Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/1996 z dne 20. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/1996 z dne 20. 12. 1996

Kazalo

4063. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dramlje, stran 7644.

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93 in 71/93) ter 40. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 34/95) izdaja župan Občine Šentjur pri Celju
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dramlje
I
Župan Občine Šentjur pri Celju odreja javno razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dramlje. Projekt je izdelalo podjetje Urbana, Kočar in Kočar, d.n.o., Velenje, št. proj. 08/95, v juniju 1996.
II
Osnutek obsega spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Dramlje v danih mejah območja.
III
Javna razgrnitev traja 30 dni od objave v Uradnem listu RS. Pripombe in predloge na javno razgrnjen osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. Javna razgrnitev se izvede na sedežu Krajevne skupnsoti Dramlje ter na Občini Šentjur pri Celju, na Oddelku za okolje in prostor, soba št. 49.
V času javne razgrnitve mora Krajevna skupnost Dramlje organizirati javno obravnavo.
IV
Po poteku javne razgrnitve mora Svet krajevne skupnosti Dramlje v 15 dneh oblikovati svoje stališče in ga skupaj z ostalimi pripombami in predlogi dostaviti županu občine, ki poskrbi za proučitev pripomb in jih predloži Občinskemu svetu občine Šentjur pri Celju, ki sprejme odlok.
V
Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-35/96-1
Šentjur, dne 28. novembra 1996.
Župan
Občine Šentjur pri Celju
Jurij Malovrh l. r.

AAA Zlata odličnost