Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/1996 z dne 28. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/1996 z dne 28. 12. 1996

Kazalo

4150. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 1996, stran 8484.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in 103.člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 28/95 in 21/96) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji, dne 10. decembra 1996, sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 1996
1. člen
V odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 1996 se v 3. členu spremeni prvi odstavek in se glasi:
Prihodki proračuna mestne občine za leto 1996 se določijo v višini 1.874,746.000 SIT.
Odhodki proračuna mestne občine za leto 1996 se določijo v višini 1,952.937 SIT in se razporedijo za:
– tekoče obveznosti              1.351,042.000 SIT
– investicijske obveznosti            601,895.000 SIT
Odhodki proračuna presegajo prihodke proračuna mestne občine za 78,191.000 SIT. Primanjkljaj prihodkov v znesku 78,191.000 SIT se bo v okviru računa financiranja proračuna začasno pokril iz sredstev Sklada stavbnih zemljišč Mestne občine Murska Sobota.
2. člen
Sprememba plana prihodkov in odhodkov proračuna po namenih in račun financiranja proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 1996 sta sestavni del tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1996.
Št. 401-4/96
Murska Sobota, dne 10. decembra 1996.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Murska Sobota
Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost