Mitja Gaspari, Ministre des Finances de la République de Slovénie, au Président du Club de Paris sont annexés au présent Accord.
Article VI
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa ratification par les deux Parties.
Fait à Paris, ce jour, le 5 février 1996, en deux versions, en langues française et anglaise, les deux versions faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
de Slovénie
Mitja Gaspari m. p.
Pour le Gouvernement
de la République
Française
Jean Lemierre m. p.
(*) Estimation provisoire de 100% des créances originelles.
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE FRANCIJE O PREVZEMU S STRANI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE DELA OBVEZNOSTI, SPREJETIH S STRANI ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE DO VLADE REPUBLIKE FRANCIJE PO SPORAZUMU Z DNE 28. JUNIJA 1984 O KONSOLIDACIJI DOLGOV
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Francije sta se
glede na to, da je proces razpada Socialistične federativne republike Jugoslavije končan in da je omenjena Socialistična federativna republika Jugoslavija prenehala obstajati,
glede na to, da so na ozemlju nekdanje Socialisti- čne federativne republike Jugoslavije nastale nove države in so zavzele njeno mesto; da so vse te države nasledni- ce nekdanje Socialistične federativne republike Jugosla- vije,
glede na to, da je Republika Slovenija ena od omenjenih držav naslednic nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije,
glede na to, da je Francija z izjavo z dne 15. januarja 1992 sklenila, da prizna Republiko Slovenijo,
glede na pismo z dne 25. septembra 1992, ki ga je poslal predsednik Pariškega kluba g. Mitji Gaspariju, ministru za finance Republike Slovenije,
glede na pismo z dne 27. oktobra 1992, ki ga je g. Mitja Gaspari, minister za finance Republike Slovenije, poslal predsedniku Pariškega kluba,
glede na pismo z dne 6. januarja 1993, ki ga je poslal predsednik Pariškega kluba g. Mitji Gaspari, ministru za finance Republike Slovenije,
glede na pismo z dne 23. aprila 1993, ki ga je g. Mitja Gaspari, minister za finance Republike Slovenije, poslal predsedniku Pariškega kluba,
glede na pismo z dne 5. julija 1993, ki ga je poslal predsednik Pariškega kluba g. Mitji Gaspariju, ministru za finance Republike Slovenije,
dogovorili, kot sledi:
I. člen
Vlada Republike Slovenije bo za del, ki se nanaša nanjo, zagotovila odplačilo dolga in je v celoti odgovorna za obveznosti, ki izhajajo iz sporazuma o konsolidaciji dolgov, podpisanega 28. junija 1984 med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Francije.
II. člen
Del dolga, omenjenega v I. členu, ki ga je prevzela Vlada Republike Slovenije, je na dan tega sporazuma ovrednoten z zneskom 77.291.717,19 francoskih frankov (*) iz naslova glavnic, ki jih je treba plačati od 1. januarja 1984 do vključno 31. decembra 1984, ki so ali bodo zapadle in še niso bile poravnane iz naslova komercialnih kreditov, ki so jih odobrile francoske banke ali dobavitelji in za katere je garantirala ali jih zavarovala Francoska zavarovalnica za zunanjo trgovino (Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur – COFACE) in izhajajo iz pogodbe ali drugega finančnega dogovora s prvotno predvidenim trajanjem kredita, daljšim od enega leta, in sklenjene pred 2. decembrom 1982 (priloga).
V primeru obojestransko priznane napake pri ovrednotenju se tako ugotovljeni zneski lahko spremenijo s soglasjem obeh pogodbenic.
Priloga je sestavni del tega sporazuma.
III. člen
Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana na eni strani in Banka Francije (Banque de France) na drugi strani sta za račun svojih vlad pooblaščeni za izvajanje določil tega sporazuma. Še zlasti bo Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana za račun Vlade Republike Slovenije in v okviru določb tega sporazuma izpolnjevala vse obveznosti, zaupane Narodni banki Jugoslavije po Sporazumu o konsolidaciji dolgov, podpisanem 28. junija 1984 med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Francije.
Načine plačila obveznosti, omenjenih v prilogi k temu sporazumu, in obresti na te obveznosti bo določal sporazum, ki ga bosta sklenili Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana in Banka Francije (Banque de France).
IV. člen
Če ta sporazum ne določa drugače, se še naprej uporabljajo določila Sporazuma o konsolidaciji dolgov, podpisanega 28. junija 1984 med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Francije, in še zlasti finančni pogoji iz njegovega III. in IV. člena.
V. člen
Sporazum o konsolidaciji dolgov, podpisan med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Francije 28. junija 1984, pismo z dne 25. septembra 1992, ki ga je poslal predsednik Pariškega kluba g. Mitji Gaspariju, ministru za finance Republike Slovenije, in pismo z dne 27. oktobra 1992, ki ga je g. Mitja Gaspari, minister za finance Republike Slovenije, poslal predsedniku Pariškega kluba, so priloženi temu sporazumu.
VI. člen
Ta sporazum začne veljati, ko ga pogodbenici ratificirata.
Sestavljeno v Parizu dne 5. februarja 1996 v dveh različicah, v francoščini in angleščini, pri čemer sta obe različici enako verodostojni.
Za Vlado
Republike Slovenije
Mitja Gaspari l. r.
Za Vlado
Republike Francije
Jean Lemierre l. r.
(*) Začasna ocena glede na 100% višino prvotnih terjatev.
A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF À LA PRISE EN CHARGE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE D’UNE PARTIE DES OBLIGATIONS CONTRACTÉES VIS-À-VIS DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF FÉDÉRAL DE L’ASSEMBLÉE DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE FÉDÉRATIVE DE YOUGOSLAVIE AU TITRE DE L’ACCORD DE CONSOLIDATION DE DETTES DU 6 JUIN 1985
Le Gouvernement de la République de Slovénie et le Gouvernement de la République Française,
Considérant que le processus de dissolution de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie est arrivé à son terme et que ladite République Socialiste Fédérative de Yougoslavie n’existe plus,
Considérant que de nouveaux Etats ont été créés sur le territoire de l’ancienne République Socialiste Fédérative de Yougoslavie et se sont substitués à elle; que ces Etats sont tous des Etats successeurs de l’ancienne République Socialiste Fédérative de Yougoslavie,
Considérant que la République de Slovénie est un desdits Etats successeurs de l’ancienne République Socialiste Fédérative de Yougoslavie,
Considérant que la France, par une déclaration en date du 15 janvier 1992, a décidé de reconnaître la République de Slovénie,
Considérant la lettre en date du 25 septembre 1992 adressée par le Président du Club de Paris à M. Mitja Gaspari, Ministre des Finances de la République de Slovénie,
Considérant la lettre en date du 27 octobre 1992 adressée par M. Mitja Gaspari, Ministre des Finances de la République de Slovénie, au Président du Club de Paris,
Considérant la lettre en date du 6 janvier 1993 adressée par le Président du Club de Paris à M. Mitja Gaspari, Ministre des Finances de la République de Slovénie,
Considérant la lettre en date du 23 avril 1993 adressée par M. Mitja Gaspari, Ministre des Finances de la République de Slovénie, au Président du Club de Paris,
Considérant la lettre en date du 5 juillet 1993 adressée par le Président du Club de Paris à M. Mitja Gaspari, Ministre des Finances de la République de Slovénie,
Sont convenus de ce qui suit:
Article I
Le Gouvernement de la République de Slovénie, pour la part qui le concerne, assure le service de la dette et est pleinement responsable des obligations résultant de l’accord de consolidation de dettes signé le 6 juin 1985 entre le Conseil Exécutif Fédéral de l’Assemblée de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie et le Gouvernement de la République française.
Article II
La part de la dette prise en charge par le Gouvernement de la République de Slovénie visée à l’Article I ci-dessus est évaluée, à la date du présent Accord, à 87.816.889,79 Francs français (*) au titre des échéances en principal payables entre le 1er janvier 1985 et le 15 mai 1986 inclus, échues ou à échoir, et non réglées au titre des crédits commerciaux, octroyés par des banques ou des fournisseurs français et garantis ou assurés par la Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE), ayant fait l’objet d’un contrat ou de toute autre forme d’arrangement financier prévoyant initialement une durée de crédit supérieure à l an et conclu avant le 2 décembre 1982 (Annexe).
En cas d’erreur d’évaluation mutuellement reconnue, les montants ainsi arrêtés pourront être modifiés par accord entre les Parties.
L’Annexe fait partie intégrante de l’Accord.
Article III
La Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana d’une part, la Banque de France d’autre part, sont chargées, pour le compte de leur Gouvernement respectif, des modalités d’application du présent Accord. La Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana exécute en particulier, pour le compte du Gouvernement de la République de Slovénie et dans le cadre des dispositions du présent Accord, l’ensemble des obligations confiées à la Banque Nationale de Yougoslavie par l’accord de consolidation de dettes signé le 6 juin 1985 entre le Conseil Exécutif Fédéral de l’Assemblée de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie et le Gouvernement de la République française.
Les modalités de paiement des obligations visées à l’Annexe au présent Accord et des intérêts sur ceux-ci seront définies dans l’accord à intervenir entre la Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana et la Banque de France.
Article IV
Sous réserve des dispositions du présent Accord, les dispositions de l’Accord de consolidation de dettes signé le 6 juin 1985 entre le Conseil Exécutif Fédéral de l’Assemblée de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie et le Gouvernement de la République française continuent à s’appliquer et, notamment, les conditions financières prévues à ses Articles III et IV.
Article V
L’Accord de consolidation de dettes signé le 6 juin 1985 entre le Conseil Exécutif Fédéral de l’Assemblée de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie et le Gouvernement de la République française, la lettre en date du 25 septembre 1992 adressée par le Président du Club de Paris à M. Mitja Gaspari, Ministre des Finances de la République de Slovénie et la lettre en date du 27 octobre 1992 adressée par M. Mitja Gaspari, Ministre des Finances de la République de Slovénie, au Président du Club de Paris sont annexés au présent Accord.
Article VI
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa ratification par les deux Parties.
Fait à Paris, ce jour, le 5 février 1996, en deux versions, en langues française et anglaise, les deux versions faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
de Slovénie
Mitja Gaspari m. p.
Pour le Gouvernement
de la République
Française
Jean Lemierre m. p.
(*) Estimation provisoire de 100% des créances originelles.
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE FRANCIJE O PREVZEMU S STRANI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE DELA OBVEZNOSTI, SPREJETIH S STRANI ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE DO VLADE REPUBLIKE FRANCIJE PO SPORAZUMU Z DNE 6. JUNIJA 1985 O KONSOLIDACIJI DOLGOV
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Francije sta se
glede na to, da je proces razpada Socialistične federativne republike Jugoslavije končan in da je omenjena Socialistična federativna republika Jugoslavija prenehala obstajati,
glede na to, da so na ozemlju nekdanje Socialisti- čne federativne republike Jugoslavije nastale nove države in so zavzele njeno mesto; da so vse te države nasledni- ce nekdanje Socialistične federativne republike Jugosla- vije,
glede na to, da je Republika Slovenija ena od omenjenih držav naslednic nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije,
glede na to, da je Francija z izjavo z dne 15. januarja 1992 sklenila, da prizna Republiko Slovenijo,
glede na pismo z dne 25. septembra 1992, ki ga je poslal predsednik Pariškega kluba g. Mitji Gaspariju, ministru za finance Republike Slovenije,
glede na pismo z dne 27. oktobra 1992, ki ga je g. Mitja Gaspari, minister za finance Republike Slovenije, poslal predsedniku Pariškega kluba,
glede na pismo z dne 6. januarja 1993, ki ga je poslal predsednik Pariškega kluba g. Mitji Gaspariju, ministru za finance Republike Slovenije,
glede na pismo z dne 23. aprila 1993, ki ga je g. Mitja Gaspari, minister za finance Republike Slovenije, poslal predsedniku Pariškega kluba,
glede na pismo z dne 5. julija 1993, ki ga je poslal predsednik Pariškega kluba g. Mitji Gaspariju, ministru za finance Republike Slovenije,
dogovorili, kot sledi:
I. člen
Vlada Republike Slovenije bo za del, ki se nanaša nanjo, zagotovila odplačilo dolga in je v celoti odgovorna za obveznosti, ki izhajajo iz sporazuma o konsolidaciji dolgov, podpisanega 6. junija 1985 med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Francije.
II. člen
Del dolga, omenjenega v I. členu, ki ga je prevzela Vlada Republike Slovenije, je na dan tega sporazuma ovrednoten z zneskom 87.816.889,79 francoskih frankov (*) iz naslova glavnic, ki jih je treba plačati od 1. januarja 1985 do vključno 15. maja 1986, ki so ali bodo zapadle in še niso bile poravnane iz naslova komercialnih kreditov, ki so jih odobrile francoske banke ali dobavitelji in za katere je garantirala ali jih zavarovala Francoska zavarovalnica za zunanjo trgovino (Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur – COFACE) in izhajajo iz pogodbe ali drugega finančnega dogovora s prvotno predvidenim trajanjem kredita, daljšim od enega leta, in sklenjene pred 2. decembrom 1982 (priloga).
V primeru obojestransko priznane napake pri ovrednotenju se tako ugotovljeni zneski lahko spremenijo s soglasjem obeh pogodbenic.
Priloga je sestavni del tega sporazuma.
III. člen
Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana na eni strani in Banka Francije (Banque de France) na drugi strani sta za račun svojih vlad pooblaščeni za izvajanje določil tega sporazuma. Še zlasti bo Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana za račun Vlade Republike Slovenije in v okviru določb tega sporazuma izpolnjevala vse obveznosti, zaupane Narodni banki Jugoslavije po Sporazumu o konsolidaciji dolgov, podpisanem 6. junija 1985 med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Francije.
Načine plačila obveznosti, omenjenih v prilogi k temu sporazumu, in obresti na te obveznosti bo določal sporazum, ki ga bosta sklenili Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana in Banka Francije (Banque de France).
IV. člen
Če ta sporazum ne določa drugače, se še naprej uporabljajo določila Sporazuma o konsolidaciji dolgov, podpisanega 6. junija 1985 med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Francije, in še zlasti finančni pogoji iz njegovega III. in IV. člena.
V. člen
Sporazum o konsolidaciji dolgov, podpisan med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Francije 6. junija 1985, in pismo z dne 25. septembra 1992, ki ga je poslal predsednik Pariškega kluba g. Mitji Gaspariju, ministru za finance Republike Slovenije, in pismo z dne 27. oktobra 1992, ki ga je g. Mitja Gaspari, minister za finance Republike Slovenije, poslal predsedniku Pariškega kluba, so priloženi temu sporazumu.
VI. člen
Ta sporazum začne veljati, ko ga pogodbenici ratificirata.
Sestavljeno v Parizu dne 5. februarja 1996 v dveh različicah, v francoščini in angleščini, pri čemer sta obe različici enako verodostojni.
Za Vlado
Republike Slovenije
Mitja Gaspari l. r.
Za Vlado
Republike Francije
Jean Lemierre l. r.
(*) Začasna ocena glede na 100% višino prvotnih terjatev.
A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF À LA PRISE EN CHARGE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE D’UNE PARTIE DES OBLIGATIONS CONTRACTÉES VIS-À-VIS DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF FÉDÉRAL DE L’ASSEMBLÉE DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE FÉDÉRATIVE DE YOUGOSLAVIE AU TITRE DE L’ACCORD DE CONSOLIDATION DE DETTES DU 28 NOVEMBRE 1986
Le Gouvernement de la République de Slovénie et le Gouvernement de la République Française,
Considérant que le processus de dissolution de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie est arrivé à son terme et que ladite République Socialiste Fédérative de Yougoslavie n’existe plus,
Considérant que de nouveaux Etats ont été créés sur le territoire de l’ancienne République Socialiste Fédérative de Yougoslavie et se sont substitués à elle; que ces Etats sont tous des Etats successeurs de l’ancienne République Socialiste Fédérative de Yougoslavie,
Considérant que la République de Slovénie est un desdits Etats successeurs de l’ancienne République Socialiste Fédérative de Yougoslavie,
Considérant que la France, par une déclaration en date du 15 janvier 1992, a décidé de reconnaître la République de Slovénie,
Considérant la lettre en date du 25 septembre 1992 adressée par le Président du Club de Paris à M. Mitja Gaspari, Ministre des Finances de la République de Slovénie,
Considérant la lettre en date du 27 octobre 1992 adressée par M. Mitja Gaspari, Ministre des Finances de la République de Slovénie, au Président du Club de Paris,
Considérant la lettre en date du 6 janvier 1993 adressée par le Président du Club de Paris à M. Mitja Gaspari, Ministre des Finances de la République de Slovénie,
Considérant la lettre en date du 23 avril 1993 adressée par M. Mitja Gaspari, Ministre des Finances de la République de Slovénie, au Président du Club de Paris,
Considérant la lettre en date du 5 juillet 1993 adressée par le Président du Club de Paris à M. Mitja Gaspari, Ministre des Finances de la République de Slovénie,
Sont convenus de ce qui suit:
Article I
Le Gouvernement de la République de Slovénie, pour la part qui le concerne, assure le service de la dette et est pleinement responsable des obligations résultant de l’accord de consolidation de dettes signé le 28 novembre 1986 entre le Conseil Exécutif Fédéral de l’Assemblée de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie et le Gouvernement de la République française.
Article II
La part de la dette prise en charge par le Gouvernement de la République de Slovénie visée à l’Article I ci-dessus est évaluée, à la date du présent Accord, à 94.898.834.10 Frances français (*) dont:
– 64.026.892,57 Francs français (*) au titre des échéances en principal payables entre le 16 mai 1986 et le 15 mai 1987 inclus, échues ou à échoir, et non réglées au titre des crédits commerciaux, octroyés par des banques ou des fournisseurs français et garantis ou assurés par la Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE), ayant fait l’objet d’un contrat ou de toute autre forme d’arrangement financier prévoyant initialement une durée de crédit supérieure à l an et conclu avant le 2 décembre 1982 (Annexe I);
– 30.871.941,53 Francs français (*) au titre des échéances en principal payables entre le 16 mai 1987 et le 31 mars 1988 inclus, échues ou à échoir, et non réglées au titre des crédits commerciaux, octroyés par des banques ou des fournisseurs français et garantis ou assurés par la Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE), ayant fait l’objet d’un contrat ou de toute autre forme d’arrangement financier prévoyant initialement une durée de crédit supérieure à l an et conclu avant le 2 décembre 1982 (Annexe II):
En cas d’erreur d’évaluation mutuellement reconnue, les montants ainsi arrêtés pourront être modifiés par accord entre les Parties.
Les Annexes font partie intégrante de l’Accord.
Article III
La Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana d’une part, la Banque de France d’autre part sont, chargées, pour le compte de leur Gouvernement respectif, des modalités d’application du présent Accord. La Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana exécute en particulier, pour le compte du Gouvernement de la République de Slovénie et dans le cadre des dispositions du présent Accord, l’ensemble des obligations confiées à la Banque Nationale de Yougoslavie par l’accord de consolidation de dettes signé le 28 novembre 1986 entre le Conseil Exécutif Fédéral de l’Assemblée de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie et le Gouvernement de la République française.
Les modalités de paiement des obligations visées aux Annexes I et II au présent Accord et des intérêts sur ceux-ci seront définies dans l’accord à intervenir entre la Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana et la Banque de France.
Article IV
Sous réserve des dispositions du présent Accord, les dispositions de l’Accord de consolidation de dettes signé le 28 novembre 1986 entre le Conseil Exécutif Fédéral de l’Assemblée de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie et le Gouvernement de la République française continuent à s’appliquer et, notamment, les conditions financières prévues à ses Articles IV, V et VI.
Article V
L’Accord de consolidation de dettes signé le 28 novembre 1986 entre le Conseil Exécutif Fédéral de l’Assemblée de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie et le Gouvernement de la République française, la lettre en date du 25 septembre 1992 adressée par le Président du Club de Paris à M. Mitja Gaspari, Ministre des Finances de la République de Slovénie et la lettre en date du 27 octobre 1992 adressée par M. Mitja Gaspari, Ministre des Finances de la République de Slovénie, au Président du Club de Paris sont annexés au présent Accord.
Article VI
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa ratification par les deux Parties.
Fait à Paris, ce jour, le 5 février 1996, en deux versions, en langues française et anglaise, les deux versions faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
de Slovénie
Mitja Gaspari m. p.
Pour le Gouvernement
de la République
Française
Jean Lemierre m. p.
(*) Estimation provisoire de 100% des créances originelles.
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE FRANCIJE O PREVZEMU S STRANI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE DELA OBVEZNOSTI, SPREJETIH S STRANI ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE DO VLADE REPUBLIKE FRANCIJE PO SPORAZUMU Z DNE 28. NOVEMBRA 1986 O KONSOLIDACIJI DOLGOV
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Francije sta se
glede na to, da je proces razpada Socialistične federativne republike Jugoslavije končan in da je omenjena Socialistična federativna republika Jugoslavija prenehala obstajati,
glede na to, da so na ozemlju nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije nastale nove države in so zavzele njeno mesto; da so vse te države naslednice nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije,
glede na to, da je Republika Slovenija ena od omenjenih držav naslednic nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije,
glede na to, da je Francija z izjavo z dne 15. januarja 1992 sklenila, da prizna Republiko Slovenijo,
glede na pismo z dne 25. septembra 1992, ki ga je poslal predsednik Pariškega kluba g. Mitji Gaspariju, ministru za finance Republike Slovenije,
glede na pismo z dne 27. oktobra 1992, ki ga je g. Mitja Gaspari, minister za finance Republike Slovenije, poslal predsedniku Pariškega kluba,
glede na pismo z dne 6. januarja 1993, ki ga je poslal predsednik Pariškega kluba g. Mitji Gaspariju, ministru za finance Republike Slovenije,
glede na pismo z dne 23. aprila 1993, ki ga je g. Mitja Gaspari, minister za finance Republike Slovenije, poslal predsedniku Pariškega kluba,
glede na pismo z dne 5. julija 1993, ki ga je poslal predsednik Pariškega kluba g. Mitji Gaspariju, ministru za finance Republike Slovenije,
dogovorili, kot sledi:
I. člen
Vlada Republike Slovenije bo za del, ki se nanaša nanjo, zagotovila odplačilo dolga in je v celoti odgovorna za obveznosti, ki izhajajo iz sporazuma o konsolidaciji dolgov, podpisanega 28. novembra 1986 med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Francije.
II. člen
Del dolga, omenjenega v I. členu, ki ga je prevzela Vlada Republike Slovenije, je na dan tega sporazuma ovrednoten z zneskom 94.898.834,10 francoskih frankov (*), od tega:
– 64.026.892,57 francoskih frankov (*) iz naslova glavnic, ki jih je treba plačati od 16. maja 1986 do vključno 15. maja 1987, ki so ali bodo zapadle in še niso bile poravnane iz naslova komercialnih kreditov, ki so jih odobrile francoske banke ali dobavitelji in za katere je garantirala ali jih zavarovala Francoska zavarovalnica za zunanjo trgovino (Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur – COFACE) in izhajajo iz pogodbe ali drugega finančnega dogovora s prvotno predvidenim trajanjem kredita, daljšim od enega leta, in sklenjene pred 2. decembrom 1982 (priloga I);
– 30.871.941,53 francoskih frankov (*) iz naslova glavnic, ki jih je treba plačati od 16. maja 1987 do vključno 31. marca 1988, ki so ali bodo zapadle in še niso bile poravnane iz naslova komercialnih kreditov, ki so jih odobrile francoske banke ali dobavitelji in za katere je garantirala ali jih zavarovala Francoska zavarovalnica za zunanjo trgovino (Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur – COFACE) in izhajajo iz pogodbe ali drugega finančnega dogovora s prvotno predvidenim trajanjem kredita, daljšim od enega leta, in sklenjene pred 2. decembrom 1982 (priloga II).
V primeru obojestransko priznane napake pri ovrednotenju se tako ugotovljeni zneski lahko spremenijo s soglasjem obeh pogodbenic.
Prilogi sta sestavni del tega sporazuma.
III. člen
Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana na eni strani in Banka Francije (Banque de France) na drugi strani sta za račun svojih vlad pooblaščeni za izvajanje določil tega sporazuma. Še zlasti bo Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana za račun Vlade Republike Slovenije in v okviru določb tega sporazuma izpolnjevala vse obveznosti, zaupane Narodni banki Jugoslavije po Sporazumu o konsolidaciji dolgov, podpisanem 28. novembra 1986 med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Francije.
Načine plačila obveznosti, omenjenih v prilogiah I in II k temu sporazumu, in obresti na te obveznosti bo določal sporazum, ki ga bosta sklenili Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana in Banka Francije (Banque de France).
IV. člen
Če ta sporazum ne določa drugače, se še naprej uporabljajo določila Sporazuma o konsolidaciji dolgov, podpisanega 28. novembra 1986 med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Francije, in še zlasti finančni pogoji iz njegovega IV., V. in VI. člena.
V. člen
Sporazum o konsolidaciji dolgov, podpisan med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Francije 28. novembra 1986, pismo z dne 25. septembra 1992, ki ga je poslal predsednik Pariškega kluba g. Mitji Gaspariju, ministru za finance Republike Slovenije, in pismo z dne 27. oktobra 1992, ki ga je g. Mitja Gaspari, minister za finance Republike Slovenije, poslal predsedniku Pariškega kluba, so priloženi temu sporazumu.
VI. člen
Ta sporazum začne veljati, ko ga pogodbenici ratificirata.
Sestavljeno v Parizu dne 5. februarja 1996 v dveh različicah, v francoščini in angleščini, pri čemer sta obe različici enako verodostojni.
Za Vlado
Republike Slovenije
Mitja Gaspari l. r.
Za Vlado
Republike Francije
Jean Lemierre l. r.
(*) Začasna ocena glede na 100% višino prvotnih terjatev.
A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF À LA PRISE EN CHARGE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE D’UNE PARTIE DES OBLIGATIONS CONTRACTÉES VIS-À-VIS DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF FÉDÉRAL DE L’ASSEMBLÉE DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE FÉDÉRATIVE DE YOUGOSLAVIE AU TITRE DE L’ACCORD DE CONSOLIDATION DE DETTES DU 15 SEPTEMBRE 1988
Le Gouvernement de la République de Slovénie et le Gouvernement de la République Française,
Considérant que le processus de dissolution de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie est arrivé à son terme et que ladite République Socialiste Fédérative de Yougoslavie n’existe plus,
Considérant que de nouveaux Etats ont été créés sur le territoire de l’ancienne République Socialiste Fédérative de Yougoslavie et se sont substitués à elle; que ces Etats sont tous des Etats successeurs de l’ancienne République Socialiste Fédérative de Yougoslavie,
Considérant que la République de Slovénie est un desdits Etats successeurs de l’ancienne République Socialiste Fédérative de Yougoslavie,
Considérant que la France, par une déclaration en date du 15 janvier 1992, a décidé de reconnaître la République de Slovénie,
Considérant la lettre en date du 25 septembre 1992 adressée par le Président du Club de Paris à M. Mitja Gaspari, Ministre des Finances de la République de Slovénie,
Considérant la lettre en date du 27 octobre 1992 adressée par M. Mitja Gaspari, Ministre des Finances de la République de Slovénie, au Président du Club de Paris,
Considérant la lettre en date du 6 janvier 1993 adressée par le Président du Club de Paris à M. Mitja Gaspari, Ministre des Finances de la République de Slovénie,
Considérant la lettre en date du 23 avril 1993 adressée par M. Mitja Gaspari, Ministre des Finances de la République de Slovénie, au Président du Club de Paris,
Considérant la lettre en date du 5 juillet 1993 adressée par le Président du Club de Paris à M. Mitja Gaspari, Ministre des Finances de la République de Slovénie,
Sont convenus de ce qui suit:
Article I
Le Gouvernement de la République de Slovénie, pour la part qui le concerne, assure le service de la dette et est pleinement responsable des obligations résultant de l’accord de consolidation de dettes signé le 15 septembre 1988 entre le Conseil Exécutif Fédéral de l’Assemblée de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie et le Gouvernement de la République française.
Article II
La part de la dette prise en charge par le Gouvernement de la République de Slovénie visée à l’Article I ci-dessus est évaluée, à la date du présent Accord, à 66 148 513,91 Francs français (*) dont:
– 13.334.187,10 Francs françis (*) au titre des échéances en principal et en intérêt (à l’exclusion des intérêts de retard) payables entre le 1er avril 1988 et le 30 juin 1989 inclus et non réglés au titre des crédits commerciaux, octroyés par des banques ou des fournisseurs français et garantis ou assurés par la Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE), ayant fait l’objet d’un contrat ou de toute autre forme d’arrangement financier prévoyant initialement une durée de crédit supérieure à l an et conclu avant le 2 décembre 1982 (Annexe I);
– 52.814.326,81 Francs français (*) au titre des échéances en principal et en intérèts (à l’exclusion des intérêts de retard) résultant des accords de consolidation da 28 juin 1984, du 6 juin 1985 et du 28 novembre 1986 et payables entre le 1er avril 1988 et le 30 juin 1989 (Annexe II).
Es cas d’erreur d’évaluation mutuellement reconnue, les montants ainsi arrêtés pourront être modifiés par accord entre les Parties.
Les Annexes font partie intégrante de l’Accord.
Article III
La Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana d’une part, la Banque de France et la COFACE (chacune pour ce qui la concerne) d’autre part, sont chargées, pour le compte de leur Gouvernement respectif, des modalités d’application du présent Accord. La Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana exécute en particulier, pour le compte du Gouvernement de la République de Slovénie et dans le cadre des dispositions du présent Accord, l’ensemble des obligations confiées à la Banque Nationale de Yougoslavie par l’accord de consolidation de dettes signé le 15 septembre 1988 entre le Conseil Exécutif Fédéral de l’Assemblée de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie et le Gouvernement de la République française.
Les modalités de paiement des obligations visées à l’Annexe I au présent Accord et des intérêts sur ceux-ci seront définies dans l’accord à intervenir entre la Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana et la COFACE.
Les modalités de paiement des obligations visées à l’Annexe II au présent Accord et des intérêts sur ceux-ci seront définies dans l’accord à intervenir entre la Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana et la Banque de France.
Article IV
Sous réserve des dispositions du présent Accord, les dispositions de l’Accord de consolidation de dettes signé le 15 septembre 1988 entre le Conseil Exécutif Fédéral de l’Assemblée de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie et le Gouvernement de la République française continuent à s’appliquer et, notamment, les conditions financières prévues à ses Articles III, IV et V.
Article V
L’Accord de consolidation de dettes signé le 15 septembre 1988 entre le Conseil Exécutif Fédéral de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie et le Gouvernement de la République française, la lettre en date du 25 septembre 1992 adressée par le Président du Club de Paris à M. Mitja Gaspari, Ministre des Finances de la République de Slovénie et la lettre en date du 27 octobre 1992 adressée par M. Mitja Gaspari, Ministre des Finances de la République de Slovénie, au Président du Club de Paris sont annexés au présent Accord.
Article VI
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa ratification par les deux Parties.
Fait à Paris, ce jour, le 5 février 1996, en deux versions, en langues française et anglaise, les deux versions faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
de Slovénie
Mitja Gaspari m. p.
Pour le Gouvernement
de la République
Française
Jean Lemierre m. p.
(*) Estimation provisoire de 100% des créances originelles.
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE FRANCIJE O PREVZEMU S STRANI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE DELA OBVEZNOSTI, SPREJETIH S STRANI ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE DO VLADE REPUBLIKE FRANCIJE PO SPORAZUMU Z DNE 15. SEPTEMBRA 1988 O KONSOLIDACIJI DOLGOV
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Francije sta se
glede na to, da je proces razpada Socialistične federativne republike Jugoslavije končan in da je omenjena Socialistična federativna republika Jugoslavija prenehala obstajati,
glede na to, da so na ozemlju nekdanje Socialisti- čne federativne republike Jugoslavije nastale nove države in so zavzele njeno mesto; da so vse te države nasledni- ce nekdanje Socialistične federativne republike Jugosla- vije,
glede na to, da je Republika Slovenija ena od omenjenih držav naslednic nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije,
glede na to, da je Francija z izjavo z dne 15. januarja 1992 sklenila, da prizna Republiko Slovenijo,
glede na pismo z dne 25. septembra 1992, ki ga je poslal predsednik Pariškega kluba g. Mitji Gaspariju, ministru za finance Republike Slovenije,
glede na pismo z dne 27. oktobra 1992, ki ga je g. Mitja Gaspari, minister za finance Republike Slovenije, poslal predsedniku Pariškega kluba,
glede na pismo z dne 6. januarja 1993, ki ga je poslal predsednik Pariškega kluba g. Mitji Gaspariju, ministru za finance Republike Slovenije,
glede na pismo z dne 23. aprila 1993, ki ga je g. Mitja Gaspari, minister za finance Republike Slovenije, poslal predsedniku Pariškega kluba,
glede na pismo z dne 5. julija 1993, ki ga je poslal predsednik Pariškega kluba g. Mitji Gaspariju, ministru za finance Republike Slovenije,
dogovorili, kot sledi:
I. člen
Vlada Republike Slovenije bo za del, ki se nanaša nanjo, zagotovila odplačilo dolga in je v celoti odgovorna za obveznosti, ki izhajajo iz sporazuma o konsolidaciji dolgov, podpisanega 15. septembra 1988 med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Francije.
II. člen
Del dolga, omenjenega v I. členu, ki ga je prevzela Vlada Republike Slovenije, je na dan tega sporazuma ovrednoten z zneskom 66.148.513,91 francoskih frankov (*), od tega:
– 13.334.187,10 francoskih frankov (*) iz naslova glavnic in obresti (brez zamudnih obresti), ki jih je treba plačati od 1. aprila 1988 do vključno 30. junija 1989, in še niso bile poravnane iz naslova komercialnih kreditov, ki so jih odobrile francoske banke ali dobavitelji in za katere je garantirala ali jih zavarovala Francoska zavarovalnica za zunanjo trgovino (Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur – COFACE) in izhajajo iz pogodbe ali drugega finančnega dogovora s prvotno predvidenim trajanjem kredita, daljšim od enega leta, in sklenjene pred 2. decembrom 1982 (priloga I);
– 52.814.326,81 francoskih frankov (*) iz naslova glavnic in obresti (brez zamudnih obresti), ki izhajajo iz sporazumov o konsolidaciji z dne 28. junija 1984, 6. junija 1985 in 28. novembra 1986, ki jih je treba plačati od 1. aprila 1988 do 30. junija 1989 (priloga II).
V primeru obojestransko priznane napake pri ovrednotenju se tako ugotovljeni zneski lahko spremenijo s soglasjem obeh pogodbenic.
Prilogi sta sestavni del tega sporazuma.
III. člen
Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana na eni strani in Banka Francije (Banque de France) ter COFACE (vsaka zase) na drugi strani so za račun svojih vlad pooblaščeni za izvajanje določil tega sporazuma. Še zlasti bo Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana za račun Vlade Republike Slovenije in v okviru določb tega sporazuma izpolnjevala vse obveznosti, zaupane Narodni banki Jugoslavije po Sporazumu o konsolidaciji dolgov, podpisanem 15. septembra 1988 med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Francije.
Načine plačila obveznosti, omenjenih v prilogi I k temu sporazumu, in obresti na te obveznosti bo določal sporazum, ki ga bosta sklenili Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana in COFACE.
Načine plačila obveznosti, omenjenih v prilogi II k temu sporazumu, in obresti na te obveznosti bo določal sporazum, ki ga bosta sklenili Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana in Banka Francije (Banque de France).
IV. člen
Če ta sporazum ne določa drugače, se še naprej uporabljajo določila Sporazuma o konsolidaciji dolgov, podpisanega 15. septembra 1988 med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Francije, in še zlasti finančni pogoji iz njegovega III., IV. in V. člena.
V. člen
Sporazum o konsolidaciji dolgov, podpisan med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Francije 15. septembra 1988, pismo z dne 25. septembra 1992, ki ga je poslal predsednik Pariškega kluba g. Mitji Gaspariju, ministru za finance Republike Slovenije, in pismo z dne 27. oktobra 1992, ki ga je g. Mitja Gaspari, minister za finance Republike Slovenije, poslal predsedniku Pariškega kluba, so priloženi temu sporazumu.
VI. člen
Ta sporazum začne veljati, ko ga pogodbenici ratificirata.
Sestavljeno v Parizu dne 5. februarja 1996 v dveh različicah, v francoščini in angleščini, pri čemer sta obe različici enako verodostojni.
Za Vlado
Republike Slovenije
Mitja Gaspari l. r.
Za Vlado
Republike Francije
Jean Lemierre l. r.
(*) Začasna ocena glede na 100% višino prvotnih terjatev.
A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF À LA PRISE EN CHARGE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE D’UNE PARTIE DES OBLIGATIONS CONTRACTÉES VIS-À-VIS DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF FÉDÉRAL DE L’ASSEMBLÉE DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE FÉDÉRATIVE DE YOUGOSLAVIE AU TITRE DES ACCORDS DE CONSOLIDATION DE DETTES DU 28 JUIN 1984, DU 6 JUIN 1985 ET DU 15 SEPTEMBRE 1988
Le Gouvernement de la République de Slovénie et le Gouvernement de la République Française,
Considérant que le processus de dissolution de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie est arrivé à son terme et que ladite République Socialiste Fédérative de Yougoslavie n’existe plus,
Considérant que de nouveaux Etats ont été créés sur le territoire de l’ancienne République Socialiste Fédérative de Yougoslavie et se sont substitués à elle; que ces Etats sont tous des Etats successeurs de l’ancienne République Socialiste Fédérative de Yougoslavie,
Considérant que la République de Slovénie est un desdits Etats successeurs de l’ancienne République Socialiste Fédérative de Yougoslavie,
Considérant que la France, par une déclaration en date du 15 janvier 1992, a décidé de reconnaître la République de Slovénie,
Considérant la lettre en date du 25 septembre 1992 adressée par le Président du Club de Paris à M. Mitja Gaspari, Ministre des Finances de la République de Slovénie,
Considérant la lettre en date du 27 octobre 1992 adressée par M. Mitja Gaspari, Ministre des Finances de la République de Slovénie, au Président du Club de Paris,
Considérant la lettre en date du 6 janvier 1993 adressée par le Président du Club de Paris à M. Mitja Gaspari, Ministre des Finances de la République de Slovénie,
Considérant la lettre en date du 23 avril 1993 adressée par M. Mitja Gaspari, Ministre des Finances de la République de Slovénie, au Président du Club de Paris,
Considérant la lettre en date du 5 juillet 1993 adressée par le Président du Club de Paris à M. Mitja Gaspari, Ministre des Finances de la République de Slovénie,
Sont convenus de ce qui suit:
Article I
Le Gouvernement de la République de Slovénie, pour la part qui le concerne, assure le service de la dette et est pleinement responsable de la part des obligations résultant des dossiers COFACE n 93.111, 71.624, 56.391 et 75.148 remboursée par les débiteurs originels slovènes à la Banque Nationale de Yougoslavie et à la Yugobanka Belgrade, au titre des accords de consolidation de dettes signés le 28 juin 1984, le 6 juin 1985 et le 15 septembre 1988 entre le Conseil Exécutif Fédéral de l’Assemblée de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie et le Gouvernement de la République française.
Article II
La part de la dette prise en charge par le Gouvernement de la République de Slovénie visée à l’Article I ci-dessus est évaluée, à la date du présent Accord, à 11.817.703,29 Francs français (*):
– 3.565.626,54 Francs françis (*) au titre des échéances en principal payables entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1984 inclus, échues ou à échoir, et non réglées au titre des crédits commerciaux, octroyés par des banques ou des fournisseurs français et garantis ou assurés par la Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE), ayant fait l’objet d’un contrat ou de toute autre forme d’arrangement financier prévoyant initialement une durée de crédit supérieure à l an et conclu avant le 2 décembre 1982 (Annexe I);
– 6.037.430,03 Francs français (*) au titre des échéances en principal payables entre le 1er janvier 1985 et le 15 mai 1986 inclus, échues ou à échoir, et non réglées au titre des crédits commerciaux, octroyé par des banques ou des fournisseurs français et garantis ou assurés par la Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE), ayant fait l’objet d’un contrat ou de toute autre forme d’arrangement financier prévoyant initialement une durée de crédit supérieure à l an et conclu avant le 2 décembre 1982 (Annexe II);
– 2.214.646,72 Francs français (*), au titre des échéances en principal et en intérêts (à l’exclusion des intérêts de retard) résultant des accords de consolidation du 28 juin 1984, du 6 juin 1985 et du 28 novembre 1986 et payables entre le 1er avril 1988 et le 30 juin 1989 (Annexe III).
Es cas d’erreur d’évaluation mutuellement reconnue, les montants ainsi arrêtés pourront être modifiés par accord entre les Parties.
Les Annexes I, II et III font partie intégrante de l’Accord.
Article III
La Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, d’une part, la Banque de France, d’autre part, sont chargées, pour le compte de leur Gouvernement respectif, des modalités d’application du présent Accord. La Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana exécute en particulier, pour le compte du Gouvernement de la République de Slovénie et dans le cadre des dispositions du présent Accord, l’ensemble des obligations confiées à la Banque Nationale de Yougoslavie par les accords de consolidation de dettes signés le 28 juin 1984, le 6 juin 1985 et le 15 septembre 1988 entre le Conseil Exécutif Fédéral de l’Assemblée de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie et le Gouvernement de la République française.
Les modalités de paiement des obligations visées aux Annexes I, II et III au présent Accord et des intérêts sur ceux-ci seront définies dans l’accord à intervenir entre la Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana et la Banque de France.
Article IV
Sous réserve des dispositions du présent Accord, les dispositions des Accords de consolidation de dettes signés le 28 juin 1984, le 6 juin 1985 et le 15 septembre 1988 entre le Conseil Exécutif Fédéral de l’Assemblée de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie et le Gouvernement de la République française continuent à s’appliquer et, notamment, les conditions financières.
Article V
Les accords de consolidation de dettes signés le 28 juin 1984, le 6 juin 1985 et le 15 septembre 1988 entre le Conseil Exécutif Fédéral de l’Assemblée de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie et le Gouvernement de la République française, la lettre en date du 25 septembre 1992 adressée par le Président du Club de Paris à M. Mitja Gaspari, Ministre des Finances de la République de Slovénie, et la lettre en date du 27 octobre 1992 adressée par M. Mitja Gaspari, Ministre des Finances de la République de Slovénie, au Président du Club de Paris sont annexés au présent Accord.
Article VI
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa ratification par les deux Parties.
Fait à Paris, ce jour, le 5 février 1996, en deux versions, en langues française et anglaise, les deux versions faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
de Slovénie
Mitja Gaspari m. p.
Pour le Gouvernement
de la République
Française
Jean Lemierre m. p.
(*) Estimation provisoire de 100% des créances originelles.
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE FRANCIJE O PREVZEMU S STRANI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE DELA OBVEZNOSTI, SPREJETIH S STRANI ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE DO VLADE REPUBLIKE FRANCIJE PO SPORAZUMIH Z DNE 28. JUNIJA 1984, 6. JUNIJA 1985 IN 15. SEPTEMBRA 1988 O KONSOLIDACIJI DOLGOV
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Francije sta se
glede na to, da je proces razpada Socialistične federativne republike Jugoslavije končan in da je omenjena Socialistična federativna republika Jugoslavija prenehala obstajati,
glede na to, da so na ozemlju nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije nastale nove države in so zavzele njeno mesto; da so vse te države naslednice nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije,
glede na to, da je Republika Slovenija ena od omenjenih držav naslednic nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije,
glede na to, da je Francija z izjavo z dne 15. januarja 1992 sklenila, da prizna Republiko Slovenijo,
glede na pismo z dne 25. septembra 1992, ki ga je poslal predsednik Pariškega kluba g. Mitji Gaspariju, ministru za finance Republike Slovenije,
glede na pismo z dne 27. oktobra 1992, ki ga je g. Mitja Gaspari, minister za finance Republike Slovenije, poslal predsedniku Pariškega kluba,
glede na pismo z dne 6. januarja 1993, ki ga je poslal predsednik Pariškega kluba g. Mitji Gaspariju, ministru za finance Republike Slovenije,
glede na pismo z dne 23. aprila 1993, ki ga je g. Mitja Gaspari, minister za finance Republike Slovenije, poslal predsedniku Pariškega kluba,
glede na pismo z dne 5. julija 1993, ki ga je poslal predsednik Pariškega kluba g. Mitji Gaspariju, ministru za finance Republike Slovenije,
dogovorili, kot sledi:
I. člen
Vlada Republike Slovenije bo za del, ki se nanaša nanjo, zagotovila odplačilo dolga in je v celoti odgovorna za obveznosti, ki izhajajo iz dokumentacije COFACE št. 93.111, 71.624, 56.391 in 75.148, ki so ga prvotni slovenski dolžniki povrnili Narodni banki Jugoslavije in Jugobanki Beograd iz naslova sporazumov o konsolidaciji dolgov, podpisanih 28. junija 1984, 6. junija 1985 in 15. septembra 1988 med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Francije.
II. člen
Del dolga, omenjenega v I. členu, ki ga je prevzela Vlada Republike Slovenije, je na dan tega sporazuma ovrednoten z zneskom 11.817.703,29 francoskih frankov (*):
– 3.565.626,54 francoskih frankov (*) iz naslova glavnic, ki jih je treba plačati od 1. januarja 1984 do 31. decembra 1984, ki so ali bodo zapadle in še niso bile poravnane iz naslova komercialnih kreditov, ki so jih odobrile francoske banke ali dobavitelji in za katere je garantirala ali jih zavarovala Francoska zavarovalnica za zunanjo trgovino (Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur – COFACE) in izhajajo iz pogodbe ali drugega finančnega dogovora s prvotno predvidenim trajanjem kredita, daljšim od enega leta, in sklenjene pred 2. decembrom 1982 (priloga I);
– 6.037.430,03 francoskih frankov (*) iz naslova glavnic, ki jih je treba plačati od 1. januarja 1985 do vključno 15. maja 1986, ki so ali bodo zapadle in še niso bile poravnane iz naslova komercialnih kreditov, ki so jih odobrile francoske banke ali dobavitelji in za katere je garantirala ali jih zavarovala Francoska zavarovalnica za zunanjo trgovino (Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur – COFACE) in izhajajo iz pogodbe ali drugega finančnega dogovora s prvotno predvidenim trajanjem kredita, daljšim od enega leta, in sklenjene pred 2. decembrom 1982 (priloga II);
– 2.214.646,72 francoskih frankov (*) iz naslova glavnic in obresti (brez zamudnih obresti), ki izhajajo iz sporazumov o konsolidaciji z dne 28. junija 1984, 6. junija 1985 in 28. novembra 1986, ki jih je treba plačati od 1. aprila 1988 do 30. junija 1989 (priloga III).
V primeru obojestransko priznane napake pri ovrednotenju se tako ugotovljeni zneski lahko spremenijo s soglasjem obeh pogodbenic.
Priloge I, II in III so sestavni del tega sporazuma.
III. člen
Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana na eni strani in Banka Francije (Banque de France) na drugi strani sta za račun svojih vlad pooblaščeni za izvajanje določil tega sporazuma. Še zlasti bo Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana za račun Vlade Republike Slovenije in v okviru določb tega sporazuma izpolnjevala vse obveznosti, zaupane Narodni banki Jugoslavije po sporazumih o konsolidaciji dolgov, podpisanih 28. junija 1984, 6. junija 1985 in 15. septembra 1988 med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Francije.
Načine plačila obveznosti, omenjenih v prilogah I, II in III k temu sporazumu, in obresti na te obveznosti bo določal sporazum, ki ga bosta sklenili Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana in Banka Francije (Banque de France).
IV. člen
Če ta sporazum ne določa drugače, se še naprej uporabljajo določila Sporazumov o konsolidaciji dolgov, podpisanih 28. junija 1984, 6. junija 1985 in 15. septembra 1988 med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Francije, in še zlasti finančni pogoji.
V. člen
Sporazumi o konsolidaciji dolgov, podpisani 28. junija 1984, 6. junija 1985 in 15. septembra 1988 med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Francije, pismo z dne 25. septembra 1992, ki ga je poslal predsednik Pariškega kluba g. Mitji Gaspariju, ministru za finance Republike Slovenije, in pismo z dne 27. oktobra 1992, ki ga je g. Mitja Gaspari, minister za finance Republike Slovenije, poslal predsedniku Pariškega kluba, so priloženi temu sporazumu.
VI. člen
Ta sporazum začne veljati, ko ga pogodbenici ratificirata.
Sestavljeno v Parizu dne 5. februarja 1996 v dveh različicah, v francoščini in angleščini, pri čemer sta obe različici enako verodostojni.
Za Vlado
Republike Slovenije
Mitja Gaspari l. r.
Za Vlado
Republike Francije
Jean Lemierre l. r.
(*) Začasna ocena glede na 100% višino prvotnih terjatev.
3. člen
Zneski, ki bodo skladno s sporazumi zapadli v plačilo do začetka veljavnosti sporazumov, bodo poravnani takoj po začetku veljavnosti posameznega sporazuma.
4. člen
Hkrati s tem zakonom se objavijo v izvirniku v francoskem jeziku ter v prevodu v slovenskem jeziku tudi:
– Sporazum o konsolidaciji dolgov med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Francije z dne 28. junija 1984,
– Sporazum o konsolidaciji dolgov med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Francije z dne 6. junija 1985,
– Sporazum o konsolidaciji dolgov med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Francije z dne 28. novembra 1986,
– Sporazum o konsolidaciji dolgov med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Francije z dne 15. septembra 1988,
omenjeni v sporazumih.
5. člen
Za izvajanje sporazumov skrbi Ministrstvo za finance Republike Slovenije.
6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 450-07/96-15/1
Ljubljana, dne 19. julija 1996
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.
* Besedilo izvirnikov sporazumov v angleškem jeziku, priloge, omenjene v II. členu sporazumov, kot tudi pismi, omenjeni v V. členu sporazumov, so na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije in v Mednarodnem sektorju Ministrstva za finance Republike Slovenije.
A C C O R D
DE CONSOLIDATION DE DETTES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL EXECUTIF FEDERAL DE L’ASSEMBLEE DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE DE YOUGOSLAVIE
signé le 28 juin 1984
Le Gouvernement de la République Française et le Conseil Exécutif Fédéral de l’Assemblée de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie, en vue de mettre en oeuvre les dispositions du Procès-Verbal agréé relatif à la consolidation de la dette de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie signé le 22 mai 1984 à Paris, sont convenus de ce qui suit:
TERMES DE LA CONSOLIDATION
ARTICLE I
(Dette concernée)
1. La dette due par des débiteurs de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie à l’égard de la France et devant être refinancée selon les dispositions du présent accord est constituée par les échéances en principal payables entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1984 inclus, échues ou à échoir, et non réglées des crédits commerciaux octroyés par des banques ou des fournisseurs français et garantis ou assurés par la Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE), ayant fait l’objet d’un contrat ou de toute autre forme d’arrangement financier prévoyant initialement une durée de crédit supèrieure à un an et conclu avant le 2 décembre 1982;
Il est entendu que le service de la dette résultant des crédits accordés en application de l’accord signé à Berne le 19 janvier 1983 n’est pas concerné par la présente consolidation. Ceci vise les crédits énumérés par la lettre du 9 mars 1983 de la partie française, confirmée par réponse du 19 mars 1983 de la partie yougoslave, en ce qui concerne les crédits commerciaux, ainsi que les échanges de lettres du 9 mars 1983 concernant les crédits financiers.
2. Le montant global des échéances visées au paragraphe 1 ci-dessus est provisoirement évalué à la date du présent accord à 708.354.222,02 francs français; 66.666,66 dollars américains; 212.500,00 marks allemands; 1.088.000,00 schillings autrichiens.
Les montants ainsi évalués seront vérifiés par la COFACE et la Banque Nationale de Yougoslavie. A cette fin, ces deux institutions procéderont, dans un délai d’un mois après la date de signature du présent accord, à des consultations pour parvenir à un relevé définitif sur la base de l’annexe ci-jointe.
Ce relevé fera partie intégrante de l’accord.
3. Dans le cas où des amendements postérieur au 1er décembre 1982 ayant pour effet d’accroître les engagements des débiteurs de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie à l’égard de la France auraient été ou seraient apportés aux contrats correspondant aux échéances visées ci-dessus, les engagements nouveaux qui en résulteraient ne seraient pas couverts par les présentes dispositions.
4. Le présent accord n’affecte en rien les liens juridiques résultant du droit commun ou des engagements souscrits par les parties aux contrats mentionnés ci-dessus, sans préjudice des dispositions de l’article IV ci-après.
ARTICLE II
(Refinancement)
Le dette due par les débiteurs de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie déterminée à l’article I sera refinancée par le Gouvernement français dans les conditions suivantes:
A) A partir de l’entrée en vigueur du présent accord et au plus tard un mois après sa signature, la Banque Nationale de Yougoslavie fera parvenir à la Banque de France un relevé des échéances payables entre le 1er janvier 1984 et la date du présent accord et non encore réglées ainsi que les ordres de paiement correspondants et la liste des bénéficiaires et de leur banque.
Pour ce qui concerne les échéances payables entre la date du présent accord et le 31 décembre 1984 inclus, la Banque Nationale de Yougoslavie fera parvenir à la Banque de France au début de chaque mois un relevé des échéances du mois écoulé ainsi que les ordres de paiement correspondants et la liste des bénéficiaires et de leur banque.
B) Afin de permettre le règlement des créanciers, la Banque de France, agissant pour le compte du Gouvernement Français, à la réception de chaque relevé et des ordres de paiement correspondants, mettra sur ses livres à la disposition de la Banque Nationale de Yougoslavie une avance égale à la totalité du montant des échéances figurant sur les relevés.
La Banque de France débitera aussitôt du montant de ces avances la Banque Nationale de Yougoslavie et transmettra les ordres de paiement pour exécution aux banques et organismes français intéressés en les créditant des sommes nécessaires.
C) Dans le cadre d’une procédure allégée, les Parties sont convenues que les relevés définitifs établis sur la base de l’annexe ci-jointe, dűment approuvés et signés par la COFACE et par la Banque Nationale de Yougoslavie, ont valeur d’ordres de paiement et de relevés et pourront être utilisés à cette fin selon le rythme défini ci-dessus.
ARTICLE III
(Remboursement)
Les avances qui auront été faites par le Gouvernement Français en application de l’article II ci-dessus seront remboursées en 6 versements semestriels égaux et successifs, le premier de ces versements intervenant le 31 décembre 1988 et le dernier le 30 juin 1991; les paiements seront effectués par la Banque Nationale de Yougoslavie, agissant en tant qu’agent du Conseil Exécutif Fédéral de l’Assemblée de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie.
ARTICLE IV
(Taux d’intérêt)
La Banque Nationale de Yougoslavie paiera un intérêt dont le taux sera ainsi fixé:
– Le taux moyen de rendement au règlement des emprunts garantis par l’Etat Français et assimilés (TMO), révisé semestriellement, majoré de 0,3 point, tout compris pour toutes charges et commissions, sur les prêts consentis pour le refinancement des crédits libellés à l’origine en francs français. Le TMO est égal à la moyenne arithmétique des taux moyens mensuels de rendement à l’émission des emprunts garantis par l’Etat et assimilés, constatés au cours des 6 derniers mois, établie par l’I.N.S.E.E. Il est précisé que ne sont retenus dans l’établissement de cet indice que les obligations ne comportant pas de rémunération autre que le taux de rendement moyen déterminé à l’émission pour toute la durée de l’emprunt.
– Le taux du LIBOR à six mois sur le mark allemand majoré de 1 point tout compris pour toutes charges et commissions sur les prêts consentis pour le refinancement des crédits libellés à l’origine en marks allemands ou en schillings autrichiens.
– Le taux du LIBOR à six mois sur le dollar américain majoré de 1 point tout compris pour toutes charges et commissions sur les prêts consentis pour le refinancement des crédits libellés à l’origine en dollars américains.
Ces taux s’appliquent à la période s’écoulant entre les dates originelles d’échéances contractuelles et les dates de remboursement des montants refinancés, et se substituent aux intérêts prévus par les contrats originaux, y compris les pénalités de retard.
Les intérêts dus seront arrêtés et réglés au 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque annéé, le premier versement étant fixé au 30 septembre 1984.
Les modalités de paiement de ces intérêts seront déterminées par accord entre la Banque Nationale de Yougoslavie et la Banque de France.
En cas de retard sur tout paiement prévu au présent accord l’intérêt perçu sur les bases définies ci-dessus sera majoré de 1 point.
ARTICLE V
(Monnaie de compte)
Toutes les avances ainsi que les obligations résultant du présent accord et les règlements afférents à ces obligations seront calculés et effectués dans la monnaie d’origine des crédits considérés, à l’exception des crédits libellés à l’origine en schillings autrichiens et qui seront refinancés en marks allemands.
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE VI
La Banque de France et la Banque Nationale de Yougoslavie sont chargées, chacune en ce qui la concerne, pour le compte de leurs Gouvernements respectifs, des modalités d’application du présent accord.
ARTICLE VII
Conformément aux dispositions du Procès-Verbal agréé le 22 mai 1984:
1. Le Conseil Exécutif Fédéral de l’Assemblée de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie s’engage à faire bénéficier immédiatement le Gouvernement Français de toutes dispositions plus favorables pour le créancier que celles contenues dans le présent accord qu’il consentirait, en droit ou en fait, pour le règlement total ou partiel des dettes de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie de terme comparable, à l’exception des dispositions de l’article IV du présent accord.
A cette fin, le Conseil Exécutif Fédéral de l’Assemblée de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie s’engage à tenir le Président du groupe des créanciers informé des dispositions de tout accord de consolidation qu’il conclurait.
2. Le Conseil Exécutif Fédéral de l’Assemblée de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie s’engage à prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer le paiement des échéances dues et non réglées au titre de prêts ou de crédits commerciaux garantis par le Gouvernement français à des débiteurs de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie et n’entrant pas dans le champ d’application du présent accord, le plus tôt possible et en tout cas avant le 30 septembre 1984. En particulier, la Banque Nationale de Yougoslavie demandera à cette fin aux débiteurs concernés, outre le règlement des échéances visées ci-dessus, le paiement d’intérêts de retard, calculés sur la base de l’article IV ci-dessus, sauf justificatif faisant apparaître une disposition contraire des contrats originels. En outre, la marge additionnelle d’intérêt de 1 point pour retard sera demandée sur tout paiement effectué après le 30 septembre 1984.
La Banque Nationale de Yougoslavie et la COFACE établiront dans un délai d’un mois après la signature du présent accord un relevé définitif des échéances concernées sur la base de l’annexe ci-jointe.
ARTICLE VIII
Le présent accord entrera en vigueur après approbation des autorités compétentes de chaque Partie. En ce qui concerne la Partie française, cette approbation est considérée acquise sauf notification contraire dans un délai d’un mois à partir de la date de signature de présent accord. En ce qui concerne la Partie yougoslave, cette approbation sera notifiée à la Partie française dès qu’elle sera acquise.
Le présent accord s’applique toutefois à titre temporaire dès sa date de signature.
Fait à Paris, le 28 juin 1984 en deux originaux en français.
Pour le Gouvernement
de la République Française
Pierre de Lauzun m. p.
Chef de Bureau
à la Direction du Trésor du
Ministère de l’Economie,
des Finances et du Budget
Pour le Conseil Exécutif
Fédéral de l’Assemblée de la
République Socialiste Féderative
de Yougoslavie
Boris Snuderl m. p.
Ambassadeur Extraordinaire
et Plénipotentiaire de la
République Socialiste Fédérative
de Yougoslavie dans la
République Française
S P O R A Z U M
O KONSOLIDACIJI DOLGOV MED VLADO REPUBLIKE FRANCIJE IN ZVEZNIM IZVRŠNIM SVETOM SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE,
podpisan 28. junija 1984
Vlada Republike Francije in Zvezni izvršni svet Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije sta se, da bi izpolnila določbe usklajenega zapisnika o konsolidaciji dolga Socialistične federativne republike Jugoslavije, ki je bil podpisan v Parizu 22. maja 1984, dogovorila o naslednjem:
POGOJI KONSOLIDACIJE
I. člen
(dolg)
1) Dolg, ki ga Franciji dolgujejo dolžniki Socialistične federativne republike Jugoslavije in ga je treba po določbah tega sporazuma refinancirati, sestavljajo glavnice, ki jih je treba plačati od 1. januarja 1984 do vključno 31. decembra 1984, ki so ali bodo zapadle in so neporavnane iz komercialnih kreditov, ki so jih odobrile francoske banke ali francoski dobavitelji in za katere je garantirala ali jih zavarovala Francoska zavarovalnica za zunanjo trgovino (COFACE) in izhajajo iz pogodbe ali kakšne druge oblike finančnega dogovora s prvotno predvidenim trajanjem kredita, daljšim od enega leta, in sklenjene pred 2. decembrom 1982.
Razumljivo je, da se ta konsolidacija ne nanaša na odplačilo dolga, ki izhaja iz kreditov, odobrenih z uporabo sporazuma, podpisanega v Bernu 19. januarja 1983. Nanaša se na kredite, ki jih je francoska stran naštela v pismu z dne 9. marca 1983 in s katerim je jugoslovanska stran soglašala v odgovoru z dne 19. marca 1983 glede komercialnih kreditov, kot tudi na izmenjavo pisem z dne 9. marca 1983 glede finančnih kreditov.
2) Skupni znesek dolgov iz prvega odstavka je na dan tega sporazuma začasno ovrednoten na 708.354.222,02 francoskih frankov, 66.666,66 ameriških dolarjev, 212.500,00 nemških mark, 1.088.000,00 avstrijskih šilingov.
Tako ovrednotene zneske bosta verificirali COFACE in Narodna banka Jugoslavije. V ta namen se bosta ustanovi v enem mesecu od dneva podpisa tega sporazuma posvetovali, da bi dobili dokončni pregled stanja na podlagi priložene priloge.
Ta pregled bo sestavni del sporazuma.
3) Če so bile ali bi bile k pogodbam o zgoraj omenjenih dolgovih po 1. decembru 1982 sprejete spremembe ali dopolnitve, s katerimi bi se povečale obveznosti dolžnikov Socialistične federativne republike Jugoslavije do Francije, se te določbe ne bi nanašale na nove iz tega izhajajoče obveznosti.
4) Ta sporazum v ničemer ne posega v pravna razmerja, ki izhajajo iz občega prava, ali obveznosti, ki so jih pogodbenice prevzele v zgoraj omenjenih pogodbah, brez škode za določila IV. člena.
II. člen
(refinanciranje)
Dolg dolžnikov Socialistične federativne republike Jugoslavije, določen v 1. členu, bo francoska vlada refinancirala pod naslednjimi pogoji:
A) Z začetkom veljavnosti tega sporazuma in najkasneje en mesec po njegovem podpisu bo Narodna banka Jugoslavije poslala Banki Francije pregled stanja dolgov, ki jih je treba plačati med 1. januarjem 1984 in datumom tega sporazuma in še niso poravnani, kot tudi ustrezne plačilne naloge in seznam uporabnikov ter njihovih bank.
Glede dolgov, ki jih je treba plačati med datumom tega sporazuma in vključno 31. decembrom 1984, bo Narodna banka Jugoslavije na začetku vsakega meseca poslala Banki Francije pregled dolgov, zapadlih v preteklem mesecu, kot tudi ustrezne plačilne naloge in seznam uporabnikov ter njihovih bank.
B) Da bi omogočila plačilo upnikom, bo Banka Francije, ki deluje za račun francoske vlade, ob prejemu vsakega pregleda stanja in ustreznih plačilnih nalogov knjižila v dobro Narodne banke Jugoslavije avans v višini skupnega zneska dolgov, prikazanih v pregledih stanja.
Banka Francije bo znesek teh avansov takoj knjižila v breme Narodne banke Jugoslavije in bo udeleženim francoskim bankam in ustanovam, ki jim bo knjižila v dobro potrebne vsote, dostavila plačilne naloge v izvršitev.
C) V okviru poenostavljenega postopka sta se pogodbenici dogovorili, da bodo dokončni pregledi stanja, ugotovljeni na podlagi priložene priloge ter odobreni in podpisani s strani COFACE in Narodne banke Jugoslavije, veljali kot plačilni nalogi in pregledi stanja in se lahko v ta namen uporabljali po zgoraj določeni dinamiki.
III. člen
(vračanje dolga)
Avansi, ki jih bo na podlagi II. člena tega sporazuma izvršila francoska vlada, se bodo vračali v 6 enakih zaporednih polletnih obrokih, pri čemer bo prvi obrok plačan 31. decembra 1988, zadnji pa 30. junija 1991; plačila bo izvrševala Narodna banka Jugoslavije kot agent Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije.
IV. člen
(obrestna mera)
Narodna banka Jugoslavije bo plačevala obresti po obrestni meri, ki bo določena na naslednji način:
– povprečna stopnja donosa pri odplačevanju posojil, za katera garantira francoska država, in njim podobnih (TMO), ki se revidira vsakih šest mesecev, povečana za 0,3 točke, vključno z vsemi stroški in provizijami, na posojila, odobrena za refinanciranje kreditov, ki so bili prvotno izraženi v francoskih frankih. TMO je enaka aritmetičnemu povprečju povprečnih mesečnih stopenj donosa ob dodelitvi posojil, za katera garantira država, in njim podobnih, ugotovljenih med zadnjimi šestimi meseci, ki ga določa I.N.S.E.E. (Nacionalni zavod za statistiko in ekonomske študije). Točno določeno je, da se pri ugotavljanju tega indeksa upoštevajo le obveznosti, ki ne vključujejo drugih nadomestil kot povprečno stopnjo donosa, določeno ob dodelitvi za celotno obdobje posojila;
– šestmesečni LIBOR na nemško marko, povečan za 1 točko, vključno z vsemi stroški in provizijami, na posojila, odobrena za refinanciranje kreditov, prvotno izraženih v nemških markah ali avstrijskih šilingih;
– šestmesečni LIBOR na ameriški dolar, povečan za 1 točko, vključno z vsemi stroški in provizijami, na posojila, odobrena za refinanciranje kreditov, prvotno izraženih v ameriških dolarjih.
Te obrestne mere se uporabljajo za obdobje med prvotnimi datumi zapadlih dolgov po pogodbi in datumi vračila refinanciranih zneskov in nadomeščajo obresti, predvidene v prvotnih pogodbah, vključno s penali za zamudo.
Dolgovane obresti bodo ugotovljene in poravnane 31. marca, 30. junija, 30. septembra in 31. decembra vsakega leta, pri čemer se za prvi obrok določi 30. september 1984.
Načini plačila teh obresti bodo sporazumno določeni med Banko Francije in Narodno banko Jugoslavije.
V primeru zamude katerega koli plačila po tem sporazumu se bodo obresti, določene na omenjenih podlagah, povečale za 1 točko.
V. člen
(obračunska valuta)
Vsi avansi kot tudi obveznosti, ki izhajajo iz tega sporazuma, in vsa plačila, ki se nanašajo na te obveznosti, bodo obračunani in izvršeni v prvotni valuti, v kateri so bili odobreni krediti, razen kreditov, prvotno izraženih v avstrijskih šilingih, ki bodo refinancirani v nemških markah.
SPLOŠNE DOLOČBE
VI. člen
Banka Francije in Narodna banka Jugoslavije sta vsaka zase za račun svojih vlad pooblaščeni za izvajanje tega sporazuma.
VII. člen
V skladu z določbami usklajenega zapisnika z dne 22. maja 1984 se:
1. Zvezni izvršni svet Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije zavezuje, da bo francoski vladi takoj omogočil uporabo vseh za upnika ugodnejših določb, kot so določbe v tem sporazumu, in ki bi jih pravno in dejansko odobril pod primerljivimi pogoji za celotno ali delno plačilo dolgov Socialistične federativne republike Jugoslavije, z izjemo določb IV. člena tega sporazuma.
V ta namen se Zvezni izvršni svet Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije zavezuje, da bo predsednika skupine upnikov tekoče obveščal o določbah vsakega sporazuma o konsolidaciji, ki bi ga sklenil.
2. Zvezni izvršni svet Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije zavezuje, da bo čim prej, najkasneje pa do 30. septembra 1984, sprejel potrebne ukrepe za zagotavljanje plačil zapadlih in neporavnanih dolgov iz naslova posojil ali komercialnih kreditov, za katere dolžnikom Socialistične federativne republike Jugoslavije garantira francoska vlada, niso pa zajeti v uporabi tega sporazuma. V ta namen bo Narodna banka Jugoslavije od udeleženih dolžnikov zlasti zahtevala, da poleg omenjenih dolgov plačajo tudi zamudne obresti, obračunane na podlagi IV. člena, razen če dokažejo, da obstaja nasprotna določba v prvotnih pogodbah. Poleg tega se bo od vseh plačil, izvršenih po 30. septembru 1984, zahtevala dodatna obrestna marža za zamudo v višini 1 točke.
Narodna banka Jugoslavije in COFACE bosta v enem mesecu po podpisu tega sporazuma določili dokončni pregled stanja omenjenih zapadlih dolgov na podlagi priložene priloge.
VIII. člen
Ta sporazum začne veljati, ko ga odobrijo pristojni organi vsake pogodbenice. Glede francoske strani se šteje, da je ta odobritev pridobljena, razen če v mesecu dni po podpisu tega sporazuma ne bo nasprotne notifikacije. Glede jugoslovanske strani bo ta odobritev francoski strani uradno sporočena takoj, ko bo pridobljena.
Ta sporazum se začasno uporablja od dne podpisa.
Sestavljeno v Parizu 28. junija 1984 v dveh izvirnikih v francoskem jeziku.
Za Vlado Republike
Francije
Pierre de Lauzun l. r.
vodja Urada pri
direkciji Zakladnice
Ministrstva za gospodarstvo,
finance in proračun
Za Zvezni izvršni svet
Skupščine Socialistične
federativne republike
Jugoslavije
Boris Šnuderl l. r.
izredni in pooblaščeni
veleposlanik Socialistične
federativne republike
Jugoslavije v Republiki
Franciji
A C C O R D
DE CONSOLIDATION DE DETTES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL EXECUTIF FEDERAL DE L’ASSEMBLEE DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE DE YOUGOSLAVIE
signé le 06 juin 1985
Le Gouvernement de la République Française et le Conseil Exécutif Fédéral de l’Assemblée de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie, en vue de mettre en oeuvre les dispositions du Procès-Verbal agréé relatif à la consolidation de la dette de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie signé le 24 mai 1985 à Paris, sont convenus de ce qui suit:
TERMES DE LA CONSOLIDATION
ARTICLE I
(Dette concernée)
1. La dette due par des débiteurs de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie à l’égard de la France et devant être refinancée selon les dispositions du présent accord est constituée par les échéances en principal payables entre le ler janvier 1985 et le 15 mai 1986 inclus, échues ou à échoir, et non réglées des crédits commerciaux octroyés par des banques ou des fournisseurs français et garantis ou assurés par la Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE), ayant fait l’objet d’un contrat ou de toute autre forme d’arrangement financier prévoyant initialement une durée de crédit supérieure à un an et conclu avant le 2 décembre 1982;
Il est entendu que le service de la dette résultant des crédits accordés en application de l’accord signé à Berne le 19 janvier 1983 n’est pas concerné par la présente consolidation. Ceci vise les crédits énumérés par la lettre du 9 mars 1983 de la partie française, confirmée par réponse du 19 mars 1983 de la partie yougoslave, en ce qui concerne les crédits commerciaux, ainsi que les échanges de lettres du 9 mars 1983 concernant les crédits financiers.
Il est également entendu que le service de la dette résultant de l’accord de consolidation conclu le 28 juin 1984 entre la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie et la République Française, n’est pas concerné par la présente consolidation.
2. Le montant global des échéances visées au paragraphe 1 ci-dessus est provisoirement évalué à la date du présent accord à 851.066.731,69 francs français; 3.033.333,33 dollars américains; 212.500,00 marks allemands; 2.176.000,00 schillings autrichiens.
Les montants ainsi évalués seront vérifiés par la COFACE et la Banque Nationale de Yougoslavie.
A cette fin, ces deux institutions procéderont, dans un délai d’un mois après la date de signature du présent accord, à des consultations pour parvenir à un relevé définitif sur la base de l’annexe ci-jointe. Ce relevé fera partie intégrante de l’accord.
3. Dans le cas où des amendements postérieurs au 1er décembre 1982 ayant pour effet d’accroître les engagements des débiteurs de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie à l’égard de la France auraient été ou seraient apportés aux contrats correspondant aux échéances visées ci-dessus, les engagements nouveaux qui en résulteraient ne seraient pas couverts par les présentes dispositions.
4. Le présent accord n’affecte en rien les liens juridiques résultant du droit commun ou des engagements souscrits par les parties aux contrats mentionnés ci-dessus, sans préjudice des dispositions de l’article IV ci-après.
ARTICLE II
(Refinancement)
Le dette due par les débiteurs de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie déterminée à l’article I sera refinancée par le Gouvernement français dans les conditions suivantes:
A) A partir de l’entrée en vigueur du présent accord et au plus tard le 31 juillet 1985, la Banque Nationale de Yougoslavie fera parvenir à la Banque de France un relevé des échéances payables entre le 1er janvier 1985 et la date du présent accord et non encore réglées ainsi que le justificatif des provisions correspondant à 10% de ces échéances qui auront été versés directement aux créanciers originels.
Elle y joindra les ordres de paiement correspondants et la liste des bénéficiaires et de leur banque.
Pour ce qui concerne les échéances payables entre la date du présent accord et le 15 mai 1986 inclus, la Banque Nationale de Yougoslavie fera parvenir à la Banque de France au début de chaque mois un relevé des échéances du mois écoulé ainsi que le justificatif des provisions correspondant à 10% de ces échéances qui auront été versés directement aux créanciers originels.
Elle y joindra les ordres de paiement correspondants et la liste des bénéficiaires et de leur banque.
B) Afin de permettre le règlement des créanciers, la Banque de France, agissant pour le compte du Gouvernement Français, à la réception de chaque relevé et des ordres de paiement correspondants, mettra sur ses livres à la disposition de la Banque Nationale de Yougoslavie une avance égale à 90% du montant des échéances figurant sur les relevés.
La Banque de France débitera aussitôt du montant de ces avances la Banque Nationale de Yougoslavie et créditera des sommes nécessaires les organismes français concernés.
C) Dans le cadre d’une procédure allégée, les Parties sont convenues que les relevés définitifs établis sur la base de l’annexe ci-jointe, dűment approuvés et signés par la COFACE et par la Banque Nationale de Yougoslavie, ont valeur d’ordres de paiement et de relevés et pourront être utilisés à cette fin selon le rythme défini ci-dessus.
ARTICLE III
(Remboursement)
Les avances qui auront été faites par le Gouvernement Français en application de l’article II ci-dessus seront remboursées en 10 versements semestriels égaux et successifs, le premier de ces versements intervenant le 1er mars 1990 et le dernier le 1er septembre 1994; les paiements seront effectués par la Banque Nationale de Yougoslavie, agissant en tant qu’agent du Conseil Exécutif Fédéral de l’Assemblée de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie.
ARTICLE IV
(Taux d’intérêt)
A) La Banque Nationale de Yougoslavie paiera un intérêt dont le taux est ainsi fixé:
– En ce qui concerne les crédits libellés à l’origine en francs français:
La moyenne sur 3 mois, révisée trimestriellement et augmentée d’une marge de 0,3 point tout compris pour toutes charges et commissions, des taux moyens mensuels de rendement au règlement (ou à l’émission en ce qui concerne la période antérieure au 1er novembre 1982) (TMO) des emprunts garantis par l’Etat et assimilés, publiés par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques.
– En ce qui concerne les crédits libellés à l’origine en dollars américains, deutsche marks et schillings autrichiens:
· le taux du LIBOR à trois mois sur le mark allemand majoré de 0,8 point tout compris, pour toutes charges et commissions, sur les prêts consentis pour le refinancement des crédits libellés à l’origine en marks allemands ou en schillings autrichiens.
· le taux du LIBOR à trois mois sur le dollar américain majoré de 0,8 point tout compris, pour toutes charges et commissions, sur les prêts consentis pour le refinancement des crédits libellés à l’origine en dollars américains.
B) Le calcul des intérêts sera effectué sur des périodes de 3 mois se terminant au 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année à partir des dates originelles d’échéances contractuelles. Le taux applicable à chacune de ces périodes de calcul sera égal à la moyenne des taux moyens mensuels publiés par l’INSEE (TMO) ou le FMI (LIBOR) au cours d’une période de référence de 3 mois se terminant deux mois avant la fin de la période de calcul. Cette moyenne sera pondérée en fonction du nombre de jours de chacun des mois de la période de référence.
Il est rappelé que ces taux s’appliquent à la période s’écoulant entre les dates originelles d’échéances contractuelles et les dates de remboursement des montants refinancés, et se substituent aux intérêts prévus par les contrats originaux, y compris les pénalités de retard.
C) Les intérêts dus seront arrêtés et réglés au 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année, le premier versement étant fixé au 30 septembre 1985.
Les modalités de paiement de ces intérêts seront déterminées par accord entre la Banque de France et la Banque Nationale de Yougoslavie.
En cas de retard sur tout paiement prévu au présent accord, l’intérêt perçu sur les bases définies ci-dessus sera majoré de 1 point.
ARTICLE V
(Monnaie de compte)
Toutes les avances ainsi que les obligations résultant du présent accord et les règlements afférents à ces obligations seront libellés et effectués dans la monnaie d’origine des crédits considérés, à l’exception des crédits libellés à l’origine en schillings autrichiens et qui seront refinancés en marks allemands.
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE VI
La Banque de France et la Banque Nationale de Yougoslavie sont chargées, chacune en ce qui la concerne, pour le compte de leurs Gouvernements respectifs, des modalités d’application du présent accord.
ARTICLE VII
Conformément aux dispositions du Procès-Verbal agréé le 24 mai 1985:
1. Le Conseil Exécutif Fédéral de l’Assemblée de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie s’engage à faire bénéficier immédiatement le Gouvernement Français de toutes dispositions plus favorables pour le créancier que celles contenues dans le présent accord qu’il consentirait, en droit ou en fait, pour le règlement total ou partiel des dettes de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie de terme comparable, à l’exception des dispositions de l’article IV du présent accord.
A cette fin, le Conseil Exécutif Fédéral de l’Assemblée de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie s’engage à tenir le Président du groupe des créanciers informé des dispositions de tout accord de consolidation qu’il conclurait.
2. Le Conseil Exécutif Fédéral de l’Assemblée de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie s’engage à prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer le paiement des échéances dues et non réglées au titre de prêts ou de crédits commerciaux garantis par le Gouvernement français à des débiteurs de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie et n’entrant pas dans le champ d’application du présent accord, le plus tôt possible et en tout cas avant le 31 juillet 1985. En particulier, la Banque Nationale de Yougoslavie demandera à cette fin aux débiteurs concernés, outre le règlement des échéances visées ci-dessus, le paiement d’intérêts de retard, calculés sur la base de l’article IV ci-dessus, sauf justificatif faisant apparaître une disposition contraire des contrats originels. En outre, la marge additionnelle d’intérêt de 1 point pour retard sera demandée sur tout paiement effectué après le 31 juillet 1985.
La Banque Nationale de Yougoslavie et la COFACE établiront dans un délai d’un mois après la signature du présent accord un relevé définitif des échéances concernées sur la base de l’annexe ci-jointe.
ARTICLE VIII
Le présent accord entrera en vigueur après approbation des autorités compétentes de chaque Partie. En ce qui concerne la Partie française, cette approbation est considérée acquise sauf notification contraire dans un délai d’un mois à partir de la date de signature du présent accord. En ce qui concerne la Partie yougoslave, cette approbation sera notifiée à la Partie française dès qu’elle sera acquise.
Le présent accord s’applique toutefois à titre temporaire dès sa date de signature.
Fait à Paris, le 6 juin 1985, en deux originaux en Français.
Pour le Gouvernement
de la République
Française
Jean de Rosen m. p.
Sous-Directeur
à la Direction du Trésor
Ministère de l’Economie,
des Finances et du Budget
Pour le Conseil
Exécutif Fédéral
de l’Assemblée de la
République Socialiste
Fédérative de Yougoslavie
Nikola Jelic m. p.
Directeur de Département
au Secrétariat Fédéral aux
Finances
S P O R A Z U M
O KONSOLIDACIJI DOLGOV MED VLADO REPUBLIKE FRANCIJE IN ZVEZNIM IZVRŠNIM SVETOM SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE,
podpisan 6. junija 1985
Vlada Republike Francije in Zvezni izvršni svet Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije sta se, da bi izpolnila določbe usklajenega zapisnika o konsolidaciji dolga Socialistične federativne republike Jugoslavije, ki je bil podpisan 24. maja 1985 v Parizu, dogovorila o naslednjem:
POGOJI KONSOLIDACIJE
I. člen
(dolg)
1) Dolg, ki ga Franciji dolgujejo dolžniki Socialistične federativne republike Jugoslavije in ga je treba po določbah tega sporazuma refinancirati, sestavljajo glavnice, ki jih je treba plačati od 1. januarja 1985 do vključno 15. maja 1986, ki so ali bodo zapadle in so neporavnane iz komercialnih kreditov, ki so jih odobrile francoske banke ali francoski dobavitelji in za katere je garantirala ali jih zavarovala Francoska zavarovalnica za zunanjo trgovino (COFACE) in izhajajo iz pogodbe ali kakšne druge oblike finančnega dogovora s prvotno predvidenim trajanjem kredita, daljšim od enega leta, in sklenjene pred 2. decembrom 1982.
Razumljivo je, da se ta konsolidacija ne nanaša na odplačilo dolga, ki izhaja iz kreditov, odobrenih z uporabo sporazuma, podpisanega v Bernu 19. januarja 1983. Nanaša se na kredite, ki jih je francoska stran naštela v pismu z dne 9. marca 1983 in s katerim je jugoslovanska stran soglašala v odgovoru z dne 19. marca 1983 glede komercialnih kreditov, kot tudi na izmenjavo pisem z dne 9. marca 1983 glede finančnih kreditov.
Razumljivo je tudi, da se ta konsolidacija ne nanaša na odplačilo dolga, ki izhaja iz sporazuma o konsolidaciji, sklenjenega med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Francijo 28. junija 1984.
2) Skupni znesek dolgov iz prvega odstavka je na dan podpisa tega sporazuma začasno ovrednoten na 851.066.731,69 francoskih frankov, 3.033.333,33 ameriških dolarjev, 212.500,00 nemških mark, 2.176.000,00 avstrijskih šilingov.
Tako ovrednotene zneske bosta verificirali COFACE in Narodna banka Jugoslavije.
V ta namen se bosta ustanovi v enem mesecu od dneva podpisa tega sporazuma posvetovali, da bi dobili dokončni pregled stanja na podlagi priložene priloge. Ta pregled bo sestavni del tega sporazuma.
3) Če so bile ali bi bile k pogodbam o zgoraj omenjenih dolgovih po 1. decembru 1982 sprejete spremembe ali dopolnitve, s katerimi bi se povečale obveznosti dolžnikov Socialistične federativne republike Jugoslavije do Francije, se te določbe ne bi nanašale na nove iz tega izhajajoče obveznosti.
4) Ta sporazum v ničemer ne posega v pravna razmerja, ki izhajajo iz občega prava oziroma obveznosti, ki so jih pogodbenice prevzele v zgoraj omenjenih pogodbah, brez škode za določila IV. člena.
II. člen
(refinanciranje)
Dolg dolžnikov Socialistične federativne republike Jugoslavije, določen v 1. členu, bo francoska vlada refinancirala pod naslednjimi pogoji:
A) Z začetkom veljavnosti tega sporazuma in najkasneje 31. julija 1985 bo Narodna banka Jugoslavije Banki Francije poslala pregled stanja dolgov, ki jih je treba plačati med 1. januarjem 1985 in datumom tega sporazuma in še niso poravnani, kot tudi dokazilo, da so bili zneski, ki ustrezajo 10 % teh dolgov, neposredno nakazani prvotnim upnikom.
K temu bo priložila še ustrezne plačilne naloge in seznam uporabnikov ter njihovih bank.
Glede dolgov, ki jih je treba plačati med datumom tega sporazuma in vključno 15. majem 1986, bo Narodna banka Jugoslavije na začetku vsakega meseca poslala Banki Francije pregled stanja dolgov, zapadlih v preteklem mesecu, kot tudi dokazilo, da so bili zneski, ki ustrezajo 10 % teh dolgov, neposredno nakazani prvotnim upnikom.
K temu bo priložila še ustrezne plačilne naloge in seznam uporabnikov ter njihovih bank.
B) Da bi omogočila plačilo upnikom, bo Banka Francije, ki deluje za račun francoske vlade, ob prejemu vsakega pregleda stanja in ustreznih plačilnih nalogov, knjižila v dobro Narodne banke Jugoslavije avans v višini 90 % zneska zapadlih dolgov, prikazanih v pregledih stanja.
Banka Francije bo Narodni banki Jugoslavije takoj knjižila v breme znesek teh avansov in bo udeleženim francoskim ustanovam knjižila v dobro potrebne vsote.
C) V okviru poenostavljenega postopka sta se pogodbenici dogovorili, da bodo dokončni pregledi stanja, ugotovljeni na podlagi priložene priloge ter odobreni in podpisani s strani COFACE in Narodne banke Jugoslavije, veljali kot plačilni nalogi in pregledi stanja ter se lahko v ta namen uporabljali po zgoraj določeni dinamiki.
III. člen
(vračanje dolga)
Avansi, ki jih bo na podlagi II. člena tega sporazuma izvršila francoska vlada, se bodo vračali v 10 enakih zaporednih polletnih obrokih, pri čemer bo prvi obrok plačan 1. marca 1990, zadnji pa 1. septembra 1994; plačila bo izvrševala Narodna banka Jugoslavije kot agent Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije.
IV. člen
(obrestna mera)
A) Narodna banka Jugoslavije bo plačevala obresti, katerih obrestna mera je določena takole:
– za kredite, ki so bili prvotno izraženi v francoskih frankih:
trimesečno povprečje, ki se revidira vsake tri mesece in poveča za maržo v višini 0,3 točke, vključno z vsemi stroški in provizijami, povprečnih mesečnih stopenj donosa pri odplačilu (ali ob emisiji, če gre za obdobje pred 1. novembrom 1982) posojil (TMO), za katera garantira država, in podobnih posojil, in ki jih objavlja Nacionalni zavod za statistiko in ekonomske študije (INSEE).
– za kredite, ki so bili prvotno izraženi v ameriških dolarjih, nemških markah in avstrijskih šilingih:
trimesečni LIBOR za nemško marko, povečan za 0,8 točke, vključno z vsemi stroški in provizijami za posojila, odobrena za refinanciranje kreditov, prvotno izraženih v nemških markah ali avstrijskih šilingih;
trimesečni LIBOR za ameriški dolar, povečan za 0,8 točke, vključno z vsemi stroški in provizijami za posojila, odobrena za refinanciranje kreditov, prvotno izraženih v ameriških dolarjih.
B) Obresti se bodo obračunavale v trimesečnih obdobjih, ki se končajo 31. marca, 30. junija, 30. septembra ali 31. decembra vsakega leta, šteto od prvotnih datumov zapadlih dolgov po pogodbi. Stopnja, ki se bo ugotavljala za vsako teh obračunskih obdobij, bo izračunana na podlagi povprečja mesečnih povprečnih stopenj, ki jih objavljata INSEE (TMO) ali MDS (LIBOR) med izkazanim trimesečnim obdobjem, ki se konča dva meseca pred iztekom obračunskega obdobja. Vsako teh povprečij bo ponderirano glede na število dni vsakega meseca v izkazanem obdobju.
Te obrestne mere se uporabljajo za obdobje med prvotnimi datumi zapadlih dolgov po pogodbi in datumi vračila refinanciranih zneskov in nadomeščajo obresti, predvidene v prvotnih pogodbah, vključno s penali za zamu- do.
C) Dolgovane obresti bodo ugotovljene in poravnane 31. marca, 30. junija, 30. septembra in 31. decembra vsakega leta, pri čemer bo prvi obrok določen na dan 30. september 1985.
Načini plačila teh obresti bodo sporazumno določeni med Banko Francije in Narodno banko Jugoslavije.
V primeru zamude katerega koli plačila po tem sporazumu se bodo obresti, določene na omenjenih podlagah, povečale za 1 točko.
V. člen
(obračunska valuta)
Vsi avansi kot tudi obveznosti, ki izhajajo iz tega sporazuma, in vsa plačila, ki se nanašajo na te obveznosti, bodo izraženi in izplačani v prvotni valuti, v kateri so bili odobreni krediti, razen kreditov, prvotno izraženih v avstrijskih šilingih, ki bodo refinancirani v nemških markah.
SPLOŠNE DOLOČBE
VI. člen
Banka Francije in Narodna banka Jugoslavije sta vsaka zase za račun svojih vlad pooblaščeni za izvajanje tega sporazuma.
VII. člen
V skladu z določbami usklajenega zapisnika z dne 24. maja 1985 se:
1. Zvezni izvršni svet Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije zavezuje, da bo francoski vladi takoj omogočil uporabo vseh za upnika ugodnejših določb, kot so določbe v tem sporazumu, in ki bi jih pravno in dejansko odobril pod primerljivimi pogoji za celotno ali delno odplačilo dolgov Socialistične federativne repub- like Jugoslavije, z izjemo določb IV. člena tega sporazuma.
V ta namen se Zvezni izvršni svet Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije zavezuje, da bo predsednika skupine upnikov tekoče obveščal o določbah vsakega sporazuma o konsolidaciji, ki bi ga sklenil.
2. Zvezni izvršni svet Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije zavezuje, da bo čim prej, najkasneje pa do 31. julija 1985, sprejel potrebne ukrepe za zagotavljanje plačil zapadlih in neporavnanih dolgov iz naslova posojil ali komercialnih kreditov, za katere dolžnikom Socialistične federativne republike Jugoslavije garantira francoska vlada, niso pa zajeti v uporabi tega sporazuma. V ta namen bo Narodna banka Jugoslavije od udeleženih dolžnikov zlasti zahtevala, da poleg omenjenih dolgov plačajo tudi zamudne obresti, obračunane na podlagi IV. člena, razen če dokažejo, da obstaja nasprotna določba v prvotnih pogodbah. Poleg tega se bo od vseh plačil, izvršenih po 31. juliju 1985, zahtevala dodatna obrestna marža za zamudo v višini 1 točke.
Narodna banka Jugoslavije in COFACE bosta v enem mesecu po podpisu tega sporazuma določili dokončni pregled stanja omenjenih zapadlih dolgov na podlagi priložene priloge.
VIII. člen
Ta sporazum začne veljati, ko ga odobrijo pristojni organi vsake pogodbenice. Glede francoske strani se šteje, da je ta odobritev pridobljena, razen če v mesecu dni po podpisu tega sporazuma ne bo nasprotne notifikacije. Glede jugoslovanske strani bo ta odobritev francoski strani uradno sporočena takoj, ko bo pridobljena.
Ta sporazum se začasno uporablja od dne podpisa.
Sestavljeno v Parizu 6. junija 1985 v dveh izvirnikih v francoskem jeziku.
Za Vlado
Republike Francije
Jean de Rosen l. r.
namestnik direktorja v
Direkciji Zakladnice
Ministrstva za gospodarstvo,
finance in proračun
Za Zvezni Izvršni svet
Skupščine Socialistične
federativne republike
Jugoslavije
Nikola Jelić l. r.
načelnik oddelka
v Zveznem sekretariatu
za finance
A C C O R D
DE CONSOLIDATION DE DETTES ENTRE LE CONSEIL EXECUTIF FEDERAL DE L’ASSEMBLEE DE LA REPUBLIQE SOCIALISTE FEDERATIVE DE YOUGOSLAVIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQE FRANÇAISE
signé le 28 novembre 1986
Le Conseil Exécutif Fédéral de l’Assemblé de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie et le Gouvernement de la République Française, en vou de mettre en oeuvre les dispositions du Procès-Verbal agréé relatif à la consolidation de la dette de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie signé le 13 mai 1986 à Paris, sont convenus de ce qui suit:
TERMES DE LA CONSOLIDATION
ARTICLE I
(Dette concernée)
1) La dette due par des débiteurs de la Républiqe Socialiste Fédérative de Yougoslavie à l’égard de la France et devant être refinancé selon les dispositions du présent accord est constituée:
– d’une part, des échéances en principal payables entre le 16 mai 1986 et le 15 mai 1987 inclus (1ère phase de la consolidation);
– et d’autre part (sous réserve des dispositions de l’Article X) des échéances en principal payables entre le 16 mai 1987 et le 31 mars 1988 inclus (2ème phase de la consolidation),
échues ou à échoir, et non réglées des crédits commerciaux octroyés par des banques ou des fournisseurs français et garantis ou assurés par la Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE), ayant fait l’objet d’un contrat ou de toute autre forme d’arrangement financier prévoyant initialement une durée de crédit supérieure à un an et conclu avant le 2 décembre 1982;
Il est entendu que le service de la dette résultant des crédits accordés en application de l’accord signé à Berne le 19 janvier 1983 n’est pas concerné par la présente consolidation. Ceci vise les crédits énuméré par la lettre du 9 mars 1983 de la partie française, confirmée par réponse du 19 mars 1983 de la partie yougoslave, en ce qui concerne les crédits commerciaux, ainsi que les échanges de lettres du 9 mars 1983 concernant les crédits financiers.
Il est également entendu que le service de la dette résultant des accords de consolidation conclus le 28 juin 1984 et le 6 juin 1985 entre le Conseil Exécutif Fédéral de l’Assemblée de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie et le Gouvernement de la République Française, n’est pas concerné par la présente consolidation.
2) Le montant global des échéances visées au paragraphe 1 ci-dessus, y compris la part non refinancée, et payables entre le 16 mai 1986 et le 15 mai 1987 inclus (1ère phase de la consolidation) est provisoirement évalué à la date du présent accord à 550.324.922,64 francs français et à 2.000.000 dollars américains; (cf. le Relevé provisoire figurant à l’annexe I).
3) Le montant global des échéances visées au paragraphe 1 ci-dessus, y compris la part non refinancée, et payables entre le 16 mai 1987 et le 31 mars 1988 inclus (2ème phase de la consolidation) est provisoirement évalué à la date du présent accord à 395.562.356,18 Francs français; 1.000.000 dollars américains; (cf. le Relevé provisoire figurant à l’annexe II).
4) Les montants ainsi évalué seront vérifié per la COFACE et la Banque Nationale de Yougoslavie.
A cette fin, ces deux institutions procéderont, dans un délai d’un mois après la date de signature du présent accord, à des consultations pour parvenir à un relevé définitif sur la base des annexes ci-jointes. Ce relevé fera partie intégrante de l’accord.
5) Dans le cas où des amendements postérieurs au 1er décembre 1982 ayant pour effet d’acroître les engagements des débiteurs de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie à l’égard de la France auraient été ou seraient apportés aux contrats correspondant aux échéances visées ci-dessus, les engagements nouveaux qui en résulteraient ne seraient pas couverts par les présentes dispositions.
6) Le présent accord n’affecte en rien les liens juridiques résultant du droit commun ou des engagements souscrits par les parties aux contrats mentionnés ci-dessus, sans préjudice des dispositions de l’article VI ci-après.
ARTICLE II
Refinancement des echéances dues entre le 16. mai 1986 et le 15 mai 1987
(1ère phase de la consolidation)
1) A partir de l’entrée en vigueur du présent accord et au plus tard le 31 juillet 1986, la Banque Nationale de Yougoslavie fera parvenir à la Banque de France un relevé des échéances payables entre le 16 mai 1986 et la date du présent accord, et non encore réglées, ainsi que les documents justificatifs correspondant aux 15% de ces échéances qui auront été versés directement aux créanciers originels.
Elle y joindra les ordres de paiement correspondants et la liste de bénéficiaires et de leurs banques.
Pour ce qui concerne les échéances payables entre la date du présent accord et le 15 mai 1987 inclus, la Banque Nationale de Yougoslavie fera parvenir à la Banque de France au début de chaque mois un relevé des échéances du mois écoulé ainsi que les documents justificatifs correspondant aux 15% de ces échéances qui auront été versés directement aux créanciers originels.
Elle y joindra les ordres de paiement correspondants et la liste des bénéficiaires et de leurs banques.
2) Afin de permettre le règlement des créanciers, la Banque de France, agissant pour le compte du Gouvernement Français, à la réception de chaque relevé et des ordres de paiement correspondants, mettra sur ses livres à la disposition de la Banque Nationale de Yougoslavie une avance égale à 85% du montant des échéances figurant sur les relevés.
La Banque de France débitera aussitôt du montant de ces avances la Banque Nationale de Yougoslavie et créditera des sommes nécessaires les organismes français concernés.
3) Dans le cadre d’une procédure allégée, les Parties sont convenues que les relevés définitifs établis sur la base de l’annexe I ci-jointe, dűment approuvés et signé par la COFACE et par la Banque Nationale de Yougoslavie, ont valeur d’ordres de paiement et de relevés et pourront être utilisés à cette fin selon le rythme défini ci-dessus.
ARTICLE III
Refinancement des échéances dues entre le 16 mai 1987 et le 31 mars 1988
(2ème phase de la consolidation)
1) Pour ce qui concerne les échéances payables entre le 16 mai 1987 et le 31 mars 1988 inclus la Banque Nationale de Yougoslavie fera parvenir à la Banque de France au début de chaque mois:
– un relevé des échéances du mois écculé;
– les documents justificatifs des provisions correspondant au pourcentage non consolidé de ces échéances (fixé conformément à l’article X ci-dessous), qui auront été versées directement aux créanciers originels.
Elle y joindra les ordres de paiement correspondants et la liste des bénéficiaires et leurs banques.
2) Afin de permettre le règlement des créanciers, la Banque de France, agissant pour le compte du Gouvernement français, à la réception de chaque relevé et des ordres de paiement correspondants, mettra sur ses livres, à la disposition de la Banque Nationale de Yougoslavie, une avance égale au pourcentage à consolider, visé à l’article X ci-dessous, du montant des échéances figurant sur les relevés.
La Banque de France débitera aussitôt du montant de ces avances la Banque Nationale de Yougoslavie et créditera des sommes nécessaires les organismes français concernés.
3) Dans le cadre d’une procédure allégée, les Parties sont convenues que les relevés définitifs établis sur la base de l’annexe II ci-jointe, dűment approuvés et signés par la COFACE et la Banque Nationale de Yougoslavie, ont valeur d’ordres de paiement et de relevés et pourront être utilisés à cette fin selon le rythme défini ci-dessus.
ARTICLE IV
(Remboursement du refinancement des échéances de la 1ère phase de la consolidation)
Les avances qui auront été faites par le Gouvernement français en application de l’article II ci-dessus, seront remboursées en 10 versements semestriels égaux et successifs, le premier de ces versements intervenant le 30 avril 1991 et le dernier le 31 octobre 1995. Les paiements seront effectués par la Banque Nationale de Yougoslavie, agissant en tant qu’agent du Conseil Exécutif Fédéral de l’Assemblée de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie.
ARTICLE V
(Remboursement du refinancement des échéances de la 2ème phase de la consolidation)
Les avances qui auront été faites par le Gouvernement français en application de l’article III ci-dessus, seront remboursées en 10 versements semestriels égaux et successifs, le premier de ces versements intervenant le 31 mars 1992, et le dernier, le 30 septembre 1996. Les paiements seront effectués par la Banque Nationale de Yougoslavie, agissant en tant qu’agent du Conseil Exécutif Fédéral de l’Assemblée de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie.
ARTICLE VI
(Taux d’intérêt)
1) S’agissant de la consolidation des échéances visées à l’article I ci-dessus (1ère et 2ème phases de la consolidation), la Banque Nationale de Yougoslavie paiera un intérêt dont le taux est ainsi fixé:
– En ce qui concerne les crédits libellés à l’origine en francs français:
La moyenne sur 3 mois, révisée trimestriellement et augmentée d’une marge do 0,30% l’an, tout compris pour toutes charges et commissions, des taux moyens mensuels de rendement au règlement (TMO) des emprunts garantis par l’Etat et assimilés, publiés par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE).
– En ce qui concerne les crédits libellés à l’origine en dollars américains:
· le LIBOR à trois mois sur le dollar américain, révisé trimestriellement et majoré d’une marge de 0,60% l’an, tout compris, pour toutes charges et commissions.
2) Le calcul des intérêts sera effectué sur des périodes de 3 mois se terminant au 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année à partir des dates originelles d’échéances contractuelles. Le taux applicable à chacune de ces périodes de calcul sera calculé sur la base de la moyenne des taux moyens mensuels publié par l’INSEE (TMO) ou le FMI (LIBOR) au cours d’une période de référence de 3 mois se terminant deux mois avant la fin de la période de calcul. Chacune de ces moyennes sera pondérée en fonction du nombre de jours de chacun des mois de la période de référence.
Il est rappelé que ces taux s’appliquent à la période s’écoulant entre les dates originelles d’échéances contractuelles et les dates de remboursement de montants refinancés, et se substituent aux intérêts prévus par les contrats originaux, y compris les pénalités de retard.
3) Les intérêts dus seront arrêtés et réglés au 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque anné, le premier versement étant fixé au 30 septembre 1986.
Les modalités de paiement de ces intérêts seront déterminées entre la Banque de France et la Banque Nationale de Yougoslavie.
4) En cas de retard sur tout paiement prévu au présent accord, l’intérêt perçu sur les bases définies ci-dessus sera majoré de un point.
ARTICLE VII
(Monnaie de compte)
Toutes les avances ainsi que les obligations résultant du présent accord et les règlements afférents à ces obligations seront libellés et effectué dans la monnaie d’origine des crédits considérés.
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE VIII
La Banque Nationale de Yougoslavie et la Banque de France sont chargées, chacune en ce qui la concerne, pour le compte de leur Gouvernement respectif, des modalités d’application du présent accord.
ARTICLE IX
Conformément aux dispositions du Procès-Verbal agréé le 13 mai 1986:
1. Le Conseil Exécutif Fédéral de l’Assemblée de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie s’engage à faire bénéficier immédiatement le Gouvernement Français de toutes dispositions plus favorables pour le créancier que celles contenues dans le présent accord qu’il consentirait, en droit ou en fait, pour le règlement total ou partiel des dettes de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie de terme comparable, à l’exception des dispositions de l’article VI du présent accord.
A cette fin, le Conseil Exécutif Fédéral de l’Assemblée de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie s’engage à tenir le Président du groupe des créanciers informé des dispositions de tout accord de consolidation qu’il conclurait.
2. Le Conseil Exécutif Fédéral de l’Assemblée de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer le paiement à bonne date des échéances contractuelles d’intérêts, et des provisions correspondant à la partie non consolidée du principal, dues au titre de prêts ou de crédits commerciaux garantis par le Gouvernement français à des débiteurs de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie et visées à l’Article I ci-dessus.
En particulier, en cas de retard, la Banque Nationale de Yougoslavie demandera à cette fin aux débiteurs concernés, outre les paiements ci-dessus, le versement d’intérêst de retard calculés sur la base de l’Article VI ci-dessus (sauf justificatif faisant apparaître une disposition contraire des contrats originels), y compris la marge additionnelle d’un point pour retard.
3. Le Conseil Exécutif Fédéral de l’Assemblée de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie s’engage à prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer le paiement des échéances dues et non réglées au titre de prêts ou de crédits commerciaux garantis par le Gouvernement français à des débiteurs de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie et n’entrant pas dans le champ d’application du présent accord, le plus tôt possible et en tout cas avant le 30 juin 1986.
En particulier, la Banque Nationale de Yougoslavie demandera à cette fin aux débiteurs concernés, outre le règlement des échéances visées ci-dessus, le paiement d’intérêts de retard, calculés sur la base de l’article VI ci-dessus (sauf justificatif faisant apparaître une disposition contraire des contrats originels). En outre, la marge additionnelle d’intérêt d’un point pour retard sera demandée sur tout paiement effectué après le 30 juin 1986.
La Banque Nationale de Yougoslavie et la COFACE établiront dans un délai d’un mois après la signature du présent accord un relevé définitif des échéances concernées sur la base de l’annexe ci-jointe.
ARTICLE X
1) S’agissant des échéances visées à l’article I et payables entre le 16 mai 1987 et le 31 mars 1988 (2ème phase de la consolidation), elles seront consolidées conformément aux dispositions du présent accord et notamment de ses articles III et V, à condition que le pourcentage de principal à consolider sur ces échéances ait été convenu entre le Conseil Exécutif Fédéral de l’Assemblée de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie et les pays créanciers, conformément au paragraphe 5) d) de l’article IV du Procès-Verbal agréé le 13 mai 1986.
2) Une fois convenue conformément au paragraphe 5) d) de l’article IV du Procès-Verbal agréé le 13 mai 1986, la fixation du pourcentage de principal à consolider sur les échéances visées au précédent paragraphe du présent article fera l’objet d’un échange de lettres entre le Conseil Exécutif Fédéral de l’Assemblée de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie et le Gouvernement de la République française. Cet échange de lettre devra intervenir avant le 16 mai 1987.
ARTICLE XI
Le présent accord entrera en vigueur après approbation des autorités compétentes de chaque Partie. En ce qui concerne la Partie française, cette approbation est considérée acquise sauf notification contraire dans un délai d’un mois à partir de la date de signature du présent accord. En ce qui concerne la Partie yougoslave, cette approbation sera notifiée à la Partie française dès qu’elle sera acquise.
Le présent accord s’applique toutefois à titre temporaire dès sa date de signature.
Fait à Paris, le 28 novembre 1986, en deux originaux en Serbo-Croate, et en Francais, les deux textes faisant également foi.
Pour le Conseil
Exécutif Fédéral
de l’Assemblée
de la République
Socialiste Fédérative
de Yougoslavie
Boris Šnuderl m. p.
Pour le
Gouvernement
de la République
Française
Jean de Rosen m. p.
S P O R A Z U M
O KONSOLIDACIJI DOLGOV MED ZVEZNIM IZVRŠNIM SVETOM SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE IN VLADO REPUBLIKE FRANCIJE,
podpisan 28. novembra 1986
Zvezni izvršni svet Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlada Republike Francije sta se, da bi izpolnila določbe usklajenega zapisnika o konsolidaciji dolga Socialistične federativne republike Jugoslavije, ki je bil podpisan v Parizu 13. maja 1986, dogovorila o naslednjem:
POGOJI KONSOLIDACIJE
I. člen
(dolg)
1) Dolg, ki ga Franciji dolgujejo dolžniki Socialistične federativne republike Jugoslavije in ga je treba po določbah tega sporazuma refinancirati, sestavljajo:
– na eni strani glavnice, ki jih je treba plačati od 16. maja l986 do vključno 15. maja 1987 (prva faza konsolidacije); in
– na drugi strani (s pridržkom določb X. člena) glavnice, ki jih je treba palačati od 16. maja 1987 do vključno 31. marca 1988 (druga faza konsolidacije),
ki so ali bodo zapadle v plačilo in so neporavnane iz komercialnih kreditov, ki so jih odobrile francoske banke ali francoski dobavitelji in za katere je garantirala ali jih zavarovala Francoska zavarovalnica za zunanjo trgovino (COFACE) in izhajajo iz pogodbe ali drugega finančnega dogovora s prvotno predvidenim trajanjem kredita, daljšim od enega leta, in sklenjene pred 2. decembrom 1982.
Razumljivo je, da se ta konsolidacija ne nanaša na odplačilo dolga, ki izhaja iz kreditov, odobrenih z uporabo sporazuma, podpisanega v Bernu 19. januarja 1983. Nanaša se na kredite, ki jih je francoska stran naštela v pismu z dne 9. marca 1983 in s katerim je jugoslovanska stran soglašala v odgovoru z dne 19. marca 1983 glede komercialnih kreditov, kot tudi na izmenjavo pisem z dne 9. marca 1983 glede finančnih kreditov.
Razumljivo je tudi, da se ta konsolidacija ne nanaša na odplačilo dolga, ki izhaja iz sporazumov o konsolidaciji, sklenjenih 28. junija 1984 in 6. junija 1985 med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Francije.
2) Skupni znesek dolgov iz prvega odstavka, vključno z nerefinanciranim delom, ki jih je treba plačati od 16. maja 1986 do vključno 15. maja 1987 (prva faza konsolidacije), je na dan tega sporazuma začasno ovrednoten na 550.324.922,64 francoskih frankov ter 2.000.000 ameriških dolarjev (glej začasni pregled v prilogi I).
3) Skupni znesek dolgov iz prvega odstavka, vključno z nerefinanciranim delom, ki jih je treba plačati od 16. maja 1987 do vključno 31. marca 1988 (druga faza konsolidacije), je na dan tega sporazuma začasno ovrednoten na 395.562.356,18 francoskih frankov in 1.000.000 ameriških dolarjev (glej začasni pregled v prilogi II).
4) Tako ovrednotene zneske bosta verificirali COFACE in Narodna banka Jugoslavije.
V ta namen se bosta ustanovi v enem mesecu od dneva podpisa tega sporazuma posvetovali, da bi dobili dokončni pregled stanja na podlagi priloženih prilog. Ta pregled bo sestavni del sporazuma.
5) Če so bile ali bi bile k pogodbam o zgoraj omenjenih dolgovih po 1. decembru 1982 sprejete spremembe ali dopolnitve, s katerimi bi se povečale obveznosti dolžnikov Socialistične federativne republike Jugoslavije do Francije, se te določbe ne bi nanašale na nove iz tega izhajajoče obveznosti.
6) Ta sporazum v ničemer ne posega v pravna razmerja, ki izhajajo iz občega prava ali obveznosti, ki so jih pogodbenice prevzele v zgoraj omenjenih pogodbah, brez škode za določila VI. člena.
II. člen
Refinanciranje dolgov, ki jih je treba plačati od 16. maja 1986 do 15. maja 1987
(prva faza konsolidacije)
1) Z začetkom veljavnosti tega sporazuma in najkasneje do 31. julija 1986 bo Narodna banka Jugoslavije poslala Banki Francije pregled stanja neporavnanih dolgov, ki jih je treba plačati med 16. majem 1986 in datumom tega sporazuma in še niso poravnani, kot tudi dokazila, da je bil znesek, ki ustreza 15 % teh dolgov, neposredno nakazan prvotnim upnikom.
K temu bo priložila ustrezne plačilne naloge in seznam uporabnikov ter njihovih bank.
Glede dolgov, ki jih je treba plačati med datumom tega sporazuma in vključno 15. majem 1987, bo Narodna banka Jugoslavije na začetku vsakega meseca poslala Banki Francije pregled stanja dolgov, zapadlih v preteklem mesecu, kot tudi dokazila, da so bili zneski, ki ustrezajo 15% teh dolgov, neposredno nakazani prvotnim upnikom.
K temu bo priložila ustrezne plačilne naloge in seznam uporabnikov ter njihovih bank.
2) Da bi omogočili plačilo upnikom, bo Banka Francije, ki deluje za račun francoske vlade, ob prejemu vsakega pregleda stanja in ustreznih plačilnih nalogov vknjižila v dobro Narodne banke Jugoslavije avans v višini 85 % zneska zapadlih dolgov, prikazanih v pregledih stanja.
Banka Francije bo znesek teh avansov takoj knjižila v breme Narodne banke Jugoslavije in bo udeleženim francoskim ustanovam knjižila v dobro potrebne vsote.
3) V okviru poenostavljenega postopka sta se pogodbenici dogovorili, da bodo dokončni pregledi stanja, ugotovljeni na podlagi priložene priloge I ter odobreni in podpisani s strani COFACE in Narodne banke Jugoslavije, veljali kot plačilni nalogi in pregledi stanja in se lahko v ta namen uporabljali po zgoraj določeni dinamiki.
III. člen
Refinanciranje dolgov, ki jih je treba plačati od 16. maja 1987 do 31. marca 1988
(druga faza konsolidacije)
1) Glede dolgov, ki jih je treba plačati od 16. maja 1987 do vključno 31. marca 1988, bo Narodna banka Jugoslavije na začetku vsakega meseca poslala Banki Francije:
– pregled dolgov, zapadlih v preteklem mesecu;
– dokazila, da so bili zneski, ki ustrezajo nekonsolidiranemu odstotku teh zapadlih dolgov (določenemu v skladu z X. členom), neposredno nakazani prvotnim upnikom.
K temu bo priložila ustrezne plačilne naloge in seznam uporabnikov ter njihovih bank.
2) Da bi omogočila plačilo upnikom, bo Banka Francije, ki deluje za račun francoske vlade, ob prejemu vsakega pregleda stanja in ustreznih plačilnih nalogov knjižila v dobro Narodne banke Jugoslavije avans, ki je enak odstotku zneska zapadlih dolgov, prikazanih v pregledih stanja, ki ga je treba konsolidirati in je omenjen v X. členu.
Banka Francije bo znesek teh avansov takoj knjižila v breme Narodne banke Jugoslavije in bo udeleženim francoskim ustanovam knjižila v dobro potrebne vsote.
3) V okviru poenostavljenega postopka sta se pogodbenici dogovorili, da bodo dokončni pregledi stanja, ugotovljeni na podlagi priložene priloge II ter odobreni in podpisani s strani COFACE in Narodne banke Jugoslavije, veljali kot plačilni nalogi in pregledi stanja in se lahko v ta namen uporabljali po zgoraj določeni dinamiki.
IV. člen
(vračilo refinanciranega zapadlega dolga prve faze konsolidacije)
Avansi, ki jih bo na podlagi II. člena tega sporazuma izvršila francoska vlada, se bodo vračali v 10 enakih zaporednih polletnih obrokih, pri čemer bo prvi obrok plačan 30. aprila 1991, zadnji pa 31. oktobra 1995. Plačila bo izvrševala Narodna banka Jugoslavije kot agent Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije.
V. člen
(vračilo refinanciranega zapadlega dolga druge faze konsolidacije)
Avansi, ki jih bo na podlagi III. člena tega sporazuma izvršila francoska vlada, se bodo vračali v 10 enakih zaporednih polletnih obrokih, pri čemer bo prvi obrok plačan 31. marca 1992, zadnji pa 30. septembra 1996. Plačila bo izvrševala Narodna banka Jugoslavije kot agent Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije.
VI. člen
(obrestna mera)
1) Ko gre za konsolidacijo zapadlih dolgov iz 1. člena (prva in druga faza konsolidacije), bo Narodna banka Jugoslavije plačevala obresti po obrestni meri, ki je določena takole:
– za kredite, ki so bili prvotno izraženi v francoskih frankih:
trimesečno povprečje, ki se revidira vsake tri mesece in poveča za maržo 0,30 % letno, vključno z vsemi stroški in provizijami, povprečnih mesečnih stopenj donosa pri odplačilu (TMO) posojil, za katera garantira država, in podobnih posojil, in ki jih objavlja Nacionalni zavod za statistiko in ekonomske študije (INSEE).
– za kredite, ki so bili prvotno izraženi v ameriških dolarjih:
trimesečni LIBOR na ameriški dolar, ki se revidira vsake tri mesece in poveča za maržo v višini 0,60 % letno, vključno z vsemi stroški in provizijami.
2) Obresti se bodo obračunavale v trimesečnih obdobjih, ki se končajo 31. marca, 30. junija, 30. septembra in 31. decembra vsakega leta, šteto od prvotnih datumov zapadlih dolgov po pogodbi. Stopnja, ki se bo uporabljala za vsako teh obračunskih obdobij, bo izračunana na podlagi povprečja mesečnih povprečnih stopenj, ki jih objavljata INSEE (TMO) ali MDS (LIBOR) med izkazanim trimesečnim obdobjem, ki se konča dva meseca pred iztekom obračunskega obdobja. Vsako teh povprečij bo ponderirano glede na število dni vsakega meseca v izkazanem obdobju.
Te obrestne mere se uporabljajo za obdobje med prvotnimi datumi zapadlih dolgov po pogodbi in datumi vračila refinanciranih zneskov in nadomeščajo obresti, predvidene v prvotnih pogodbah, vključno s penali za zamudo.
3) Dolgovane obresti bodo ugotovljene in poravnane 31. marca, 30. junija, 30. septembra in 31. decembra vsakega leta, pri čemer bo prvi obrok določen na dan 30. september 1986.
Načini plačila teh obresti bodo sporazumno določeni med Banko Francije in Narodno banko Jugoslavije.
4) V primeru zamude katerega koli plačila po tem sporazumu se bodo obresti, določene na omenjenih podlagah, povečale za 1 točko.
VII. člen
(obračunska valuta)
Vsi avansi in obveznosti, ki izhajajo iz tega sporazuma, in plačila, ki se nanašajo na te obveznosti, bodo izraženi in izplačani v prvotni valuti, v kateri so bili odobreni krediti.
SPLOŠNE DOLOČBE
VIII. člen
Narodna banka Jugoslavije in Banka Francije sta vsaka zase in za račun svojih vlad pooblaščeni za izvajanje tega sporazuma.
IX. člen
V skladu z določbami usklajenega zapisnika z dne 13. maja 1986 se:
1. Zvezni izvršni svet Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije zavezuje, da bo francoski vladi takoj omogočil uporabo vseh za upnika ugodnejših določb, kot so določbe v tem sporazumu, in ki bi jih pravno in dejansko odobril pod primerljivimi pogoji za celotno ali delno odplačilo dolgov Socialistične federativne republi- ke Jugoslavije, z izjemo določb VI. člena tega sporazu- ma.
V ta namen se Zvezni izvršni svet Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije zavezuje, da bo predsednika skupine upnikov tekoče obveščal o določbah vsakega sporazuma o konsolidaciji, ki bi ga sklenil.
2. Zvezni izvršni svet Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije zavezuje, da bo sprejel potrebne ukrepe za pravočasno zagotavljanje plačila zapadlih pogodbenih obresti kot tudi zneskov, ki ustrezajo nekonsolidiranemu delu glavnice, dolgovanih iz naslova posojil ali komercialnih kreditov, za katere dolžnikom Socialistične federativne republike Jugoslavije garantira francoska vlada in so navedeni v I. členu.
V ta namen bo Narodna banka Jugoslavije v primeru zamude od udeleženih dolžnikov zlasti zahtevala, da poleg omenjenih plačil plačajo tudi zamudne obresti, obračunane na podlagi VI. člena (razen če dokažejo, da obstaja nasprotna določba v prvotnih pogodbah), vključno z dodatno maržo za zamudo v višini 1 točke.
3. Zvezni izvršni svet Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije zavezuje, da bo čim prej, najkasneje pa do 30. junija 1986, sprejel potrebne ukrepe za zagotavljanje plačila zapadlih in neporavnanih dolgov iz naslova posojil ali komercialnih kreditov, za katere dolžnikom Socialistične federativne republike Jugoslavije garantira francoska vlada, niso pa zajeti v uporabi tega sporazuma.
V ta namen bo Narodna banka Jugoslavije od udeleženih dolžnikov zlasti zahtevala, da poleg omenjenih zapadlih dolgov plačajo tudi zamudne obresti, obračunane na podlagi VI. člena (razen če dokažejo, da obstaja nasprotna določba v prvotnih pogodbah). Poleg tega se bo od vseh plačil, izvršenih po 30. juniju 1986, zahtevala dodatna obrestna marža za zamudo v višini 1 točke.
Narodna banka Jugoslavije in COFACE bosta v enem mesecu po podpisu tega sporazuma določili dokončni pregled stanja omenjenih zapadlih dolgov na podlagi priložene priloge.
X. člen
1) Dolgovi iz I. člena, ki jih je treba plačati od 16. maja 1987 do 31. marca 1988 (druga faza konsolidacije), bodo konsolidirani v skladu z določbami tega sporazuma in zlasti njegovega III. in V. člena, pod pogojem, da je bil odstotek glavnice, ki naj se konsolidira po teh zapadlih dolgovih, dogovorjen med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in državami upnicami v skladu s točko d) petega odstavka IV. člena usklajenega zapisnika z dne 13. maja 1986.
2) Ko bo odstotek glavnice, ki naj se konsolidira po zapadlih dolgovih iz prejšnjega odstavka tega člena, dogovorjen v skladu s točko d) petega odstavka IV. člena usklajenega zapisnika z dne 13. maja 1986, bo predmet izmenjave pisem med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Francije. Do izmenjave pisem mora priti pred 16. majem 1987.
XI. člen
Ta sporazum začne veljati, ko ga odobrijo pristojni organi vsake pogodbenice. Glede francoske strani se šteje, da je ta odobritev pridobljena, razen če v mesecu dni po podpisu tega sporazuma ne bo nasprotne notifikacije. Glede jugoslovanske strani bo ta odobritev francoski strani uradno sporočena takoj, ko bo pridobljena.
Ta sporazum se začasno uporablja od dne podpisa.
Sestavljeno v Parizu 28. novembra 1986 v dveh izvirnikih v srbohrvaškem in francoskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.
Za Zvezni izvršni svet
Skupščine Socialistične
federativne republike
Jugoslavije
Boris Šnuderl l. r.
Za Vlado Republike
Francije
Jean de Rosen l. r.
A C C O R D
DE CONSOLIDATION DE DETTES ENTRE LE CONSEIL EXECUTIF FEDERAL DE L’ASSEMBLEE DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE DE YOUGOSLAVIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
signé le 15 septembre 1988
Le Conseil Exécutif Fédéral de l’Assemblée de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie et le Gouvernement de la République Française, en vue de mettre en oeuvre les dispositions du Procès-Verbal agréé relatif à la consolidation de la dette de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie signé le 13 juillet 1988 à Paris, sont convenus de ce qui suit:
TERMES DE LA CONSOLIDATION
ARTICLE I
(Dette concernée)
1) La dette de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie à l’égard de la France et devant être consolidée selon les dispositions du présent accord est constituée:
a) des échéances en principal et en intérêts (à l’exclusion des intérêts de retard) payables entre le 1er avril 1988 et le 30 juin 1989 inclus, échues ou à échoir, et non réglées des crédits commerciaux octroyés par des banques ou des fournisseurs français et garantis ou assurés par la Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE), ayant fait l’objet d’un contrat ou de toute autre forme d’arrangement financier prévoyant initialement une durée de crédit supérieure à un an et conclu avant le 2 décembre 1982;
b) des remboursements en principal et en intérêts (à l’exclusion des intérêts de retard) résultant des accords de consolidation du 28 juin 1984, du 6 juin 1985 et du 28 novembre 1986 et payables entre le 1er avril 1988 et le 30 juin 1989.
Il est entendu que le service de la dette résultant des crédits accordés en application de l’accord signé à Berne le 19 janvier 1983 n’est pas concerné par la présente consolidation. Ceci vise les crédits énumérés par la lettre du 9 mars 1983 de la partie française, confirmée par réponse du 19 mars 1983 de la partie yougoslave, en ce qui concerne les crédits commerciaux, ainsi que les échanges de lettres du 9 mars 1983 concernant les crédits financiers.
2) Le montant global des échéances visées au paragraphe 1 a) ci-dessus, et payables entre le 1er avril 1988 et le 30 juin 1989 inclus est provisoirement évalué à la date du présent accord à 605.201.975,49 francs français et à 1.000.000 dollars américains (Annexe I).
3) Le montant global des échéances visées au paragraphe 1 b) ci-dessus, et payables entre le 1er avril 1988 et le 30 juin 1989 inclus est provisoirement évalué à la date du présent accord à 491.748.201,02 francs français, 1.433.621,59 dollars américains et 51.654,56 deutschmark (Annexe II).
4) Les montants ainsi évalués seront vérifiés par la Banque de France et la COFACE, d’une part, et la Banque Nationale de Yougoslavie, d’autre part.
A cette fin, ces trois institutions procéderont, dans un délai d’un mois après la date de signature du présent accord, à des consultations pour parvenir à un relevé définitif sur la base des annexes ci-jointes. Ce relevé fera partie intégrante de l’accord.
En cas d’erreur d’évaluation mutuellement reconnue, les montants ainsi arrêtés pourront être modifiés par accord entre les Parties.
Les annexes font partie intégrante de l’accord.
5) Les montants d’intérêts des accords visés au paragraphe 1 b) et non connus à la date du présent accord seront notifiés à la Banque Nationale de Yougoslavie par la Banque de France au fur et à mesure qu’ils seront échus.
6) Dans le cas où des amendements ayant pour effet d’accroître les engagements des débiteurs de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie à l’égard de la France auraient été ou seraient apportés aux contrats correspondant aux échéances visées ci-dessus, après la date du 1er décembre 1982, les engagements nouveaux qui en résulteraient ne seraient pas ouverts par les dispositions du présent accord.
7) Le présent accord n’affecte en rien les liens juridiques résultant du droit commun ou des engagements souscrits par les parties aux contrats mentionnés ci-dessus, sans préjudice des dispositions de l’article V.
ARTICLE II
(Refinancement)
La dette de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie afférente aux accords visés à l’Article I paragraphe 1 b) sera refinancée par le Gouvernement français, dans les conditions suivantes:
a) Sous réserve des dispositions prévues à l’Article I, paragraphe 4, les parties conviennent que l’Annexe II au présent accord, dűment signée par elles, a valeur de relevé des échéances qui feront l’objet du refinancement.
b) La Banque de France demandera à la Banque Nationale de Yougoslavie, dans l’accord à intervenir entre ces deux institutions et visé à l’Article VII ci-dessous, une autorisation de débit de son compte pour le montant des échéances à refinancer figurant à l’Annexe II signée du présent accord.
c) Afin de permettre le règlement des créanciers, la Banque de France (agissant pour le compte du Gouvernement français) créditera sur ses livres le compte de la Banque Nationale de Yougoslavie (agissant pour le compte du Gouvernement yougoslave) d’une avance égale à 100% des échéances de principal et d’intérêts refinançables.
La Banque de France débitera simultanément la Banque Nationale de Yougoslavie du montant de cette avance et créditera de cette somme les créanciers français concernés.
Les échéances dues entre la date du présent accord et le 30 juin 1989 seront refinancées, selon les modalités décrites ci-dessus, au fur et à mesure de leur arrivée à échéance.
d) En cas de modification de l’Annexe signée II, intervenue conformément à l’Article I, paragraphe 4 du présent accord, la Banque de France demandera à la Banque Nationale de Yougoslavie, s’il y a lieu, dans le délai d’un mois, un ordre de paiement entraînant l’autorisation de débit de son compte en vue du refinancement des échéances concernées. Cet ordre distinguera le principal des intérêts.
Sur cette base, le Banque de France mettra alors en oeuvre les dispositions du paragraphe c) ci-dessus pour le refinancement des montants correspondants.
e) Dans le délai d’un mois après chacune des notifications qui lui auront été faites par la Banque de France, en application du paragraphe 5 de l’Article I, la Banque Nationale de Yougoslavie fera parvenir à la Banque de France un ordre de paiement entraînant autorisation de débit de son compte en vue du refinancement des montants concernés.
Sur ces bases, la Banque de France procédera alora au refinancement des montants correspondants en appliquant les dispositions figurant au paragraphe c) ci-dessus.
ARTICLE III
(Remboursement)
La Banque Nationale de Yougoslavie, agissant en tant qu’agent du Conseil Exécutif Fédéral de l’Assemblée de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie remboursera les dettes décrites dans l’Annexe II et refinançables conformément à l’Article II du présent accord, en 8 versements semestriels, égaux et successifs, le premier intervenant le 15 mai 1995 et le dernier le 15 novembre 1998.
ARTICLE IV
(Rééchelonnement)
La dette de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie relative aux crédits commerciaux visés à l’Article I, paragraphe 1 a), sera rééchelonnée.
Les montants dus entre le 1er avril 1988 et le 30 juin 1989 inclus et non réglés seront payés directement à la Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE), en 8 versements semestriels, égaux et successifs, le premier de ces paiements intervenant le 15 mai 1995 et le dernier, le 15 novembre 1998.
ARTICLE V
(De l’intérêt)
1) La Banque Nationale de Yougoslavie paiera, sur les montants consolidés au titre du présent accord, un intérêt dont le taux est ainsi défini:
a) En ce qui concerne les crédits libellés à l’origine en francs français, le taux moyen mensuel de rendement au règlement des emprunts garantis par l’Etat et assimilés (TMO) pendant le dernier mois civil précédant la période de calcul concernée, publié par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (I.N.S.E.E.), révisé semestriellement et augmenté d’une marge de 0,3% l’an, pour toutes charges et commissions comprises;
b) En ce qui concerne les crédits libellés à l’origine en dollars américains, la moyenne mensuelle du LIBOR à 6 mois sur le dollar américain pendant le dernier mois civil précédant la période de calcul concernée, augmenté d’une marge de 0,5% l’an, pour toutes charges et commissions comprises. Le moyenne mensuelle du LIBOR qui est prise en considération est celle publiée par le FMI.
c) En ce qui concerne les crédits libellés à l’origine en deutschmark, la moyenne mensuelle du LIBOR à 6 mois sur le deutschmark pendant le dernier mois civil précédant la période de calcul concernée, augmentée d’une marge de 0,5% l’an, pour toutes charges et commissions comprises. La moyenne mensuelle du LIBOR qui est prise en considération est celle publiée par le FMI.
2) Ces taux s’appliquent pendant la période s’écoulant entre les dates normales d’échéance contractuelle et les dates de paiement des montants consolidés et se substituent aux taux prévus par les contrats originaux.
3) Le calcul des intérêts sera effectué, sur la base d’une année de 365 jours, à partir des dates d’échéance contractuelle, jusqu’aux dates de paiement des montants consolidés, sur des périodes de calcul de 6 mois se terminant aux 30 avril et 31 octobre de chaque année.
Les intérêts dus en vertu des dispositions qui précèdent seront payables les 15 mai et 15 novembre de chaque année, la première échéance étant fixée au 15 novembre 1988. Toutefois les intérêts de retard non consolidés seront réglés dans un délai d’un mois suivant l’envoi de leur décompte à la Banque Nationale de Yougoslavie. En cas de non paiement à bonne date, ils porteront eux-mêmes intérêt au taux majoré défini ci-après.
4) Pour les paiements prévus à l’article VIII paragraphe 3 ci-dessous, ces taux s’appliquent entre les dates originelles d’échéance contractuelle et les dates effectives de paiement.
5) En cas de retard sur tout paiement prévu au présent accord, les taux d’intérêt applicables aux montants non payés à bonne date seront les taux définis ci-dessus, majorés de un point, y compris pour les paiements prévus à l’article VIII, paragraphe 3 ci-dessous, effectués après la date limite du 30 septembre 1988, prévue au Procès-Verbal agréé du 13 juillet 1988.
ARTICLE VI
(Monnaie de compte)
Toutes les obligations résultant du présent accord seront libellées dans la monnaie d’origine des crédits concernés; il en sera de même pour les règlements afférents à ces obligations.
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE VII
La Banque Nationale de Yougoslavie d’une part, la Banque de France et la COFACE (chacune pour ce qui la concerne), d’autre part, sont chargées, pour le compte de leurs gouvernements respectifs, des modalités d’application du présent accord.
Les modalités de paiement de toutes les obligations résultant du présent accord, à l’exception des obligations prévues à l’Article IV (rééchelonnement), ainsi que des intérêts sur ces obligations, seront déterminées dans un accord à intervenir entre la Banque Nationale de Yougoslavie et la Banque de France.
Les modalités de paiement des obligations visée à l’Article IV (Rééchelonnement), ainsi que des intérêts sur ces obligations, seront déterminées par un accord à intervenir entre la Banque Nationale de Yougoslavie et la COFACE.
ARTICLE VIII
Conformément aux dispositions du Procès-Verbal agréé le 13 juillet 1988:
1) Le Conseil Exécutif Fédéral de l’Assemblée de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie s’engage à faire bénéficier immédiatement le Gouvernement Français de toutes dispositions plus favorables que celles contenues dans le présent accord qu’il consentirait, en droit ou en fait, pour le règlement total ou partiel des dettes de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie de terme comparable.
2) A cette fin, le Conseil Exécutif Fédéral de l’Assemblée de la République Socialiste Fédérale de Yougoslavie s’engage à tenir le Président du Groupe de Pays Créanciers informé des dispositions de tout accord de consolidation qu’il conclurait.
3) Le Conseil Exécutif Fédéral de l’Assemblée de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavia s’engage à payer toutes les échéances dues et non réglées à la date de signature du Procès-Verbal agréé, au titre de consolidations de prêts ou de crédits commerciaux accordés ou garantis par le Gouvernement français ou ses organismes appropriés, et n’entrant pas dans le champ d’application du Procès-Verbal agréé, le plus tôt possible et, en tout cas, au plus tard le 30 septembre 1988. Des intérêts de retard seront payés sur ces montants.
4) Les dispositions du présent accord s’appliqueront dès l’entrée en vigueur effective de l’accord de confirmation approuvé le 28 juin 1988 par le Conseil d’Administration du Fonds Monétaire International. Elles demeureront en vigueur à la condition que le Gouvernement de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie continue d’avoir pendant la période de consolidation un accord avec le Fonds Monétaire International dans les tranches supérieures de crédit.
5) Le Gouvernement de la République Française confirme son accord sur les termes de l’Article IV, paragraphe 5 du Procès-Verbal agréé le 13 juillet 1988, dont le texte suit:
“En réponse à la requête des représentants du Gouvernement de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie, et pour prendre en compte les importants besoins financiers ainsi que la forte détermination du Gouvernement yougoslave à réduire les déséquilibres économiques et financiers à moyen terme, les pays créanciers participants sont convenus de se réunir ultérieurement pour examiner, de manière positive, la question du service de la dette de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie, concernant les prêts ou crédits dont le contrat ou l’arrangement financier a été conclu avant le 2 décembre 1982, et dont les échéances, en principal et en intérêts, tombent du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990 et du 1er juillet 1990 au 30 juin 1991, y compris les paiements au titre des précédents accords de consolidation. Les réunions ultérieures examineront notamment la possibilité de rééchelonner les échéances, en principal et intérêts, au titre de ce service de la dette, selon des quotités restant à déterminer exactement en fonction des besoins financiers de la balance des paiements à l’époque considérée, pourvu:
– que la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie continue d’avoir avec le Fonds Monétaire International un accord sur les tranches supérieures de crédit, couvrant ces périodes;
– que la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie ait conclu avec les autres créanciers les accords effectifs répondant aux conditions prévues à l’Article III, paragraphe 1, 2 et 3, ce-dessus et ait fait rapport par écrit au Président du Groupe de Consolidation, conformément aux dispositions de l’Article III, paragraphe 7 ci-dessus;
– et que la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie ait satisfait à toutes les conditions prévues au Procès-Verbal agréé.
En réponse à la requête des représentants du Gouvernement de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie, les pays créanciers ont également exprimé leur consentement à rester liés, avec les autres pays créanciers, après le 30 juin 1991 et jusqu’à la fin de 1995, dans le processus d’adjustement à moyen terme de la Yougoslavie, pourvu que la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie continue d’avoir avec le FMI les relations appropriées.”
ARTICLE IX
Le présent accord entrera en vigueur après approbation des autorités compétentes de chaque Partie. En ce qui concerne la Partie Yougoslave, cette approbation est considérée acquise sauf notification contraire dans un délai d’un mois à partir de la date de signature du présent accord. En ce qui concerne la Partie française, cette approbation sera notifiée à la Partie française dès qu’elle sera acquise.
Le présent accord s’applique toutefois à titre temporaire dès sa date de signature.
Fait à Paris, le 15 septembre 1988 en deux originaux, en Serbo-Croate et en Français, les deux textes faisant également foi.
Pour le Conseil
Exécutif Fédéral
de l’Assemblée
de la Republique
Socialiste Fédérative
de Yougoslavie
Boris Škapin m. p.
Pour le Gouvernement
de la République
Française
Jean de Rosen m. p.
S P O R A Z U M
O KONSOLIDACIJI DOLGOV MED ZVEZNIM IZVRŠNIM SVETOM SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE IN VLADO REPUBLIKE FRANCIJE,
podpisan 15. septembra 1988
Zvezni izvršni svet Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlada Republike Francije sta se, da bi izpolnila določbe usklajenega zapisnika o konsolidaciji dolga Socialistične federativne republike Jugoslavije, ki je bil podpisan v Parizu 13. julija 1988, dogovorila o naslednjem:
POGOJI KONSOLIDACIJE
I. člen
(dolg)
1) Dolg Socialistične federativne republike Jugoslavije do Francije, ki ga je treba po določbah tega sporazuma konsolidirati, sestavljajo:
a) glavnice in obresti (razen zamudnih obresti), ki jih je treba plačati od 1. aprila 1988 do vključno 30. junija 1989, ki so ali bodo zapadle in so neporavnane iz komercialnih kreditov, ki so jih odobrile francoske banke ali francoski dobavitelji, in za katere je garantirala ali jih zavarovala Francoska zavarovalnica za zunanjo trgovino (COFACE) in izhajajo iz pogodbe ali drugega finančnega dogovora s prvotno predvidenim trajanjem kredita, daljšim od enega leta, in sklenjene pred 2. decembrom 1982;
b) vračilo glavnic in obresti (razen zamudnih obresti), ki izhajajo iz sporazumov o konsolidaciji z dne 28. junija 1984, 6. junija 1985 in 28. novembra 1986 in ki jih je treba plačati od 1. aprila 1988 do 30. junija 1989.
Razumljivo je, da se ta konsolidacija ne nanaša na odplačilo dolga, ki izhaja iz kreditov, odobrenih z uporabo sporazuma, podpisanega v Bernu 19. januarja 1983. Nanaša se na kredite, ki jih je francoska stran naštela v pismu z dne 9. marca 1983 in s katerim je jugoslovanska stran soglašala v odgovoru z dne 19. marca 1983 glede komercialnih kreditov, kot tudi na izmenjavo pisem z dne 9. marca 1983 glede finančnih kreditov.
2) Skupni znesek dolgov iz točke a) prvega odstavka, ki jih je treba plačati od 1. aprila 1988 do vključno 30. junija 1989, je na dan tega sporazuma začasno ovrednoten na 605.201.975,49 francoskih frankov ter 1.000.000 ameriških dolarjev (priloga I).
3) Skupni znesek dolgov iz točke b) prvega odstavka, ki jih je treba plačati od 1. aprila 1988 in do vključno 30. junija 1989, je na dan tega sporazuma začasno ovrednoten na 491.748.201,02 francoskih frankov, 1.433.621,59 ameriških dolarjev in 51.654,56 nemških mark (priloga II).
4) Tako ovrednotene zneske bodo verificirale Banka Francije in COFACE na eni strani in Narodna banka Jugoslavije na drugi strani.
V ta namen se bodo te tri ustanove v enem mesecu po podpisu tega sporazuma posvetovale, da bi dobili dokončni pregled stanja na podlagi priloženih prilog. Ta pregled bo sestavni del sporazuma.
V primeru obojestransko priznane napake v ovrednotenju se tako ugotovljeni zneski lahko spremenijo s soglasjem pogodbenic.
Priloge so sestavni del sporazuma.
5) Zneske obresti po sporazumih iz točke b) prvega odstavka, ki so na dan tega sporazuma še neznani, bo Banka Francije uradno sproti z zapadlostjo sporočala Narodni banki Jugoslavije.
6) Če so bile ali bi bile k pogodbam o zgoraj omenjenih dolgovih po 1. decembru 1982 sprejete spremembe ali dopolnitve, s katerimi bi se povečale obveznosti dolžnikov Socialistične federativne republike Jugoslavije do Francije, se te določbe ne bi nanašale na nove iz tega izhajajoče obveznosti.
7) Ta sporazum v ničemer ne posega v pravna razmerja, ki izhajajo iz občega prava ali obveznosti, ki so jih pogodbenice prevzele v zgoraj omenjenih pogodbah, brez škode za V. člen.
II. člen
(refinanciranje)
Dolg Socialistične federativne republike Jugoslavije, ki se nanaša na sporazume iz točke b) prvega odstavka I. člena, bo francoska vlada refinancirala pod naslednjimi pogoji:
a) S pridržkom določb iz četrtega odstavka I. člena se pogodbenici dogovorita, da bo podpisana priloga II k temu sporazumu veljala kot pregled stanja zapadlih dolgov, ki bodo refinancirani.
b) Banka Francije bo v sporazumu, ki ga bosta sklenili ti ustanovi in je omenjen v VII. členu tega sporazuma, Narodno banko Jugoslavije zaprosila za dovoljenje, da obremeni njen račun za znesek zapadlih dolgov, ki naj se refinancirajo in so prikazani v podpisani prilogi II tega sporazuma.
c) Da bi omogočila plačila upnikom, bo Banka Francije (ki deluje za račun francoske vlade) knjižila v dobro računa Narodne banke Jugoslavije (ki deluje za račun jugoslovanske vlade) avans v višini 100 % zneska zapadlih glavnic in obresti, ki se refinancirajo.
Banka Francije bo znesek tega avansa hkrati knjižila v breme Narodne banke Jugoslavije in bo isti znesek knjižila v dobro udeleženim francoskim upnikom.
Dolgovi, zapadli med datumom tega sporazuma in 30. junijem 1989, se bodo refinancirali po zgoraj opisanih načinih sproti z njihovo zapadlostjo v plačilo.
d) Če bi se podpisana priloga II spremenila v skladu s četrtim odstavkom I. člena tega sporazuma, bo Banka Francije, če bo treba, v roku enega meseca zaprosila Narodno banko Jugoslavije za plačilni nalog, ki bo imel za posledico dovoljenje za obremenitev njenega računa zaradi refinanciranja zadevnih zapadlih dolgov. V tem plačilnem nalogu bo glavnica prikazana ločeno od obresti.
Na tej podlagi bo Banka Francije uresničila določbe odstavka c) zaradi refinanciranja ustreznih zneskov.
e) V roku enega meseca po vsakem uradnem obvestilu, ki ji ga bo na podlagi petega odstavka I. člena poslala Banka Francije, bo Narodna banka Jugoslavije poslala Banki Francije plačilni nalog, ki bo imel za posledico dovoljenje za obremenitev njenega računa zaradi refinanciranja zadevnih zneskov.
Na tej podlagi bo Banka Francije začela postopek refinanciranja ustreznih zneskov v skladu z določbami odstavka c).
III. člen
(vračilo dolga)
Narodna banka Jugoslavije, ki deluje kot agent Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije, bo dolgove, navedene v prilogi II, ki se refinancirajo v skladu z II. členom tega sporazuma, odplačala v 8 polletnih, enakih in zaporednih obrokih, pri čemer bo prvi obrok plačan 15. maja 1995 in zadnji 15. novembra 1998.
IV. člen
(reprogramiranje)
Dolg Socialistične federativne republike Jugoslavije iz komercialnih kreditov iz točke a) prvega odstavka I. člena bo reprogramiran.
Zneski, dolgovani od 1. aprila 1988 do vključno 30. junija 1989, ki so neporavnani, bodo plačani neposredno Francoski zavarovalnici za zunanjo trgovino (COFACE) v 8 polletnih, enakih in zaporednih obrokih, od katerih bo prvi obrok plačan 15. maja 1995 in zadnji 15. novembra 1998.
V. člen
(obresti)
1) Narodna banka Jugoslavije bo od konsolidiranih zneskov po tem sporazumu plačala obresti, katerih obrestna mera bo določena tako:
a) glede kreditov, ki so bili prvotno izraženi v francoskih frankih, povprečna mesečna stopnja donosa pri odplačilu posojil, za katera garantira država in njim podobnih (TMO), v zadnjem koledarskem mesecu pred obračunskim obdobjem, ki jo objavlja Nacionalni zavod za statistiko in ekonomske študije (INSEE) in se revidira vsakega pol leta ter poveča za maržo v višini 0,3% letno, vključno z vsemi stroški in provizijami;
b) glede kreditov, ki so bili prvotno izraženi v ameriških dolarjih, šestmesečno povprečje LIBOR na ameriški dolar v zadnjem koledarskem mesecu pred obračunskim obdobjem, povečano za maržo v višini 0,5% letno, vključno z vsemi stroški in provizijami. Mesečno povprečje LIBOR, ki se upošteva, je povprečje, ki ga objavlja MDS;
c) glede kreditov, ki so bili prvotno izraženi v nemških markah, šestmesečno povprečje LIBOR na nemško marko v zadnjem koledarskem mesecu pred obračunskim obdobjem, povečano za maržo v višini 0,5% letno, vključno z vsemi stroški in provizijami. Mesečno povprečje LIBOR, ki se upošteva, je povprečje, ki ga objavlja MDS.
2) Te obrestne mere se uporabljajo za obdobje med rednimi datumi zapadlih dolgov po pogodbi in datumi plačila konsolidiranih zneskov ter nadomeščajo obresti, predvidene v prvotnih pogodbah.
3) Obresti se bodo obračunavale na podlagi leta, ki ima 365 dni, šteto od datumov pogodbene zapadlosti do datumov plačila konsolidiranih zneskov, in sicer v šestmesečnih obračunskih obdobjih, ki se končajo 30. aprila in 31. oktobra vsakega leta.
Obresti, dolgovane na podlagi predhodnih določb, se bodo plačevale 15. maja in 15. novembra vsakega leta, pri čemer bo prvo plačilo določeno na 15. november 1988. Vendar pa bodo nekonsolidirane zamudne obresti plačane v roku enega meseca po tem, ko bo njihov obračun poslan Narodni banki Jugoslavije. Če ne bodo plačane pravočasno, se bodo tudi same obrestovale po povečani stopnji, ki je določena v nadaljnjem besedilu.
4) Glede plačil iz tretjega odstavka VIII. člena se omenjene obrestne mere uporabljajo med prvotnimi datumi zapadlih dolgov po pogodbi in dejanskimi datumi plačila.
5) V primeru zamude katerega koli plačila po tem sporazumu se bodo za nepravočasno plačane zneske uporabljale zgoraj določene obrestne mere, povečane za 1 točko, vključno za plačila, predvidena v tretjem odstavku VIII. člena, izvršena po zadnjem roku 30. septembru 1988, ki je bil določen z usklajenim zapisnikom z dne 13. julija 1988.
VI. člen
(obračunska valuta)
Vse obveznosti, ki izhajajo iz tega sporazuma, bodo izražene v prvotni valuti, v kateri so bili odobreni krediti; enako velja tudi za plačila v zvezi s temi obveznostmi.
SPLOŠNE DOLOČBE
VII. člen
Narodna banka Jugoslavije na eni strani ter Banka Francije in COFACE (vsaka zase) na drugi strani so za račun svojih vlad pooblaščene za izvajanje tega sporazuma.
Načini plačila vseh obveznosti, ki izhajajo iz tega sporazuma, razen obveznosti iz IV. člena (reprogramiranje), kot tudi plačila obresti od teh obveznosti bodo določeni v sporazumu, ki ga bosta sklenili Narodna banka Jugoslavije in Banka Francije.
Načini plačila obveznosti iz IV. člena (reprogramiranje) kot tudi obresti od teh obveznosti bodo določeni s sporazumom, sklenjenim med Narodno banko Jugoslavije in COFACE.
VIII. člen
V skladu z določbami usklajenega zapisnika z dne 13. julija 1988 se:
1) Zvezni izvršni svet Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije zavezuje, da bo francoski vladi takoj omogočil uporabo vseh ugodnejših določb, kot so določbe v tem sporazumu, in ki bi jih pravno ali dejansko odobril pod primerljivimi pogoji za celotno ali delno odplačilo dolgov Socialistične federativne republike Jugoslavije.
2) V ta namen se Zvezni izvršni svet Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije zavezuje, da bo predsednika skupine držav upnic tekoče obveščal o določbah vsakega sporazuma o konsolidaciji, ki bi ga sklenil.
3) Zvezni izvršni svet Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije zavezuje, da bo čim prej, najkasneje pa do 30. septembra 1988, plačal vse zapadle in na dan podpisa usklajenega zapisnika neplačane dolgove iz naslova konsolidacij posojil ali komercialnih kreditov, ki jih je odobrila ali zanje garantirala francoska vlada ali njene ustrezne ustanove in niso zajeti v usklajenem zapisniku. Za te zneske bodo plačane zamudne obresti.
4) Določbe tega sporazuma se bodo uporabljale z začetkom dejanske veljavnosti sporazuma o potrditvi, ki ga je 28. junija 1988 odobril Upravni svet Mednarodnega denarnega sklada. Te določbe bodo ostale veljavne, če bo vlada Socialistične federativne republike Jugoslavije med konsolidacijo še naprej imela z Mednarodnim denarnim skladom sporazum o višjih kreditnih tranšah.
5) Vlada Republike Francije potrjuje svoje soglasje k določbam petega odstavka IV. člena usklajenega zapisnika z dne 13. julija 1988, ki se glasi takole:
“V odgovor na prošnjo predstavnikov vlade Socialistične federativne republike Jugoslavije in upoštevajoč velike finančne potrebe in trdno odločenost jugoslovanske vlade, da srednjeročno zmanjša gospodarska in finančna neravnovesja, so se udeležene države upnice dogovorile, da se ponovno sestanejo zaradi ugodne proučitve vprašanja odplačila dolga Socialistične federativne republike Jugoslavije, ki se nanaša na posojila ali kredite, za katere je bila finančna pogodba ali dogovor sklenjen pred 2. decembrom 1982 in katerih plačila glavnice in obresti zapadejo od 1. julija 1989 do 30. junija 1990 in od 1. julija 1990 do 30. junija 1991, vključno s plačili iz naslova prejšnjih sporazumov o konsolidaciji. Na kasnejših sestankih bodo proučili predvsem možnosti reprogramiranja zapadlih dolgov glavnice in obresti iz naslova tega odplačila dolga po deležih, ki se bodo morali določiti točno glede na finančne potrebe plačilne bilance v obravnavanem obdobju, če
– ima Socialistična federativna republika Jugoslavija še naprej z Mednarodnim denarnim skladom sporazum o višjih kreditnih tranšah, ki pokriva ta razdobja;
– je Socialistična federativna republika Jugoslavije z drugimi upniki sklenila izvedbene sporazume, ki ustrezajo pogojem iz prvega, drugega in tretjega odstavka III. člena, ter predsedniku konsolidacijske skupine predložila pisno poročilo v skladu z določbami sedmega odstavka III. člena in
– je Socialistična federativna republika Jugoslavije izpolnila vse pogoje iz usklajenega zapisnika.
V odgovor na prošnjo predstavnikov vlade Socialistične federativne republike Jugoslavije so se države upnice strinjale, da z drugimi državami upnicami še naprej sodelujejo v procesu srednjeročnega prilagajanja Jugoslavije po 30. juniju 1991 in vse do konca leta 1995, če bo Socialistična federativna republika Jugoslavija še naprej imela ustrezne odnose z MDS.”
IX. člen
Ta sporazum začne veljati, ko ga odobrijo pristojni organi vsake pogodbenice. Glede francoske strani se lahko šteje, da je ta odobritev pridobljena, razen če v mesecu dni po podpisu tega sporazuma ne bo nasprotne notifikacije. Glede jugoslovanske strani bo ta odobritev francoski strani uradno sporočena takoj, ko bo pridobljena.
Ta sporazum se začasno uporablja od dne podpisa.
Sestavljeno v Parizu 15. septembra 1988 v dveh izvirnikih v srbohrvaškem in francoskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.
Za Zvezni Izvršni svet
Skupščine Socialistične
federativne republike
Jugoslavije
Boris Škapin l. r.
Za Vlado Republike
Francije
Jean de Rosen l. r.