Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/1996 z dne 30. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/1996 z dne 30. 12. 1996

Kazalo

4185. Odlok o razdelitvi vzgojno-varstvenega zavoda Občine Slovenske Konjice, stran 8672.

Na podlagi 3., 51. in 54. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 ) in 100.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94 in 14/95) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na seji dne 23. 10. 1996 sprejel
O D L O K
o razdelitvi vzgojno-varstvenega zavoda Občine Slovenske Konjice
1. člen
Vzgojno-varstveni zavod Občine Slovenske Konjice, ustanovljen z odlokom o organiziranju javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok, ki ga je sprejela Skupščina občine Slovenske Konjice na seji 30. 10. 1991 (Uradni list RS, št. 25/91, 28/91, 7/95), se razdeli na tri dele, ki jih statusno opredelijo občine – pravne naslednice bivše Občine Slovenske Konjice, ter tako preneha.
2. člen
Občine Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje prevzamejo ustanoviteljske pravice na delih zavoda za svoja območja in organizirajo dejavnost, ki jo je do sedaj opravljal vzgojno-varstveni zavod Slovenske Konjice tako, da ustanovijo ali soustanovijo vzgojno-varstveni zavod ali enoto vzgojno-izobraževalnih zavodov.
3. člen
Sedanji vzgojno-varstveni zavod Slovenske Konjice deluje v nespremenjeni obliki do ustanovitve posameznih vzgojno-varstvenih zavodov, ki jih bodo ustanovile Občine Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje, v katere je razdeljen s tem odlokom.
4. člen
Zavodi oziroma enote pri vzgojno-izobraževalnih zavodih prevzamejo delavce vzgojno-varstvenega zavoda Slovenske Konjice in sicer praviloma tiste delavce, ki so delali v oddelkih in notranjih organizacijskih enotah zavoda na območju novoustanovljenega zavoda oziroma enote pri vzgojno-izobraževalnem zavodu ter sorazmerni del pedagoških in drugih delavcev, ki so opravljali naloge za bivši vzgojno-varstveni zavod Slovenske Konjice kot celoto in sicer: Občina Slovenske Konjice 51 delavcev, Občina Zreče 25 delavcev in Občina Vitanje 4 delavce.
5. člen
Občina Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje prevzamejo nepremično premoženje na območju novoustanovljenega zavoda po stanju na dan 31. 12. 1995 in sicer Občina Slovenske Konjice nepremično premoženje v nabavni vrednosti 146,877.261,22 SIT, Občina Zreče nepremično premoženje v nabavni vrednosti 70,551.494,80 SIT in Občina Vitanje nepremično premoženje v nabavni vrednosti 20,291.412,80 SIT.
Delitev opreme in drobnega inventarja se izvede po bilanci stanja na dan 31. 12. 1995 in sicer občine prevzamejo osnovna sredstva in droben inventar, ki je na območju novonastalega zavoda.
Občina Slovenske Konjice prevzame osnovna sredstva v višini 38,057.178,51 SIT nabavne vrednosti, Občina Zreče prevzame osnovna sredstva v višini 15,432.185,40 SIT nabavne vrednosti in Občina Vitanje prevzame osnovna sredstva v višini 2,667.265,30 SIT nabavne vrednosti.
Občine prevzamejo drobni inventar v naslednji vrednosti: Slovenske Konjice 5,673.772,70 SIT, Občina Zreče 1,437.472,30 SIT in Občina Vitanje 372,485 SIT ter skupno knjižnico v naslednjih vrednostih po občinah: Slovenske Konjice 4,589.932 SIT, Zreče 1,930.468 SIT in Občina Vitanje 693.700 SIT. Sredstva solidarnosti v višini 146.134,10 SIT in sredstva sklada za stanovanjske potrebe v višini 240.700,70 SIT se delijo po deležu javne porabe in sicer: Občina Slovenske Konjice 63,44%, Občina Zreče 28,45% in Občina Vitanje 8,11%.
6. člen
Ta odlok začne veljati, ko dajo nanj soglasje Občini Zreče in Vitanje in osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031-3/96-0101
Slovenske Konjice, dne 23. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenske Konjice
Stanislav Frim, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost