Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/1996 z dne 28. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/1996 z dne 28. 12. 1996

Kazalo

4125. Sklep o izločitvi organizacijskih enot iz javnega zavoda Viški vrtci (Ljubljana), stran 8468.

Na podlagi 51. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95 in 33/95) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 21. seji, dne 12. 12. 1996 sprejel
S K L E P
o izločitvi organizacijskih enot iz javnega zavoda Viški vrtci
1. člen
Iz javnega zavoda Viški vrtci, Tržaška 79, Ljubljana se izločijo:
– Organizacijska enota Vnanje Gorice, Nova pot 9, Vnanje Gorice,
– Organizacijska enota Brezovica, V Radno 9, Brezovica,
– Organizacijska enota Notranje Gorice, Notranje Gorice 64,
– Organizacijska enota Podpeč, Podpeč-Jezero 113,
– Organizacijska enota Rakitna, Rakitna 54,
– Organizacijska enota Ig, Ig 205,
– Organizacijska enota Golo, Golo 37,
– Organizacijska enota Škofljica, Mijačeva 18, Škofljica,
– Organizacijska enota Lavrica, Kamnikarjeva ulica B, Lavrica.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa Mestna občina Ljubljana preneha izvajati ustanoviteljske pravice in obveznosti do izločenih enot iz 1. člena. Ravnatelj zavoda na dan uveljavitve sklepa pripravi pregled neporavnanih obveznosti, ki so nastale v enotah do 1. 1. 1995 in od 1. 1. 1995 do dneva uveljavitve. Pregled pošlje županoma Mestne občine Ljubljana in občine, na ozemlju katere ima enota svoj sedež.
3. člen
Premoženje, s katerim je dosedaj upravljal javni zavod Viški vrtci, se razdeli med organizacijske enote iz 1. člena tega sklepa na podlagi stanja, ugotovljenega z bilanco na dan 31. 12. 1996, tako da pripada vsaki organizacijski enoti premoženje, ki ga je že dosedaj uporabljala za opravljanje svoje dejavnosti. Delavci javnega zavoda Viški vrtci, ki opravljajo delo v organizacijskih enotah in sorazmerni del računovodskih, administrativnih in tehničnih delavcev nadaljuje delo v novih oblikah organiziranosti v občini.
4. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 61-5/96
Ljubljana, dne 12. decembra 1996.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost