Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/1996 z dne 30. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/1996 z dne 30. 12. 1996

Kazalo

4193. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 1996, stran 8680.

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in na podlagi 9. člena ter v skladu z 66. členom statuta Občine Vojnik in na podlagi odloka o proračunu Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 26/96) je Občinski svet občine Vojnik na 24. redni seji dne 18. decembra 1996 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 1996
1. člen
Spremeni se 2. člen odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 1996 tako, da se glasi:
Proračun Občine Vojnik za leto 1996 znaša:
Prihodki:                        SIT
I. Prihodki za zagotovljeno porabo        401,213.000
II. Prihodki za druge naloge           97,987.000
Prihodki skupaj (I. in II.)           499,200.000

Odhodki:
I. Tekoči odhodki                384,600.000
II. Investicijski odhodki            111,100.000
III. Rezerve                    3,500.000
Odhodki skupaj (I., II. in III.)         499,200.000
Presežek ali primanjkljaj                 0
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, uporablja pa se za leto 1996.
Št. 1150/12-96/7
Vojnik, dne 18. decembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vojnik
Peter Vrisk l. r.

AAA Zlata odličnost