Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996

Kazalo

3893. Uredba o dajanju soglasij k veleprodajnim cenam zdravil in medicinskih pripomočkov za humano rabo, stran 6049.

Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dajanju soglasij k veleprodajnim cenam zdravil in medicinskih pripomočkov za humano rabo
1. člen
S to uredbo se določi ukrep določitve cen s pridobitvijo soglasja k veleprodajnim cenam zdravil in medicinskih pripomočkov za humano rabo, ki so namenjena izključno uporabi pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost (v nadaljnjem besedilu: medicinsko blago).
Ta uredba se ne nanaša na medicinsko blago, ki se nikoli ne izdaja oziroma prodaja na zdravniški recept oziroma na naročilnico.
2. člen
S to uredbo se določi ukrep določitve cen s pridobitvijo soglasja:
– k spremembi veleprodajnih cen medicinskega blaga, ki so bile oblikovane v skladu s predpisi in uporabljene na tržišču na dan uveljavitve te uredbe;
– k veleprodajnim cenam medicinskega blaga, ki na tržišču nastopa prvič.
3. člen
Soglasja iz prejšnjega člena te uredbe da Vlada Republike Slovenije.
4. člen
Pravne in fizične osebe ter podružnice in zastopniki tujih firm (v nadaljnjem besedilu: zavezanci), ki oblikujejo veleprodajne cene medicinskega blaga, vložijo zahtevek za izdajo soglasja k veleprodajnim cenam medicinskega blaga (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Ljubljana, Kotnikova 5.
5. člen
Zahtevek za spremembo veleprodajnih cen medicinskega blaga, ki so bile oblikovane v skladu s predpisi in uporabljene na tržišču na dan uveljavitve te uredbe, mora vsebovati:
– ime in sedež zavezanca z navedbo dejavnosti za katero je zavezanec registriran;
– ime medicinskega blaga in ime zdravilne učinkovine poimenovane z mednarodnim nezaščitenim imenom, za katerega se vlaga zahtevek;
– veleprodajno ceno medicinskega blaga, za katerega se vlaga zahtevek, ki je bila uporabljena na dan 20. junija 1995;
– veleprodajno ceno medicinskega blaga pred uveljavitvijo te uredbe in predlagano veleprodajno ceno z navedbo odstotka spremembe cene;
– državo, iz katere se medicinsko blago uvaža v primeru, da se zahtevek nanaša na uvoženo medicinsko blago;
– vrsto medicinskega blaga in strukturo veleprodajne cene, ki se uporablja na dan vložitve zahtevka ter strukturo predlagane veleprodajne cene;
– obrazložitev predlaganega povečanja;
– nabavno vrednost medicinskega blaga s priloženimi kopijami faktur in uvoznih carinskih deklaracij v primeru, da se zahtevek nanaša na uvoženo medicinsko blago;
– plačilne in druge poslovne pogoje;
– primerjavo predlagane veleprodajne cene s cenami konkurenčnih izdelkov;
– veleprodajno ceno medicinskega blaga, za katerega se vlaga zahtevek, ki jo zavezanec ali matična firma v primeru podružnice, doseže na domačem in tujih trgih;
– strukturo prihodkov in odhodkov za podjetje in po stroškovnih mestih ter nosilcih za predhodno leto in za tekoče leto z zaključenim mesecem pred vložitvijo zahtevka ter s primerjavo z istim obdobjem preteklega leta.
6. člen
Zahtevek k veleprodajnim cenam medicinskega blaga, ki na tržišču nastopa prvič, mora vsebovati:
– ime in sedež zavezanca, z navedbo dejavnosti za katero je zavezanec registriran;
– ime medicinskega blaga in ime zdravilne učinkovine poimenovane z mednarodnim nezaščitenim imenom, za katerega se vlaga zahtevek;
– navedba paralelnega medicinskega blaga, ki je na našem tržišču, in navedbo veljavnih veleprodajnih cen;
– dokazilo, da je trgovina – promet z medicinskim blagom, za katerega se vlaga zahteva v Sloveniji dovoljen;
– veleprodajno ceno medicinskega blaga, za katerega se vlaga zahtevek, ki jo zavezanec ali matična firma v primeru podružnice, doseže na domačem in tujih trgih;
– predlog veleprodajne cene medicinskega blaga z navedbo prodajnih pogojev in razčlenitvijo elementov veleprodajne cene.
7. člen
Če Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj ugotovi, da zahtevek ni popoln, o tem obvesti zavezanca. Zavezanec mora na način in v roku, ki ga določi ministrstvo, zahtevek dopolniti, sicer se šteje, da zahtevek ni bil vložen. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko zahteva tudi dodatne podatke, če oceni, da so ti potrebni za rešitev zahtevka zavezanca. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj pri obravnavi podatkov upošteva načelo zagotovitve zaupnosti vseh prejetih podatkov.
8. člen
Ta uredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 9. decembra 1996.
Št. 515-01/95-4/6-8
Ljubljana, dne 4. decembra 1996.
Vlada Republike Slovenije
Janko Deželak l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti