Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996

Kazalo

3875. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986-1990, dopolnjenega junija 1996, za območje Občine Vrhnika, stran 6026.

Na podlagi 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), prvega odstavka 2. člena zakona o urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), sklepa Vlade Republike Slovenije št. 350-01/93-2/53-8 z dne 19. 9. 1996, 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in 29. člena statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Vrhnika na seji dne 7. 11. 1996 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990, dopolnjenega junija 1996, za območje Občine Vrhnika
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve:
– dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000 (Uradne objave Našega časopisa, št. 13/88, Uradni list RS, št. 21/90, 41/94, 50/94...)
– družbenega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990 (Uradne objave Našega časopisa, št. 4/87), Uradni list RS, št. 41/94, 50/94.....)
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na uskladitev meje ureditvenega območja mesta Vrhnika in meje poselitvenih površin mesta Vrhnika z območjem kmetijskih zemljišč zaradi rekonstrukcije Kolodvorske ulice.
Spremembe in dopolnitve so grafične in tekstualne.
2. člen
I. Dolgoročni plan Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000 (Uradne objave Našega časopisa, št. 13/88, Uradni list RS, št. 21/90, 41/94, 50/94 in...) se spremeni kot sledi:
1. V skladu s tretjo alineo poglavja e tč. 15: Usmeritve za usklajevanje navzkrižnih interesov v prostoru, sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Republike Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 12/89) se zemljišče dela parcele št. 2614/2 k.o. Vrhnika v velikosti 2000 m2 in zemljišče dela parcel št. 2689/1 in 2690/2 iste k.o. v velikosti 750 m2 nameni za širitev in rekonstrukcijo Kolodvorske ceste.
2. Glede na spremenjeno namembnost zemljišča in novo vsebino se ustrezno spremeni in dopolni tudi urbanistična zasnova Vrhnike.
3. člen
II. Družbeni plan Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990 (Uradne objave Našega časopisa, št. 4/87, Uradni list RS, št. 41/94, 50/94 in...) se dopolni kot sledi:
1. V poglavju V/1 Prostorske sestavine DP se v tabeli Družbene dejavnosti za predvidenim posegom pod zaporedno št. 135 doda vrstica:
---------------------------------------------------------------------------
Zap.     List PKN   Naziv območja  Obrazložitev posega   Vrsta PIA
št.
---------------------------------------------------------------------------
135     Vrhnika   Kolodvorska   Rekonstrukcija z        LN
       26 in 27   cesta      delno prestavitvijo
                     trase in širitvijo
---------------------------------------------------------------------------
4. člen
V zvezi s spremembo iz 2. in 3. člena tega odloka se v kartografski dokumentaciji v merilu 1 : 5000, ki je identična za dolgoročni in srednjeročni plan, spremenita in dopolnita lista Vrhnika 26 in 27.
5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05/87
Vrhnika, dne 14. novembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vrhnika
Brane Jereb l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti