Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1996 z dne 6. 12. 1996

Kazalo

3820. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ustanovitvi Pošte Slovenije, d.o.o., stran 5931.

Na podlagi 2. člena zakona o Pošti Slovenije (Uradni list RS, št. 73/94), 450. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93 in 29/94) in 25. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o ustanovitvi Pošte Slovenije, d.o.o.
1. člen
V uredbi o ustanovitvi Pošte Slovenije, d.o.o. (Uradni list RS, št. 76/94 in 24/95) se na koncu prvega odstavka 3. člena doda besedilo:
‘in 1.183,097.171 tolarjev, kar predstavlja vrednost 170 tisoč rednih imenskih delnic Poštne banke Slovenije v nominalni vrednosti 4.000 tolarjev po revidirani knjigovodski vrednosti na dan 31. decembra 1995.’
2. člen
Na koncu prvega odstavka 4. člena se v točki II. Druge storitve doda šifra dejavnosti, ki se glasi:
‘K 74.83 – razmnoževanje in kopiranje gradiv.’
3. člen
Na koncu 13. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
‘Pošta Slovenije, d.o.o. prevzema ustanoviteljske in upravljalske pravice do Poštne banke Slovenije, d.d.’
4. člen
Doda se nov 13.a člen, ki se glasi:
‘Funkcijo zbora banke, v skladu s statutom Poštne banke Slovenije, opravljajo člani nadzornega sveta Pošte Slovenije, d.o.o.
Zbor banke iz prejšnjega odstavka sprejema odločitve z dvetretjinsko večino.
Zbor banke iz prvega odstavka mora pridobiti predhodno soglasje Vlade Republike Slovenije, ko sklepa o:
– sprejemanju statuta,
– sprejemanju temeljev poslovne politike,
– sprejemanju plana razvoja,
– sprejemanju letnega obračuna in poslovnega poročila,
– kapitalskih udeležbah v bankah ter drugih finančnih in nefinančnih organizacijah,
– statusnih spremembah banke in
– spremembah lastništva delnic Poštne banke Slovenije.
5. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 023-03/94-8/4-8
Ljubljana, dne 21. novembra 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti