Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996

Kazalo

3846. Sklep o uvedbi samoprispevka, stran 5987.

Na podlagi 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 34. člena statuta KS Poljane, sklepa zbora krajanov vasi Žabja vas z dne 3. 5. 1996, sklepa o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka (Uradni list RS, št. 57/96) in izida referenduma z dne 17. 11. 1996 objavljamo
S K L E P
o uvedbi samoprispevka
1. člen
Na podlagi rezultatov referenduma z dne 17. 10. 1996 se uvede samoprispevek v delu KS Poljane, naselje Žabja vas (vse hišne številke razen 8, 9 in 10).
2. člen
Sredstva krajevnega samoprispevka se namenijo za obnovo vodovoda v Žabji vasi v dolžini 550 m.
3. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje 5 mesecev, to je od 1. 12. 1996 do 30. 4. 1997.
4. člen
Za realizacijo referendumskega programa je potrebno zbrati 3 mio SIT, od tega zneska bo iz samoprispevka zagotovljeno 720.000 SIT, preostali del pa bo KS zbrala s takso uporabnikov za priklop na javni vodovod ter s sredstvi širše družbene skupnosti.
5. člen
Samoprispevek bodo plačevala gospodinjstva, ki imajo stalno bivališče v delu KS; za katerega je razpisan referendum in lastniki stanovanjskih hiš Žabja vas št. 3 in 6 ter počitniških hiš (Derlink Mirko in Plestenjak Igor), ki tukaj nimajo stalnega bivališča, in sicer vsak po 80.000 SIT v petih enakih mesečnih obrokih z rokom plačila do konca meseca za tekoči mesec.
6. člen
Vsem zavezancem iz 6. člena tega sklepa obračunava in odteguje samoprispevek na osnovi izstavljenih položnic računovodska služba KS Poljane.
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem žiro računu št. 51510-842-027-82336.
7. člen
Zavezanci so dolžni poravnati zapadlo obveznost v roku, ki je določen v tem sklepu, sicer se jih bremeni z zamudnimi obrestmi po veljavnih predpisih. Morebitna izterjava bo opravljena v skladu z zakonom o davkih občanov preko davkoizterjevalca.
8. člen
Zbiranje in uporabo zbranih sredstev bo nadziral svet KS Poljane in gradbeni odbor za obnovo vodovoda. Gradbeni odbor, ki je odgovoren tudi za izvajanje del, ki se financirajo iz sredstev zbranega samoprispevka, je dolžan po končanem zbiranju samoprispevka dati poročilo zboru krajanov tega območja o višini in porabi teh sredstev.
9. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno, se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
10. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Predsednik sveta KS
Poljane
Anton Krek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti