Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/1996 z dne 28. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/1996 z dne 28. 12. 1996

Kazalo

4148. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Mislinja za leto 1996, stran 8481.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS št. U-I- 13/94-95, 45/94 – odločba US RS št. U-I-144/94-18, 57/94 in 14/95) in 21. člen statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 27/95) je Občinski svet občine Mislinje na 25. seji, dne 16. 12. 1996, sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Mislinja za leto 1996
1. člen
V odloku o proračunu Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 22/96) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
Skupni prihodki proračuna za leto 1996 znašajo 304,220.566 tolarjev in se razporedijo za
– tekoče obveznosti 302,505.821 tolarjev in
– sredstva rezerv  1,714.745 tolarjev
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-5/95
Mislinja, dne 16. decembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Mislinja
Dominik Javornik l. r.
             B I L A N C A

     prihodkov in odhodkov proračuna Občine Mislinja
             za leto 1996

                           v tolarjih
PRIHODKI

Prihodki za zagotovljeno porabo           163,826.000

Prihodki za druge naloge               88,697.180

Prihodki od financiranja               11,000.000

Prihodki, prenešeni iz preteklega leta        40,697.386

Skupaj prihodki                   304,220.566

ODHODKI

Sredstva za lokalno samoupravo            22,089.200

Sredstva za družbene dejavnosti           110,239.477

Sredstva za gospodarsko infrastrukturo        162,610.144

Sredstva za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami                       5,150.000

Drugi odhodki                     1,017.000

Sredstva rezerv                    3,114.745

Skupaj odhodki                    304,220.566


AAA Zlata odličnost