Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996

Kazalo

3861. Ugotovitev Občinske volilne komisije KS Nazarje, stran 6005.

Občinska volilna komisija Nazarje je na podlagi 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) na seji dne 10. 11. 1996
u g o t o v i l a
1. da je bilo v KS Nazarje v štirih volilnih enotah skupno število volilnih upravičencev 976, od tega je glasovalo 786 upravičencev, to je 80,5% vseh volilcev,
2. da se je v KS Nazarje kot eni volilni enoti neposredno volil predsednik sveta krajevne skupnosti,
3. da se je v KS Nazarje v štirih volilnih enotah volilo skupaj osem članov sveta,
4. da je bil za predsednika sveta krajevne skupnosti Nazarje izvoljen Matej Pečovnik, roj. 11. 10. 1965, Tominškova 8, Nazarje,
5. da so bili za člane sveta KS Nazarje v štirih volilnih enotah izvoljeni naslednji kandidati, glede na to, da so prejeli največje število glasov v volilnih enotah:
– v volilni enoti 1 se je volilo tri člane sveta in so bili izvoljeni:
1. Stanko Kotnik, roj. 19. 2. 1945,
Tratnikova ulica 8, Nazarje              300 glasov
2. Janez Štiglic, roj. 27. 11. 1938,
Tominškova ulica 6, Nazarje              225 glasov
3. Herman Remic, roj. 10. 5. 1941,
Tratnikova ulica 2, Nazarje               201 glas
– v volilni enoti 2 se je volilo tri člane sveta in so bili izvoljeni:
1. Aleksander Klemše, roj. 3. 4. 1945,
Ob Savinji 14, Nazarje                89 glasov
2. Roman Goltnik, roj. 6. 2. 1963,
Samostanska pot 37, Nazarje              83 glasov
3. Janez Klopčič, ml., roj. 26. 6. 1968,
Ob Savinji 10, Nazarje                61 glasov
– v volilni enoti 3 se je volil en član sveta in je bil izvoljen:
1. Stane Ramšak, roj. 9. 10. 1948,
Zavodice 9, Nazarje                  46 glasov
– v volilni enoti 4 se je volil en član sveta in je bil izvoljen:
1. Hedvika Planovšek, roj. 3. 9. 1956,
Dobletina 22, Nazarje                 46 glasov
Občinska volilna komisija Nazarje ugotavlja, da pri glasovanju ni bilo nepravilnosti, ki bi lahko vplivale na izid glasovanja.
Št. 008-1/96-01
Nazarje, dne 10. novembra 1996.
Tajnica
OVK Nazarje
Marinka Remic l. r.
Predsednica
OVK Nazarje
Terezija Plaznik, dipl. prav. l. r.