Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/1996 z dne 28. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/1996 z dne 28. 12. 1996

Kazalo

4135. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Pri pošti - poslovno stanovanjski center, stran 8474.

Na podlagi 46. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89), 2. in 6. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 57/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) ter 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na seji dne 18. decembra 1996 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Pri pošti – poslovno stanovanjski center
1. člen
Javno se razgrne osnutek zazidalnega načrta Pri pošti – poslovno stanovanjski center, ki ga je izdelal AN – RE d.o.o., decembra 1996.
2. člen
Osnutek zazidalnega načrta bo javno razgrnjen v prostorih Urada za prostor v Občini Grosuplje, Kolodvorska 2, in v prostorih KS Grosuplje, Kolodvorska 5.
Razgrnitev bo trajala 30 dni in se začne 11. januarja 1997.
3. člen
Pripombe in predloge k osnutku zazidalnega načrta lahko zainteresirane pravne in fizične osebe podajo v času javne razgrnitve pisno na sedežu KS ali na Uradu za prostor Občine Grosuplje.
V času javne razgrnitve bo v krajevni skupnosti organizirana javna razprava.
4. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-58/96
Grosuplje, dne 10. decembra 1996.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angela Likovič, dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost