Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/1996 z dne 28. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/1996 z dne 28. 12. 1996

Kazalo

4165. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. decembra 1996, stran 8495.

Na podlagi 160. in 276. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94 in 7/96) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 18. decembra 1996 sprejel
S K L E P
o uskladitvi pokojnin od 1. decembra 1996
I
Pokojnine se od 1. decembra 1996 uskladijo na podlagi gibanj plač vseh zaposlenih delavcev v mesecu oktobru 1996 v primerjavi s predhodnim mesecem tako, da se povečajo za 2,8%.
II
Po I. točki tega sklepa se uskladijo pokojnine, uveljavljene do 31. decembra 1996, razen pokojnin, uveljavljenih v obdobju od 1. 1. 1991 do 21. 3. 1991, ki se uskladijo tako, da se povečajo za 2,3%.
III
Pokojnine, odmerjene po 53. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94 in 7/96) – v nadaljevanju: zakon – od najnižje pokojninske osnove, določene v sklepu o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo (Uradni list RS, št. 68/96), se uskladijo tako, da se na novo odmerijo od najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. decembra 1996.
Od najnižje pokojninske osnove, določene v prvem odstavku te točke, se od 1. decembra 1996 odmerijo tudi pokojnine, odmerjene od dejanske pokojninske osnove, ki so s pripadajočimi uskladitvami nižje kot bi bile, če bi se, glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, odmerile od najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. decembra 1996.
IV
Pokojnine, odmerjene v skladu z drugim odstavkom 116. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Uradni list RS, št. 14/90 in 30/90) od polovice zneska najnižje pokojninske osnove, določene v sklepu o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo (Uradni list RS, št. 68/96), se uskladijo tako, da se na novo odmerijo od polovice zneska najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. decembra 1996.
V
Za odstotek povečanja, določen v I. tega sklepa se uskladijo v skladu s 302. členom zakona tudi vse pokojnine borcev NOV pred 9. 9. 1943 oziroma do 13. 10. 1943, odmerjene od zajamčene pokojninske osnove, določene po 102. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Uradni list RS, št. 14/90, 30/90, 44/90 in 10/91).
VI
Pokojnine kmetov borcev NOV pred 9. 9. 1943 oziroma do 13. 10. 1943, ter njihovih zakoncev, uveljavljene po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov (Uradni list SRS, št. 30/79 in 1/82) znašajo v skladu z drugim odstavkom 303. člena zakona od 1. decembra 1996 najmanj 46.136,13 SIT, torej toliko, kot najnižja pokojnina za polno pokojninsko dobo.
VII
Pokojnine z varstvenim dodatkom se uskladijo tako, da se za odstotek povečanja pokojnin, določen v I. oziroma II. točki tega sklepa uskladi znesek pokojnine, varstveni dodatek pa na novo odmeri od osnove, ugotovljene ob upoštevanju najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, veljavne od 1. decembra 1996.
Pokojnine z varstvenim dodatkom, ki so bile odmerjene od najnižje pokojninske osnove, se uskladijo na način, določen v prvem odstavku III. točke tega sklepa, varstveni dodatek pa se na novo odmeri od osnove, ugotovljene ob upoštevanju najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, veljavne od 1. decembra 1996.
VIII
Po določbah tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, odmerjene v sorazmernem delu po mednarodnih sporazumih o socialni varnosti.
IX
Po I. oziroma II. točki tega sklepa se uskladijo zneski pokojnin, ki so upokojencem pripadali za mesec november 1996 po opravljeni uskladitvi po sklepu o uskladitvi pokojnin od 1. novembra 1996 (Uradni list RS, št. 68/96).
Uskladitev se opravi po uradni dolžnosti pri izplačilu pokojnin v mesecu decembru 1996.
X
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01000-015/96
Ljubljana, dne 18. decembra 1996.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Marjeta Potrč l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost