Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996

Kazalo

3844. Pravilnik o ureditvi pokopališč in o merilih za oblikovanje cen za najem grobov in drugih pokopaliških uslug, stran 5985.

Na podlagi 12. in 25. člena zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84 in Uradni list RS, št. 26/90), 20., 21. in 34. člena odloka o pokopališkem redu na območju Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 36/96) ter 9. in 16. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Dobrepolje na 25. seji z dne 26. 11. 1996 sprejel
P R A V I L N I K
o ureditvi pokopališč in o merilih za oblikovanje cen za najem grobov in drugih pokopaliških uslug
1. člen
Ta pravilnik določa merila za oblikovanje cen za uporabo pokopaliških pripomočkov za izvajanje pogrebnih storitev, za vzdrževanje pokopališkega prostora in objektov ter za izvajanje ureditvenih in širitvenih del na pokopališčih.
Merila veljajo za vsa pokopališča na območju Občine Dobrepolje.
Merila predstavljajo upravljalcu pokopališča osnovo za izdelavo cenika za izvajanje dejavnosti iz prvega odstavka tega člena.
2. člen
Upravljalec pokopališča nudi v uporabo naslednje pokopališke pripomočke oziroma objekte:
– uporabo obstoječe mrtvašnice za hrambo orodja in drugih pripomočkov,
– uporabo zaščite za sosednje grobove ob izkopu groba,
– uporabo orodja za normalen izkop groba,
– uporabo pogrebnega vozička,
– uporabo vozička za prevoz vencev in cvetja.
3. člen
Upravljalec pokopališča je dolžan izvajati vzdrževanje pokopališkega prostora in urejati pokopališki prostor in prostor za odlaganje pokopaliških odpadkov.
4. člen
Upravljalec pokopališča je dolžan skrbeti za pokopališki prostor do te mere, da se v prostoru nemoteno odvija pokopališka in pogrebna dejavnost. Upravljalec pokopališča je dolžan skrbeti tudi za širitev pokopališča ali iskanje nove lokacije ko se ugotovi, da bo obstoječe pokopališče v bližnji bodočnosti zapolnjeno.
5. člen
Nudenje pokopaliških objektov in pripomočkov navedenih v 2., 3. in 4. členu tega pravilnika upravljalec zaračunava po veljavnem ceniku.
6. člen
Stroški uporabe pripomočkov iz 2. člena tega pravilnika, so zajeti v ceni najemnine grobov.
7. člen
Izvajanje storitev iz 3. člena tega pravilnika opravlja upravljalec pokopališča skozi vse leto. Sredstva zaračunava najemnikom grobov v enkratnem znesku, enkrat letno in so sestavni del najemnine grobov. Sredstva se uporabijo za urejanje in vzdrževanje pokopališkega prostora z neposredno okolico.
Letna najemnina grobov se zaračunava najemnikom po veljavnem ceniku in je različna za različno vrsto grobov:
– enojni grob,
– dvojni grob,
– trojni grob,
– otroški grob,
– žarni grob.
Sredstva se zaračunavajo po veljavnem ceniku v enkratnem znesku enkrat letno in so sestavni del letne najemnine grobov.
8. člen
Ob prvem pokopu (nov grob) upravljalec najemniku zaračuna “pokopališko pristojbino” v enkratnem znesku. Sredstva upravljalec pokopališča uporabi v investicijske namene (širitve pokopališča, obnove, nove lokacije). Pokopališka pristojbina je različna za različno vrsto grobov:
– enojni grob,
– dvojni grob,
– trojni grob,
– žarni grob.
V letu, v katerem najemnik plača pokopališko pristojbino, se najemnina groba ne obračuna.
9. člen
Cenik, na podlagi meril navedenih v tem pravilniku, je dolžan izdelati upravljalec pokopališča, sprejme pa ga Občinski svet občine Dobrepolje.
10. člen
Upravljalec pokopališča je dolžan ob vsaki spremembi objavljati cenik, na krajevno običajen način.
11. člen
Pravilnik začne veljati, ko ga sprejme Občinski svet občine Dobrepolje, objavi pa se v Uradnem listu RS.
Št. 353-7/96
Dobrepolje, dne 26. novembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje
Brane Brodnik dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti