Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/1996 z dne 28. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/1996 z dne 28. 12. 1996

Kazalo

4162. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove Hiše eksperimentov, stran 8493.

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/95) in 14. člena zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94) minister za šolstvo in šport izdajam
S O G L A S J E
k aktu o ustanovitvi Ustanove Hiša eksperimentov
Soglašam z aktom o ustanovitvi Ustanove Hiša eksperimentov, s katerim so ustanovitelji:
– Gospodarska zbornica Slovenije, Slovenska 41, Ljubjana, ki jo zastopa generalna sekretarka Frančiška Gabron, Ljubljana, Rocenska ulica 13;
– Institut “Jožef Stefan”, Jamova 39, Ljubljana, ki ga zastopa direktor prof. dr. Vito Turk, Ljubljana, Lamutova ulica 4;
– Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, Ljubljana, ki ga zastopa direktor prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, Ljubljana, Ižanska ceta 164;
– Božo Kos, Ljubljana, Pod hrasti 74;
– dr. Miha Kos, Ljubljana, Prule 3;
– Branislava Lovrečič, Ljubljana, Gerbičeva ulica 36a;
– MEDEX international, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 30, ki ga zastopa direktor Aleš Mižigoj, Ljubljana, Staretova ulica 21;
– Modrijan založba, d.o.o., Stari trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa direktor Branimir Nešović, Poljane nad Škofjo Loko, št. 58;
– dr. Gorazd Planinšič, Vrstna ulica 19, Notranje Gorice;
– Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Novi trg 3, Ljubljana, ki jo zastopa prof. dr. Robert Blinc, Ljubljana, Kumanovska ulica 1;
– Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Kongresni trg 12, ki jo zastopa rektor univerze prof. dr. Alojz Kralj, Ljubljana, Planinska cesta 26;
– Ustanova Slovenska znanstvena fundacija, Ljubljana, Štefanova 15, ki jo zastopa dr. Edvard Kobal, Ljubljana, Maroltova ulica 4 in
– Vlada Republike Slovenije, ki jo zastopata minister za okolje in prostor dr. Pavle Gantar in minister za šolstvo in šport dr. Slavko Gaber, ustanovili Ustanovo Hiša eksperimentov s sedežem v Ljubljani, Koblerjeva 34, o čemer je notar Miro Košak iz Ljubljane, Trg republike 3, dne 4. julija 1996 izdal notarski zapis opr. št. Sv 457/96.
Št. 028-15/96
Ljubljana, 15. novembra 1996.
Minister
za šolstvo in šport
dr. Slavko Gaber l. r.

AAA Zlata odličnost