Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996

Kazalo

3879. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Žalec, stran 6031.

Na podlagi 29. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS št 75/94 in 20. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS št. 34/95 in Uradni list RS št. 16/96) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 14. novembrra 1996 sprejel
S K L E P
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Žalec
I
Javna infrastruktura na področju kulture postanejo naslednje nepremičnine na območju Občine Žalec, ki so bile 17. 12. 1994 družbena lastnina v upravljanju občine ali krajevne skupnosti oziroma društvena lastnina in so pretežno namenjene opravljanju kulturne dejavnosti.
1. Zadružni dom Andraž (št. zemlj. knj. vl. 599, parc. št. 383, k.o. Andraž), lastnik občina Žalec
2. Dom krajanov Gomilsko (št. zemlj. knj. vl. 382, parc. št. 201, k.o. Gomilsko), lastnik Krajevna skupnost Gomilsko
3. Dom DPD Svobode Griže (št. zemlj. knj. vl. 692, parc. št. 1425, 406, 458, k.o. Zabukovica) lastnik DPD Svoboda Griže
4. Letno gledališče Limberk Griže (št. zemlj. knj. vl. 869, parc. št. 1730/2, 1707/3), lastnik DPD Svoboda Griže
5. Dom DPD Svoboda Liboje (št. zemlj. knj. vl. 409, parc. št. 151/263, lastnik DPD Svoboda Liboje (št. zemlj. knj. vl. 409, parc. št. 151/262 – do polovice, k.o. Kasaze) lastnik Svoboda Liboje
6. Kulturni dom Polzela (št. zemlj. knj. vl. 639, parc. št. 852/2, k.o. Polzela), lastnik Občina Žalec
7. Umetniška skulptura – avtorja Janeza Bolke s funkcionalnem zemljiščem (zemlj. knj. vl. 1129, parc. št. 810/3, zemlj. knj. vl. 1164, parc. št. 810/4, k.o. Polzela), lastnik Občina Žalec
8. Dom DPD Svobode Prebold (zemlj. knj. vl. 569, parc. št. 136, 316/2, 317/2 k.o. Prebold), lastnik Krajevna skupnost Prebold.
9. Zadružni dom Šešče, (zemlj. knj. vl. 90, parc. št. 1284/2, k.o. Gornja vas), lastnik Občina Žalec
10. Dom kulture Vransko (zemlj. knj. vl. 465, parc. št. 6/1, zemlj. knj. vl. 406, parc. št. 6/2, zemlj. knj. vl. 225, parc. št. 5/2,
k..o. Vransko, lastnik Krajevna skupnost Vransko
11. Dom krajanov Vrbje (zemlj. knj. vl. 1952, parc. št. 155/4, k.o. Vrbje), lastnik Krajevna skunost Vrbje
12. Dom II. slov. tabora Žalec (zemlj. knj. vl. 1136, parc. št. 149/7, zemlj. knj. vl. 1442, parc. št. 150/1, k.o. Gotovlje), lastnik Občina Žalec
13. Savinova hiša (zemlj. knj. vl. 1299, parc. št. 21/l, k.o. Žalec), lastnik Občina Žalec
II
Kot javna infrastruktura se ob istih pogojih in z istim dnem razglaša tudi oprema v teh nepremičninah, ki služi kulturnim dejavnostim.
III
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa se kot javna infrastruktura na področju kulture zaznamuje v zemljiški knjigi.
IV
Nepremičninam iz 1. točke tega sklepa ni mogoče spremeniti namembnosti brez sklepa Občinskega sveta občine Žalec.
V
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slove- nije.
Št. 02200/003/96
Žalec, dne 14. novembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti