Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/1996 z dne 28. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/1996 z dne 28. 12. 1996

Kazalo

4164. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o uvedbi depozita za finančne kredite in depozite, najete pri tujih osebah, stran 8494.

Na podlagi 22. člena zakona o kreditnih poslih s tujino (Uradni list RS, št. 1/91-I in 63/95) in 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o uvedbi depozita za finančne kredite in depozite, najete pri tujih osebah
1
V 1. točki sklepa o uvedbi depozita za finančne kredite in depozite, najete pri tujih osebah (Uradni list RS, št. 8/95, 10/95, 30/96 in 41/96) se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Domača oseba je dolžna vplačati tolarski depozit v višini 40% za posle, sklenjene za dobo do 7 let, razen za revolving kredite, za katere velja obveznost ne glede na rok, za katerega je bila pogodba sklenjena. Za posle sklenjene za dobo nad 7 let so domače osebe dolžne vplačati tolarski depozit v višini 10%, razen v naslednjih primerih:
– če je kredit najela pooblaščena banka;
– če je kredit najela Republika Slovenija, kadar je plačilni agent Banka Slovenije in
– če je bila kreditna pogodba sklenjena pred uveljavitvijo tega sklepa in predložena v registracijo v Banko Slovenije v skladu s predpisom.”
2. V 3. točki se za besedo “40%” doda besedilo:
“oziroma 10%”.
3. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 23. decembra 1996.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost