Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996

Kazalo

3858. Sklep o uvedbi samoprispevka za območje Dolgovaških Goric v Krajevni skupnosti Gorice pri Lendavi, stran 6004.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 3. in 5. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/91) ter odločitve krajanov Dolgovaških Goric v Krajevni skupnosti Gorice pri Lendavi na referendumu z dne 10. 11. 1996 je Svet krajevne skupnosti Gorice pri Lendavi na seji dne 14. 11. 1996 sprejel
S K L E P
o uvedbi samoprispevka za območje Dolgovaških Goric v Krajevni skupnosti Gorice pri Lendavi
1. člen
Za območje Dolgovaških Goric v Krajevni skupnosti Gorice pri Lendavi se po odločitvi na referendumu z dne 10. 11. 1996 uvede krajevni samoprispevek za obdobje štirih let, in sicer od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2001.
2. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila za sofinanciranje:
– vzdrževanje in izgradnja cestišč in hudournikov,
– izgradnje kanalizacije in plinifikacije v naselju,
– dokončno ureditev ulične razsvetljave v naselju,
– ureditev počivališč ob vinski cesti,
– tekoče vzdrževanje.
3. člen
Zavezanci plačila samoprispevka bodo krajani s stalnim prebivališčem v Dolgovaških Goricah, samostojni podjetniki, ki imajo sedež dejavnosti ali stalno bivališče v naselju Dolgovaške Gorice, lastniki vinogradov in vinskih kleti, ki nimajo stalnega bivališča v Krajevni skupnosti Gorice pri Lendavi:
– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plače ter nagrad, plačila dopolnilnega dela in plačil po pogodbi in avtorskih pogodbah,
– 2% od katastrskega dohodka,
– 2% od pokojnin,
– 3% od neto zavarovalne osnove samostojni podjetniki s stalnim bivališčem ali sedežem dejavnosti v naselju Dolgovaških Goric,
– 300 DEM letno zaposleni v tujini,
– 150 DEM lastniki vinogradov in vinskih kleti na območju Dolgovaških Goric, v dveh obrokih, in sicer prvi obrok v višini 75 DEM do 31. 3. v tekočem letu in drugi obrok v višini 75 DEM do 30. 9. v tekočem letu.
4. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
5. člen
Samoprispevek bodo obračunavala in odtegovala podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za prihodke, izpostava Lendava.
Zaposleni v tujini in lastniki vinogradov in vinskih kleti bodo plačevali prispevek po položnici, ki jo bo izstavil Svet KS Gorice pri Lendavi.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se KS Gorice pri Lendavi dostavi saznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
6. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na poseben žiro račun Krajevne skupnosti Gorice pri Lendavi z nazivom Krajevni samoprispevek Krajevne skupnosti Gorice pri Lendavi, št. 51920-842-080-0082752.
7. člen
Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev bo upravljal Svet krajevne skupnosti Gorice pri Lendavi in bo najmanj enkrat letno poročal zboru krajanov KS Gorice pri Lendavi o uporabi sredstev.
8. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1997.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti
Gorice pri Lendavi
Štefan Maučec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti