Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/1996 z dne 28. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/1996 z dne 28. 12. 1996

Kazalo

4154. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Odranci za leto 1996, stran 8485.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 14. člena statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Odranci na 15. redni seji, dne 28. 11. 1996, sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Odranci za leto 1996
1. člen
Proračun Občine Odranci sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov, ki sta sestavni del tega odloka.
2. člen
Skupni prihodki občinskega proračuna znašajo 169,734.000 SIT in se razporedijo za:
– tekoče odhodke                 65,782.000 SIT
– investicijske odhodke             103,952.000 SIT
3. člen
V stalne rezerve Občine Odranci je izločeno 0,50% od doseženih prihodkov v lanskem letu. O uporabi sredstev stalne proračunske rezerve za namene iz 1. in 2. točke prvega odstavka 12. člena zakona o financiranju občin, odloča župan, in sicer do zneska, določenega v proračunu za leto 1996.
4. člen
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan, in sicer za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 98-15/96
Odranci, dne 29. novembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Odranci
Štefan Bogdan l. r.

AAA Zlata odličnost