Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/1996 z dne 28. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/1996 z dne 28. 12. 1996

Kazalo

4153. Ugotovitveni sklep, da je Državni zbor Republike Slovenije potrdil poslanski mandat Andreju Gerenčerju, stran 8484.

Na podlagi 42. člena, v povezavi s 37. a členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, št. 45/94 – odločba US RS, št. 57/94 in 14/95), pete alinee 34. člena, v povezavi z 41. členom in 23. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 28/95 in 21/96) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji, dne 10. decembra 1996 sprejel naslednji
U G O T O V I T V E N I S K L E P
I
Dne 28. novembra 1996 je Državni zbor Republike Slovenije potrdil poslanski mandat Andreju Gerenčerju.
Na podlagi 42. člena, v povezavi s 37. a členom, zakona o lokalni samoupravi, županu preneha mandat, če nastopi funkcijo, ki ni združljiva s funkcijo župana.
Z dnem potrditve poslanskega mandata je, glede na navedeno, Andreju Gerenčerju, županu Mestne občine Murska Sobota, z 28. 11. 1996 prenehala poklicna funkcija župana Mestne občine Murska Sobota.
II
V skladu s 105. členom zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) se opravijo naknadne volitve župana.
Naknadne volitve župana razpiše občinska volilna komisija.
III
Sklep začne veljati z dnem sprejetja.
Št. 021-32/96
Murska Sobota, dne 10. decembra 1996.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Murska Sobota
Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost