Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996

Kazalo

3834. Odlok o spremembi in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 1996, stran 5974.

Na podlagi 45. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US in 9/96 – odl. US), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), ter 9., 16. in 62. člena statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/95) je Občinski svet občine Bohinj na 24. seji dne 27. 11. 1996 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 1996
1. člen
4. člen odloka o proračunu občine Bohinj za leto 1996 (Uradni list RS, št. 21/96) se spremeni tako, da se glasi:
Proračun Občine Bohinj za leto 1996 obsega prihodke v višini 432,570.864 SIT in odhodke v višini 436,270.864 SIT. Primanjkljaj rednega dela proračuna je 3,700.000 SIT.
Prihodki občine za financiranje javne porabe so:
– prihodki za zagotovljeno porabo        212,406.000 SIT
– prihodki za druge naloge            151,379.278 SIT
– prenos prihodkov iz preteklega leta       68,785.586 SIT
Prihodki skupaj                 432,570.864 SIT
Prihodki so razporejeni na:
– tekoče odhodke                 245,233.040 SIT
– investicijske odhodke             182,734.937 SIT
– rezerve                     8,302.887 SIT
Razporejeni odhodki skupaj            436,270.864 SIT
Primanjklaj                    3,700.000 SIT
Račun financiranja vsebuje:
– zadolževanje proračuna             13,000.000 SIT
– odplačila kreditov                9,300.000 SIT
Neto zadolževanje proračuna            3,700.000 SIT
2. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
V obvezno proračunsko rezervo se izloči 0,5% prihodkov oziroma 1,783.426 SIT.
3. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
V tekočo proračunsko rezervo se izloči 3% prihodkov od zagotovljene porabe oziroma 6,519.461 SIT.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 171/96
Bohinj, dne 28. novembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bohinj
Jože Cvetek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti