Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/1996 z dne 28. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/1996 z dne 28. 12. 1996

Kazalo

4141. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture, stran 8478.

Na podlagi 29. in 63. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) in na podlagi 11. in 18. člena statuta Občine Kungota (MUV, št. 8/95) je Občinski svet občine Kungota na redni seji dne 25. 10. 1996 sprejel
S K L E P
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
I
V skladu z 29. in prvim odstavkom 63. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) postanjejo javna infrastruktura na področju kulture naslednje nepremičnine na območju Občine Kungota, ki so javna lastnina v upravljanju Občine Kungota in so pretežno namenjene opravljanju kulturnih dejavnosti:
1. Kulturna dvorana v vaškem domu Sp. Kungota, stoječa na par. št. 299, k.o. Mali Rošpoh, vl. št. 163.
2. Kulturna dvorana v vaškem domu Zg. Kungota, stoječa na par. št. 55 k.o. Plintovec.
3. Kulturna dvorana v vaškem domu Jurij, stoječa na par. št. 73 k.o. Jurski vrh, vl. št. 48.
4. Kulturna dvorana v vaškem domu Svečina, stoječa na par. št. 37/3 k.o. Plač, vl. št. 105.
5. Knjižnica v Zg. Kungoti, stoječa na par. št. 55 k.o. Plintovec.
II
Kot javna infrastruktura se ob istih pogojih in z istim dnem razlašča tudi oprema v teh nepremičninah, ki služi kulturnim dejavnostim.
III
Nepremičnine iz I. točke tega sklepa se kot javna infrastruktura na področju kulture na predlog župana zaznamuje v zemljiški knjigi.
IV
Nepremičninam iz I. točke in opremi iz II. točke tega sklepa ni mogoče spremeniti namembnosti brez sklepa Občinskega sveta občine Kungota.
V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 611-1/96
Kungota, dne 25. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kungota
Anton Škamlec l. r.

AAA Zlata odličnost