Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996

Kazalo

3854. Odlok o varstvu vodnih virov vodovodnih sistemov, stran 5996.

Na podlagi 60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81 in 29/86) ter 17. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95) je Občinski svet občine Kamnik na 19. seji dne 30. 10. 1996 sprejel
O D L O K
o varstvu vodnih virov vodovodnih sistemov:
1. Platišnik I, II in III, zajetje Platišnik I in II in zajetje Platišnik III
2. Sela – Rožično, zajetje Trobelno
3. Stara sela – Šmartno – Buč, zajetje Pogorelica
4. Češnjice, zajetje Šumščica
5. Markovo – Vir, zajetje Markovo
6. Soteska, zajetje ob grapi pod Pančurjem ob cesti na Hrib in zajetje Soteska
7. Zgornji Tuhinj, dve stari zajetji in zajetje za Votlo pečjo, zajetje Pri lovski koči in zajetje Pod Javorškom
8. Rakitovec, zajetje na izviru Nevljice
9. Gabrovica, zajetje na izviru Ajdovščice
10. Črna, zajetje na izviru Šumešca, zajetje izvira Umivalnik, zajetje za Črno
11. Gradišče, zajetje izvira Mlake v Kastavškem
12. Hruševka, zajetje Hruševka
13. Cirkuše – Vrhač, zajetje izvira Liplje
14. Motnik, zajetje pod Homom in zajetje Trenk
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok določa varstvene pasove in ukrepe za zavarovanje vodnih zajetij za vodovodne sisteme:
1. Platišnik I, II in III, zajetje Platišnik I in II in zajetje Platišnik III
2. Sela – Rožično, zajetje Trobelno
3. Stara sela – Šmartno – Buč, zajetje Pogorelica
4. Češnjice, zajetje Šumščica
5. Markovo – Vir, zajetje Markovo
6. Soteska, zajetje ob grapi pod Pančurjem ob cesti na Hrib in zajetje Soteska
7. Zgornji Tuhinj, dve stari zajetji in zajetje za Votlo pečjo, zajetje Pri lovski koči in zajetje Pod Javorškom
8. Rakitovec, zajetje na izviru Nevljice
9. Gabrovica, zajetje na izviru Ajdovščice
10. Črna, zajetje na izviru Šumešca, zajetje izvira Umivalnik, zajetje za Črno
11. Gradišče, zajetje izvira Mlake v Kastavškem
12. Hruševka, zajetje Hruševka
13. Cirkuše – Vrhač, zajetje izvira Liplje
14. Motnik, zajetje pod Homom in zajetje Trenk
2. člen
Varstveni pasovi virov pitne vode iz 1. člena obsegajo:
– najožji varstveni pas s strogim režimom zavarovanja – cona 1
– ožji varstveni pas s strogim režimom zavarovanja – cona 2
– širši varstveni pas s higiensko tehničnim režimom zavarovanja – cona 3.
3. člen
Za vsak poseg v varstveni pas vodnega vira morajo investitorji pridobiti vodnogospodarsko soglasje oziroma vodnogospodarsko dovoljenje.
4. člen
Najožji varstveni pas – cona 1 – obsega neposredno okolico objekta za oskrbo s pitno vodo, kjer obstaja možnost direktnega vpliva na količino in kakovost pitne vode.
1. Platišnik I, II in III
1.a) – Meja pasu ob zajetju Platišnik I in II je velikosti 10 x 20 m in se nahaja na parcelah št. 527/11 in 527/12 k.o. Palovče.
1.b) – Meja pasu ob zajetju Platišnik III je velikosti 10 x 10 m in se nahaja na parceli 527/24 k.o. Palovče.
2. Sela – Rožično
– Meja pasu ob zajetju Trobelno je velikosti 10 x 10 m in se nahaja na parceli št. 595 k.o. Znojile.
3. Stara sela–Šmartno–Buč
– Meja pasu ob zajetju Pogorelica je 10 x 10 m in se nahaja na parcelah 402/3, 809 in 811 k.o. Zgornji Tuhinj.
4. Češnjice
– Meja pasu ob zajetju Šumščica je 20 x 20 m in se nahaja na parcelah 609/1, 609/2, 615 in 1004 k.o. Hribi.
5. Markovo–Vir
– Meja pasu ob zajetju Markovo–Vir je 20 x 20 m in se nahaja na parcelah 625 in 626/1 k.o. Podhruška.
6. Soteska
6.a) – Meja zajetja v grapi pod Pančurjem, ob cesti na Hrib je 10 x 10 m in se nahaja na parcelah 442/2 in 442/14 k.o. Tučna.
6.b) – Meja zajetja Soteska je 10 x 10 m in se nahaja na parceli 556/1 k.o. Nevlje.
7. Zgornji Tuhinj
7.a) – Meja pasu dveh starih zajetij in zajetja za Votlo pečjo, za vsako, je 10 x 10 m in se nahaja na parcelah 520/37, 520/294 in 530/1 k.o. Zgornji Tuhinj.
7.b) – Meja pasu zajetja Pri lovski koči je 10 x 10 m in se nahaja na parcelah 518/1 in 518/2 k.o. Zgornji Tuhinj.
7.c) – Meja pasu zajetja Pod Javorškom je 10 x 10 m in se nahaja na parcelah 505, 506, 520/70, 520/88 in 520/232 k.o. Zgornji Tuhinj.
8. Rakitovec
– Meja pasu zajetja na izviru Nevljice je 10 x 10 m in se nahaja na parcelah 422, 424/2 in 885 k.o. Rakitovec.
9. Gabrovica
– Meja pasu zajetja na izviru Ajdovščice je 10 x 10 m in se nahaja na parcelah 600, 601 in 602 k.o. Rakitovec.
10. Črna
10.a) – Meja pasu zajetja na izviru Šumešca je 10 x 10 m in se nahaja na parcelah 639 in 640 k.o. Županje njive.
10.b) – Meja pasu zajetja izvira Umivalnik je 10 x 10 m in se nahaja na parcela v h 545 in 546/1 k.o. Županje njive.
10.c) – Meja pasu zajetja za Črno je 10 x 10 m in se nahaja na parcelah 580/1, 599 in 904 k.o. Županje njive.
11. Gradišče
– Meja pasu zajetja izvira Mlake v Kastavškem je 10 x 10 m in se nahaja na parceli 279 k.o. Zgornji Tuhinj.
12. Hruševka
– Meja pasu zajetja Hruševka je 10 x 10 m in se nahaja na parcelah 551/1 in 748 k.o. Hruševka.
13. Cirkuše–Vrhač
– Meja pasu zajetja izvira Liplje je 10 x 10 m in se nahaja na parcelah 979/1, 979/2, 981/1, 981/2 in 996/8 k.o. Hribi.
14. Motnik
14.a) – Meja pasu zajetja pod Homom je 10 x 10 m in se nahaja na parceli 123/3 k.o. Motnik.
14.b) – Meja pasu zajetja Trenk je 10 x 10 m in se nahaja na parcelah 365, 367, 368, 370, 378 in 379 k.o. Motnik.
5. člen
Ožji varstveni pas – cona 2 – s strogim režimom zavarovanja, obsega območje, kjer je glede na sestavo zemljin in nagib terena možno razmeroma hitro onesnaženje vodnega vira. Območje je določeno tudi glede na čas pretakanja podzemne vode in čistilno sposobnost sedimentov.
V to območje so zajete naslednje parcele:
1. Platišnik I, II in III, zajetje Platišnik I in II in zajetje Platišnik III
k.o. Palovče: parc. št. del: 527/6, 527/7, 527/11, 527/12, 527/13, 527/19, 527/23, 527/24, 527/55, 527/62, 528, 529, 530, 531, 533, 535, 536, 537, 538, 542, 544/1, 544/2, 545, 548, 549, 846 in parc. št. 532, 534, 546, 547.
2. Sela–Rožično, zajetje Trobelno
k.o. Znojile: parc. št. 582, 583, del 595, del 753/2 in del 1093.
3. Stara sela–Šmartno–Buč, zajetje Pogorelica
k.o. Zgornji Tuhinj: parc. št.: 414/1, 414/2, 809, del 415 in del 933.
4. Češnjice, zajetje Šumščica
k.o. Hribi: parc. št. 500, 507, 508, 509, 510, 512, 513, 523, 524, 525, 609/1.
5. Markovo–Vir, zajetje Markovo
k.o. Podhruška: parc. št. 607, del 619-1, 620, 621, 622, 623, 624/1, 624/2, 624/4, del 625, del 626/1, 626/2, 626/4, 626/5, 634, del 636/1, 636/2, 636/3, 636/4, 637, 638, 639, del 828, del 826.
6. Soteska, zajetje ob grapi pod Pančurjem ob cesti na Hrib in zajetje Soteska
k.o. Tučna: parc. št. 444, 449/2, 450/2, 451/1, 451/2, del 725-1.
k.o. Nevlje: parc. št. 553, 554, 557/1, 557/2.
7. Zgornji Tuhinj, dve stari zajetji in zajetje za Votlo pečjo, zajetje Pri lovski koči in zajetje Pod Javorškom
k.o. Zgornji Tuhinj: parc. št. 520/16, 520/17, 520/18, 520/19, 520/20, 520/21, 520/22, 520/23, 520/24, 520/37, 520/38, 520/224, del 520/225, 520/226, 520/227, 520/228, del 520/232, del 520/233, 520/293, 520/294, 520/297, 520/298, 529/1, 529/2, 530/1, 530/2, 531, 532, 533, 534.
k.o. Zgornji Tuhinj: parc. št. 513, 514, 515, 516, del 518/1, 520/92, del 520/95, del 520/246.
k.o. Zgornji Tuhinj. parc. št. del 505, del 506, 520/63, 520/64, 520/65, 520/66, 520/287, del 520/244.
8. Rakitovec, zajetje na izviru Nevljice
k.o. Rakitovec: parc. št. 412, 413, 414, 415, 416, 417, 420, 421, 422, 423, del 424/2, del 425, 457/3, 457/4, del 885.
9. Gabrovica, zajetje na izviru Ajdovščice
k.o. Rakitovec: parc. št. 591, 592, 583, 584, 588, 589, 590, 593, 597, 598, 599, del 600, 601, del 602, del 627, 628/1, del 802, del 863.
10. Črna, zajetje na izviru Šumešca, zajetje izvira Umivalnik, zajetje za Črno
k.o. Županje njive: parc. št. 626, 627, 634, 635, 636, 637, 638, del 639, del 640, del 888
k.o. Županje njive: parc. št. 545, 546/1.
k.o. Županje njive: parc. št. del 580/1, del 599, del 904.
11. Gradišče, zajetje izvira Mlake v Kastavškem
k.o. Zgornji Tuhinj: parc. št. del 279, del 496/15, 496/17, 496/18, 496/19, 496/20, 496/30, 496/33, 496/33, 496/34, 496/39, 496/40, del 496/41, 496/42, 496/43, 496/44, del 496/45, del 496/46, 496/47, del 496/48, 496/56, 496/57, 496/58, 496/59, del 496/60.
12. Hruševka, zajetje Hruševka
k.o. Hruševka: parc. št. del 752, 753, 754, 755, 756/1, 757/1.
13. Cirkuše–Vrhač, zajetje izvira Liplje
k.o. Hribi: parc št. del 974/8, del 979/1,979/2, 980, 981/1, del 981/2, 986/1, 986/2.
14. Motnik, zajetje pod Homom in zajetje Trenk
k.o. Motnik: parc. št. 123/1, 123/2.
k.o. Motnik: parc. št. del 367, del 379, 380, del 381, 389, 390, 391/1, 391/2, 392, 393, 396.
6. člen
Širši varstveni pas – cona 3 – zajema območje, s katerega se vrši površinsko ali podzemno odtekanje vode proti zajetjem. Območje je omejeno s površinskimi razvodnicami, litolastnimi mejami in prelomi oziroma so to skrajne točke ozemlja, s katerega je še možen vpliv na kvaliteto vode v zajetjih.
V to območje so zajete naslednje parcele:
1. Platišnik I, II in III, zajetje Platišnik I in II in zajetje Platišnik III
k.o. Palovče: parc. št. del: 527/00, 527/11, 527/12, 527/13, 527/18, 527/19, 527/23, 527/24, 527/54, 527/55, 527/59, 528, 529, 530, 531, 533, 536, 537, 538, 539, 540, 542, 543, 544, 544/1, 544/2, 545, 545/1, 548, 549, 550, 550/1, 551, 552, 553, 604, 606, 607, 608, 839, 846 in parc. št. 541.
2. Sela–Rožično, zajetje Trobelno
k.o. Znojile: parc. št. 580, 581, del 750, 751, 752/1, 752/2, 753/1, del 753/2, 753/8, 753/9, del 756, del 1093 in del 1098.
3. Stara sela–Šmartno–Buč, zajetje Pogorelica
k.o. Zgornji Tuhinj: parc. št. del 415, 487, 488, 489, del 490, del 491, del 492, del 493, del 494, del 495, 790, 791, 792, 793, 794, del 804/12, 804/17, del 807, 808, del 932, del 1245/1.
4. Češnjice, zajetje Šumščica
k.o. Hribi: parc. št. 511, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522/1, 522/2, 526, 527, 528, 529, 530, 538, 539, 540, 542, 543, 545, 572, 1000/2, del 1002.
5. Markovo–Vir, zajetje Markovo
k.o. Podhruška: parc. št. 640, 641, 642/1, 642/3, del 826, del 828.
6. Soteska, zajetje ob grapi pod Pančurjem ob cesti na Hrib in zajetje Soteska
k.o. Tučna: parc. št. 384, 385/1, 385/2, 402, 452, 453/2, 454/2, del 714/1.
k.o. Nevlje: parc. št. 553, 554, 557/1, 557/2.
7. Zgornji Tuhinj, dve stari zajetji in zajetje za Votlo pečjo, zajetje Pri lovski koči in zajetje Pod Javorškom
k.o. Zgornji Tuhinj: parc. št. 520/16, 520/17, 520/18, 520/19, 520/20, 520/21, 520/22, 520/23, 520/24, 520/37, 520/38, 520/224, del 520/225, 520/226, 520/227, 520/228, del 520/232, del 520/233, 520/293, 520/294, 520/297, 520/298, 529/1, 529/2, 530/1, 530/2, 531, 532, 533, 534.
k.o. Zgornji Tuhinj: parc. št. 513, 514, 515, 516, del 518/1, 520/92, del 520/95, del 520/246.
k.o. Zgornji Tuhinj. parc. št. del 505, del 506, 520/63, 520/64, 520/65, 520/66, 520/287, del 520/244.
8. Rakitovec, zajetje na izviru Nevljice
k.o. Rakitovec: parc. št. 412, 413, 414, 415, 416, 417, 420, 421, 422, 423, del 424/2, del 425, 457/3, 457/4, del 885.
9. Gabrovica, zajetje na izviru Ajdovščice
k.o. Rakitovec: parc. št. 591, 592, 583, 584, 588, 589, 590, 593, 597, 598, 599, del 600, 601, del 602, del 627, 628/1, del 802, del 863.
10. Črna, zajetje na izviru Šumešca, zajetje izvira Umivalnik, zajetje za Črno
k.o. Županje njive: parc. št. 626, 627, 634, 635, 636, 637, 638, del 639, del 640, del 888.
k.o. Županje njive: parc. št. del 467, 471, 473/2, 474, 475/1, 478, 479, 480, 481, 482, del 485/1, 502, del 503, 516, del 517, del 888, del 890.
k.o. Županje njive: parc. št. 653, 654, 655, 656, 657, 658, del 664/2, del 888, del 897, del 904.
11. Gradišče, zajetje izvira Mlake v Kastavškem
k.o. Zgornji Tuhinj: parc. št. del 279, del 496/15, 496/17, 496/18, 496/19, 496/20, 496/30, 496/33, 496/33, 496/34, 496/39, 496/40, del 496/41, 496/42, 496/43, 496/44, del 496/45, del 496/46, 496/47, del 496/48, 496/56, 496/57, 496/58, 496/59, del 496/60.
12. Hruševka, zajetje Hruševka
k.o. Hruševka: parc. št. del 717/3, del 717/7, 719/4, 721/5, 721/6, 721/7, 721/8, 721/9, 721/13, 740/1.
13. Cirkuše–Vrhač, zajetje izvira Liplje
k.o. Hribi: parc. št. 968, 969, 970, 974/2, 974/5, 974/7, del 974/8, del 974/10, 975/1, 975/2, 975/3.
14. Motnik, zajetje pod Homom in zajetje Trenk
k.o. Motnik: parc. št. del 114/1, 115, 116, 117/1, 117/2, 118, 119, 120, 121, 122, 160/4.
k.o. Motnik: parc. št. 290. 291. 292, 293, 294, 295, 305, 306, 307, 308, 309, 312, 395, 397.
7. člen
Meje varstvenih pasov vodnih virov so določene na podlagi strokovnih podlag hidrogeoloških raziskav:
– Hidroconsultinga d.o.o. Dragomer v Loki 41, Dragomer 1351, Brezovica, številka elaborata Z-5/91 za vodovodni sistem Platišnik I, II in III,
– Geološkega zavoda Ljubljana n.sol.o, št. eleborata K-II.-30 d/c-3/564-6 za vse ostale vodovodne sisteme
in so vrisane v prostorskih katastrskih načrtih v merilu 1:5000, ki so na vpogled na Oddelku za okolje in prostor.
Kartografsko gradivo iz strokovnih podlag in seznam parcelnih številk je sestavni del tega odloka.
II. NAJOŽJI VARSTVENI PAS Z NAJSTROŽJIM REŽIMOM ZAVAROVANJA – CONA 1
8. člen
Najožji varstveni pas je namenjen zaščiti pitne vode in objektov za oskrbo s pitno vodo.
V njem veljajo naslednja določila:
– prepovedan je vsak poseg v prostor,
– površina ja namenjena izključno objektom, ki služijo za preskrbo z vodo,
– področje je potrebno ustrezno ograditi tako, da je vstop možen samo zaposlenim,
– prepovedana je uporaba vseh gnojil in biocidov,
– upravljalec vodovoda mora biti praviloma lastnik zemljišča ali pa mora imeti dolgoročno pogodbo najemne služnostne pravice,
– prepovedana je sečnja gozda.
III. OŽJI VARSTVENI PAS S STROGIM REŽIMOM ZAVAROVANJA – CONA 2
9. člen
Ožji varstveni pas s strogim režimom zavarovanja je namenjen zaščiti področja, kjer je tok vode hiter in lahko dostopen. V tem varstvenem pasu je prepovedano ali samo v omejenem obsegu dovoljeno opravljati naslednje dejavnosti:
– prepovedana je gradnja novih stanovanjskih in gospodarskih objektov, z izjemo objektov, ki so namenjeni vodovodu in nadomestnih objektov ob pogoju, da se ob vselitvi ali ob začetku uporabe nadomestnega objekta stari objekt odstrani,
– dovoljena je adaptacija stanovanjskih in gospodarskih objektov na način, ki izboljšuje obstoječe higienske razmere in ne vpliva kvarno na podtalnico (modernizacija hlevov, gnojišč ipd.) in adaptacija takšnih objektov obrtnikov, ki opravljajo takšno dejavnost, ki je okolju neškodljiva, vendar se skupna koristna površina objektov ne sme povečati,
– dovoljeno je ponikanje vode s streh in zelenih površin,
– prepovedana je gradnja javnih naprav za čiščenje odplak,
– iztoki iz javne kanalizacije morajo biti speljani izven zaščitnih pasov vodnih virov,
– prepovedana je gradnja novih skladišč nafte in tekočih naftnih derivatov,
– obstoječa skladišča nafte in tekočih naftnih derivatov in nevarnih snovi morajo ustrezati pravilniku o spravljanju in hrambi kurilnega olja (Uradni list SFRJ, št. 45/67), pravilniku o gradnji naprav za vnetljive tekočine ter o uskladiščenju in pretakanju vnetljivih tekočin (Uradni list SFRJ, št. 20/71), ter pravilnika o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne ter škodljive snovi in vsakokratnim njunim spremembam in dopolnitvam. Prostornina posamezne cisterne je lahko največ 5 m3, skupna prostornina skladišča pa največ 10 m3,
– prepovedana je uporaba gnojevke in gnojnice,
– enkratni odmerek hlevskega gnoja je lahko največ do 25 ton/ha,
– prepovedana je uporaba biocidov, herbicidov in drugih kemičnih zaščitnih sredstev,
– prepovedana je izgradnja novih cest z izjemo dovoznih cest,
– gozdarstvo in kmetijstvo brez spremljajočih funkcionalnih objektov so zaželene gospodarske dejavnosti,
– eksploatacija kamna v kamnolomih in peskokopih ni dovoljena.
IV. ŠIRŠI VARSTVENI PAS S HIGIENSKO-TEHNIČNIM REŽIMOM ZAVAROVANJA – CONA 3
10. člen
Širši varstveni pas s higiensko-tehničnim režimom zavarovanja je namenjen zaščiti toka pitne vode proti izvirom in je označen z opozorilnimi znaki.
V tem pasu so prepovedane ali samo v omejenem obsegu dovoljene naslednje dejavnosti:
– dovoljena je nadomestna gradnja objektov ob pogoju, da se ob vselitvi ali ob pričetku uporabe nadomestnega objekta stari objekt odstrani,
– dovoljena je adaptacija obstoječih stanovanjskih in gospodarskih objektov, če se s tem higienske razmere izboljšujejo. Novogradnje in nadomestne gradnje morajo biti usklajene z možnostjo priključevanja objektov na kanalizacijo,
– gradnja ponikovalnic za odpadke ter odprtih neurejenih gnojišč ni dovoljena. Obstoječa gnojišča morajo biti urejena tako, da ni nevarnosti pronicanja v podtalnico,
– javno kanalizacijsko omrežje in priključki morajo biti vodotesno izvedeni. Nepropustnost je potrebno preveriti s tlačnim preizkusom,
– padavinske vode in odplake z utrjenih manipulativnih ploščadi in vode iz utrjenih prometnih površin, morajo biti pred vtokom v kanalizacijo ali ponikanjem očiščene preko lovilcev maščob,
– prepovedano je odpiranje in izkoriščanje gramoznic,
– prepovedano je odvažanje zemlje,
– prepovedano je skladiščenje podtalnici nevarnih snovi,
– zaželena dejavnost v tem pasu je gozdarstvo,
– prepovedana je uporaba gnojevke,
– enkratni odmerek hlevskega gnoja je lahko največ do 35 ton/ha,
– obstoječa skladišča in skladiščenje nafte, tekočih naftnih derivatov in nevarnih snovi, morajo ustrezati pravilniku o spravljanju in hrambi kurilnega olja (Uradni list SFRJ, št. 45/67) ter pravilniku o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne in škodljive snovi in pravilniku o gradnji naprav za vnetljive tekočine ter o uskladiščenju in pretakanju vnetljivih tekočin (Uradni list SFRJ, št. 20/71) in vsakokratnim njunim spremembam in dopolnitvam. Prostornina posamezne cisterne ali objekta je lahko največ 10 m3, skupna prostornina celotnega skladišča pa je največ 50 m3. Nafta in naftni derivati se lahko pretakajo le na urejenem vodotesnem platoju, opremljenim z ustrezajočim lovilcem maščob,
– tehnični pregled cisterne mora biti opravljen vsaj vsaka tri leta,
– naprave za čiščenje odplak se smejo graditi le zunaj varstvenih pasov vodnih virov,
– transportni promet z nafto in naftnimi derivati ni dovoljen, lokalni pa je dovoljen pod posebnimi sanitarnimi pogoji,
– prepovedano je graditi nove proizvode, obrtne in servisne objekte, ki predstavljajo nevarnost za vir pitne vode,
– že obstoječi objekti, ki predstavljajo nevarnost za vodno zajetje, se morajo urediti v roku, ki ga določi sanacijski program iz 15. člena tega odloka tako, da se bo ta nevarnost odpravila,
– prepovedana je uporaba biocidov na bazi cianvodikove kisline klorovih spojin, fenola, živosrebrnih spojin,
– ceste je potrebno opremiti z ustrezno signalizacijo (omejitev hitrosti na 40 km/h),
– prepovedana je izgradnja novih cest z izjemo dovoznih cest.
V. OZNAČBA VARSTVENIH PASOV
11. člen
Ožji in širši varstveni pasovi se označijo z opozorilnimi tablami. Table so postavljene na meji posameznega pasu ob cestah in poteh.
Table so pravokotne oblike, modre barve in z belim napisom naslednje vsebine:
– OŽJI VARSTVENI PAS VODNEGA VIRA S STROGIM REŽIMOM ZAVAROVANJA ter seznam prepovedi,
– ŠIRŠI VARSTVENI PAS ZAVAROVANJA VODNEGA VIRA S HIGIENSKO-TEHNIČNIM REŽIMOM ZAVAROVANJA ter seznam prepovedi.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
12. člen
Z denarno kaznijo najmanj 300.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek v zvezi z opravljanjem dejavnosti, če krši določila 8., 9. in 10. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik, ki krši določila iz prejšnjega odstavka.
Kdor krši s tem odlokom določeno stanje, nosi tudi vse stroške za vzpostavitev v prvotno stanje.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Če bo z ukrepi iz 8., 9. in 10. člena tega odloka povzročena škoda oziroma omejitev izkoriščanja kmetijskega zemljišča, ima prizadeti lastnik ali posestnik zemljišča pravico do odškodnine po splošnih predpisih o odškodnini.
Odškodnino je dolžan poravnati upravljalec objektov za oskrbo z vodo oziroma izvirov, ki so s tem odlokom zaščiteni, po predhodni cenitvi pristojnega sodnega cenilca.
14. člen
Upravljalec objektov za oskrbo z vodo mora v roku enega leta po sprejetju tega odloka urediti zemljiško-knjižno stanje, postaviti ograjo, oznake, opozorila in prepovedi v skladu z določili tega odloka.
15. člen
Sanacijska dela v posameznih varstvenih pasovih morajo biti obdelana v sanacijskem programu varovanja, ki ga izdela upravljalec vodovoda, na stroške upravljalca in uporabnikov tega vodovoda.
Sanacijski program mora posamezne ukrepe tudi terminsko opredeliti ter mora biti izdelan v roku dveh let po uveljavitvi tega odloka.
16. člen
Sanacijska dela v ožjem varstvenem pasu morajo biti izvedena v dveh letih, v ostalih varstvenih pasovih pa skladno z etapami, določenimi v sanacijskih programih.
17. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna inšpekcijska služba.
18. člen
Vsi lokacijski postopki, pričeti v varstvenih območjih pred sprejetjem odloka, se nadaljujejo v skladu s pogoji sanitarne zaščite, ki je predvidena v varstvenem pasu, v katerem se nahaja lokacija.
19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 02101-52/96
Kamnik, dne 30. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti