Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996

Kazalo

3802. Odlok o organizaciji in delovnem področju službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo, stran 5876.

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena in prvega odstavka 23. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo
1. člen
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo (v nadaljnjem besedilu: služba) se organizira kot vladna služba z delovnim področjem, določenim s tem odlokom in z drugimi predpisi.
2. člen
Služba opravlja naslednje naloge:
– pripravlja analize obstoječega stanja razvoja lokalne samouprave v državi in usklajuje delo pri pripravi sistemskih rešitev,
– pripravlja po sklepu Vlade Republike Slovenije predloge zakonov s področja lokalne samouprave ter sodeluje pri pripravi področne zakonodaje v zadevah lokalne samouprave,
– pripravlja strokovne podlage za odločanje Vlade Republike Slovenije na področjih, ki se nanašajo na lokalno samoupravo,
– obravnava vprašanja uresničevanja lokalne samouprave, organizacije in delovanja lokalnih organov in služb ter nudi strokovno pomoč v zvezi s tem,
– v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi pripravlja in oblikuje merila za delo občinskih organov in občinske uprave,
– pripravlja strokovne podlage za določanje vsebine izpopolnjevanja strokovne izobrazbe in vsebine programa strokovnega izpita iz področja organizacije in delovanja lokalne samouprave,
– pripravlja strokovne podlage s področja lokalne samouprave za udeležbo predstavnikov Vlade Republike Slovenije v delu političnih in strokovnih teles mednarodnih inštitucij ter za neposredno sodelovanje vlade z organizacijami in ustanovami drugih držav na tem področju,
– neposredno sodeluje v strokovnih telesih Sveta Evrope s področja lokalne samouprave,
– skrbi za izvajanje Evropske listine lokalne samouprave,
– opravlja druge naloge s področja lokalne samouprave.
3. člen
Služba opravlja naloge iz prejšnjega člena v sodelovanju z ministrstvi in strokovnimi službami Vlade Republike Slovenije.
4. člen
Službo vodi direktor.
Direktorja službe imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog generalnega sekretarja Vlade Republike Slovenije.
Direktor je za delo službe odgovoren generalnemu sekretarju Vlade Republike Slovenije.
Direktor ima namestnika, ki ga nadomešča z vsemi pooblastili in odgovornostmi v celoti, kadar je direktor odsoten ali zadržan.
5. člen
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v službi izda direktor službe po predhodnem soglasju Vlade Republike Slovenije v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenaha veljati sklep o ustanovitvi Službe Vlade Republike Slovenije za reformo lokalne samouprave (Uradni list RS, št. 72/93).
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-02/93-11/7-8
Ljubljana, dne 27. novembra 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti