Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/1996 z dne 28. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/1996 z dne 28. 12. 1996

Kazalo

4128. Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Celje, stran 8470.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam
S K L E P
o objavi sprememb in dopolnitev statuta Mestne občine Celje
Objavljam spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Celje, ki jih je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 19. decembra 1996.
Celje, dne 19. decembra 1996.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Občinski svet mestne občine Celje je na osnovi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95) na seji dne 19. 12. 1996 sprejel
S P R E M E M B E
in dopolnitve statuta Mestne občine Celje
1. člen
V 26. členu statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95) se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
“V izjemnih primerih lahko občinski svet na predlog župana s statutarnim sklepom odloči, da opravlja župan svojo funkcijo nepoklicno.”
2. člen
Spremembe in dopolnitve statuta pričnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01300-1/95
Celje, dne 19. decembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost