Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996

Kazalo

3849. Sklep o uvedbi posebnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Višnja Gora, za financiranje modernizacije krajevnih cest Višnja Gora-Spodnje Brezovo, Gorenje Brezovo-Vrh pri Višnji Gori in del Turnherjeve ulice v Višnji Gori, stran 5989.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odločba US, U-I.-47/-12, 38/96 in 43/96 – odločba US, št. U-I.-266/6) in 24. ter 43. člena statuta Krajevne skupnosti Višnja Gora, je Svet krajevne skupnosti Višnja Gora na 11. seji dne 19. 11. 1996 sprejel
S K L E P
o uvedbi posebnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Višnja Gora, za financiranje modernizacije krajevnih cest Višnja Gora–Spodnje Brezovo, Gorenje Brezovo–Vrh pri Višnji Gori in del Turnherjeve ulice v Višnji Gori
1. člen
Uvede se posebni samoprispevek za financiranje modernizacije krajevnih cest Višnja Gora–Spodnje Brezovo, Gorenje Brezovo–Vrh pri Višnji Gori in del Turnherjeve ulice v Višnji Gori.
2. člen
Posebni samoprispevek se uvede za zavezance iz območij vasi: Spodnje Brezovo (delno), Gorenje Brezovo, Vrh pri Višnji Gori (delno) in Turnherjeva ulica v Višnji Gori (delno).
3. člen
Posebni samoprispevek bodo plačali posamezniki, ki so v 7. členu tega sklepa poimensko navedeni.
4. člen
Posamenik plača posebni samoprispevek v višini, ki je naveden v 7. členu tega sklepa in je bil dogovorjen ter izglasovan med udeleženci referenduma. Znesek, ki je izražen v DEM, se plača v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila posebnega samoprispevka.
5. člen
Posebnega samoprispevka ne plačujejo tisti, ki so svojo obveznost že poravnali.
6. člen
Zavezanci posebnega samprispevka lahko svojo obveznost poravnajo v dveh obrokih. Prvi del plačila zapade v plačilo 30. 11. 1996, drugi del pa 16. 12. 1996.
7. člen
Posebni samoprispevek plačajo občani, ki so navedeni v naslednjem seznamu:
8. člen
Zavezancu se plačani zneski posebnega samoprispevka odštejejo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93, 2/94 in 7/95).
9. člen
Sredstva posebnega samoprispevka se nakazujejo na žiro račun Krajevne skupnosti Višnja Gora, št. 50130-645-000-0066003 ali plačajo na blagajni Krajevne skupnosti Višnja Gora.
10. člen
Sredstva zbrana s posebnim samoprispevkom so strogo namenska in se uporabljajo izključno za namene iz 1. člena tega sklepa.
11. člen
S sredstvi posebnega samoprispevka razpolaga Svet krajevne skupnosti Višnja Gora, ki je odgovoren za zbiranje sredstev, za nadzor nad zbiranjem in njihovo porabo in izvajanje del. Ta je dolžan po zaključku del poročati zavezancem na zboru občanov o uporabi s posebnim samoprispevkom zbranih sredstev.
12. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 701
Višnja Gora, dne 19. novembra 1996.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti
Višnja Gora
Matjaž Zupančič, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti