Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/1996 z dne 28. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/1996 z dne 28. 12. 1996

Kazalo

4126. Sklep o izločitvi organizacijskih enot Vzgojnovarstvenega zavoda Šentvid (Ljubljana), stran 8469.

Na podlagi 51. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95 in 33/95) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 21. seji dne 12. 12. 1996 sprejel
S K L E P
o izločitvi organizacijskih enot iz Vzgojnovarstvenega zavoda Šentvid
1. člen
Iz javnega Vzgojnovarstvenega zavoda Šentvid, Ulica pregnancev 6, Ljubljana, se izločita:
– Organizacijska enota Ostržek, Ostrovrharjeva 2, Medvode in
– Organizacijska enota Vodice, Škofjeloška 7, Vodice.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa Mestna občina Ljubljana preneha izvajati ustanoviteljske pravice in obveznosti do izločenih enot iz 1. člena. Ravnatelj zavoda na dan uveljavitve sklepa pripravi pregled neporavnanih obveznosti, ki so nastale v enotah do 1. 1. 1995 in od 1. 1. 1995 do dneva uveljavitve. Pregled pošlje županoma Mestne občine Ljubljana in občine, na ozemlju katere ima enota svoj sedež.
3. člen
Premoženje, s katerim je dosedaj upravljal javni Vzgojnovarstveni zavod Šentvid se razdeli med organizacijske enote iz 1. člena tega sklepa na podlagi stanja ugotovljenega z bilanco na dan 31. 12. 1996, tako da pripada vsaki organizacijski enoti premoženje, ki ga je že dosedaj uporabljala za upravljanje svoje dejavnosti. Delavci javnega Vzgojnovarstvenega zavoda Šentvid, ki opravljajo delo v organizacijskih enotah ter sorazmerni del računovodskih, administrativnih in tehničnih delavcev nadaljuje delo v novih oblikah organiziranosti v občini.
4. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 61-6/96
Ljubljana, dne 12. decembra 1996.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost