Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/1996 z dne 30. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/1996 z dne 30. 12. 1996

Kazalo

4194. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojnovarstvenem zavodu "Janko Herman" Žalec, stran 8681.

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih, 12. in 20. člena statuta Občine Žalec ter 33. člena statuta VVZ “Janko Herman” Žalec, je Občinski svet občine Žalec na svoji 19. seji dne 19. decembra 1996 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-varstvenem zavodu “Janko Herman” Žalec
1. člen
Cene programov v Vzgojno-varstvenem zavodu “Janko Herman” Žalec znašajo mesečno:
1. dnevni program (6–9 ur in vsi obroki prehrane) SIT na otroka
– za otroke v oddelkih prvega starostnega
 obdobja                        31.450 SIT
– za otroke v oddelkih drugega
 starostnega obdobja 28.440

2. poldnevni program (4-6 ur)
a) poldnevni program (zajtrk, kosilo)            25.330
b) poldnevni program (malica)                21.960
3. poldnevni program (do 4 ure)
a) poldnevni program (zajtrk in kosilo)           19.600
b) poldnevni program (kosilo)                18.350
c) poldnevni program (zajtrk)                16.330
2. člen
Cene programov iz 1. člena se uporabljajo za nov izračun plačila staršev za otroka, vključenega v izbran program predšolske vzgoje v povezavi s 7. členom pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96).
3. člen
S tem sklepom preneha veljati sklep o določitvi cene programov na otroka in valorizaciji najvišjih prispevkov staršev in o določitvi najnižjega prispevka staršev (Uradni list RS, št. 17/96).
4. člen
Sklep o objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02200/003/96
Žalec, dne 19. decembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost