Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/1996 z dne 30. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/1996 z dne 30. 12. 1996

Kazalo

4178. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Radenci za leto 1996, stran 8644.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/96), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 (odločba US RS), 45/94 (odločba US RS), 57/94 in 14/95, 20/95, 63/95, 73/95) in 19. člena statuta Občine Radenci (Uradni list RS, št. 52/95) je Občinski svet občine Radenci na seji dne 9. 12. 1996 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Radenci za leto 1996
1. člen
V odloku o proračunu Občine Radenci za leto 1996 (Uradni list RS, št. 37/96) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
Proračunski prihodki za leto 1996 se določijo v višini 325,118.556 SIT in se razporedijo za:
– tekoče obveznosti – 218,365.805 SIT,
– investicijske obveznosti – 103,570.000 SIT,
– rezerve – 3,182.751 SIT.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 028-01/1-96-O
Radenci, dne 16. decembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Radenci
Jože Flegar, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost