Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996

Kazalo

3838. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Jesenice na Dolenjskem in Velika Dolina, stran 5982.

Na podlagi 8. člena zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list RS, št. 8/90), 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 13. člena statuta KS Jesenice na Dolenjskem ter 13. člena statuta KS Velika Dolina, sta sveta teh krajevnih skupnosti sprejela
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Jesenice na Dolenjskem in Velika Dolina
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem in Krajevne skupnosti Velika Dolina, ki predstavljata en volilni okraj.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 22. 12. 1996 od 7. do 19. ure na glasovnih mestih, ki jih bo določila volilna komisija.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena za izvajanje referendumskega programa, in sicer:
– 30 mio SIT za sofinanciranje objektov prizidka Osnovne šole Velika Dolina,
– sofinanciranje programov vaških skupnosti v eni in drugi krajevni skupnosti.
4. člen
Vrednost programov, ki se bodo sofinancirali iz sredstev samoprispevka, znaša (ocena) 45,431.000 SIT. Predvidoma toliko se bo nateklo iz samoprispevka.
5. člen
Z referendumom se bodo krajani obeh krajevnih skupnosti izrekli o uvedbi samoprispevka za obdobje petih let, in sicer od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2002.
6. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim bivališčem v navedenih krajevnih skupnostih.
Samoprispevek se plačuje v naslednji višini:
1. vsi zaposleni krajani 1,5% od neto izplačanih OD, nadomestil, dopolnilnega dela in pogodb o delu,
2. upokojenci po stopnji 1% od pokojnin,
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko in poklicno dejavnost, 2% od povprečne neto plače v gospodarstvu RS za preteklo trimesečje,
4. lastniki zemljišč po stopnji 5% od katastrskega dohodka,
5. 2% od neto povprečnega dohodka v RS zavezanci, ki so na začasnem delu v tujini.
7. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
8. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik KS Jesenice na Dolenjskem in KS Velika Dolina ter vsi zaposleni občani, ki še niso vpisani v splošni imenik in sprejmejo osebni dohodek.
9. člen
Na referendumu se glasuje osebno in tajno z glasovnico, ki ima naslednje besedilo:
.          KRAJEVNI SKUPNOSTI JESENICE NA DOLENJSKEM IN VELIKA DOLINA
                     GLASOVNICA
za glasovanje na referendumu 22. 12. 1996 o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za obdobje od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2002.
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila za:
– 30 mio SIT za dogradnjo objektov OŠ Velika Dolina,
– sofinanciranje programov vaških skupnosti v obeh krajevnih skupnostih.
Samoprispevek bo znašal:
– 1,5% od neto OD in nadomestil,
– 1% od pokojnin,
– 2% mesečno za samostojne podjetnike oziroma obrtnike od povprečne neto plače v gospodarstvu RS za preteklo trimesečje,
– 5% od katastrskega dohodka,
– 2% od neto povprečnega dohodka v RS za zavezance, ki so na začasnem delu v tujini.
.                      GLASUJEM
ZA                                       PROTI
Glasuje se tako, da se obkroži ZA, če se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma PROTI, če se z njim ne strinja.
10. člen
Za izvedbo referenduma skrbi poseben odbor, ki ga sestavljajo delegati Sveta KS Jesenice na Dolenjskem in Velika Dolina ter predstavniki OŠ Velika Dolina.
11. člen
Sredstva samoprispevka bodo zavezanci plačevali po domicilnem principu na žiro računa KS Jesenice na Dolenjskem in KS Velika Dolina.
12. člen
Finančni nadzor nad zbiranjem in uporabo s samoprispevkom zbranih sredstev bosta opravljala Sveta KS Jesenice na Dolenjskem in KS Velika Dolina. O porabi bosta vsaj enkrat letno poročala krajanom.
13. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet in Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Brežice.
14. člen
Izid in sklep o uvedbi samoprispevka se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
15. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajni način in v Uradnem listu Republike Slovenije.
Jesenice na Dolenjskem, dne 18. novembra 1996.
Velika Dolina, dne 18. novembra 1996.
Predsednik
Sveta KS
Jesenice na Dolenjskem
Slavko Bizjak l. r.
Predsednik
Sveta KS Velika Dolina
Stanislav Barkovič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti