Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/1996 z dne 30. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/1996 z dne 30. 12. 1996

Kazalo

4192. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Vodice za leto 1996, stran 8680.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 20. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-13/94, 45/94 – odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-144/94 in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-285/94) je Občinski svet občine Vodice na 22. seji občinskega sveta, dne 18. 12. 1996 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Vodice za leto 1996
1. člen
V odloku o proračunu Občine Vodice za leto 1996, ki ga je sprejel Občinski svet občine Vodice na 17. seji, dne 30. maja 1996, se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
“Skupni prihodki proračuna za leto 1996 znašajo 196,408.600 SIT in se razporedijo za:
– financiranje zagotovljene porabe         189,923.600 SIT,
– financiranje drugih dogovorjenih nalog       6,485.000 SIT.
Rebalans bilance prihodkov in odhodkov je sestavni del tega odloka.”
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS; določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1. januarja 1996.
Št. 2462-06101/KA
Vodice, dne 18. decembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta občine Vodice
Alojzij Kosec l. r.
       BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Proračun Občine Vodice za leto 1996 se določa v
naslednjih zneskih:

         Bilanca prihodkov in odhodkov
prihodki              196,408.600
odhodki               196,408.600
primanjkljaj                 0
presežek                   0

Bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja
sta sestavni del proračuna. Odhodki iz bilance
prihodkov in odhodkov so razporejeni po natančnejših
namenih v posebnem delu tega proračuna.

AAA Zlata odličnost