Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996

Kazalo

3793. Sklep o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju, stran 5865.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), sklepa o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju (Uradni list RS, št. 57/96) in izida glasovanja na referendumu dne 10. novembra 1996 je Svet krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju na seji dne 21. 11. 1996 sprejel
S K L E P
o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju (v nadaljevanju: KS Šmartno) se uvede krajevni samoprispevek v denarju za sofinanciranje:
– izgradnje telovadnice – večnamenske dvorane pri OŠ Šmartno (98% zbranih sredstev) in
– funkcionalne dejavnosti KS Šmartno (2% zbranih sredstev).
2. člen
S krajevnim samoprispevkom se bo predvidoma zbralo 25,000.000 SIT.
Razliko do ocenjenega programa bo KS Šmartno zagotavljala z dodatnimi prispevki krajanov v materialu in delu ter sredstvi proračuna Občine Slovenska Bistrica in drugih.
3. člen
V primeru več zbranih sredstev od načrtovanih, se presežek sredstev nameni za vzdrževanje cest v KS Šmartno.
4. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje pet let, in sicer od 1. 12. 1996 do 30. 11. 2001.
5. člen
Samoprispevek plačujejo krajani s stalnim bivališčem na območju KS Šmartno, in sicer:
– zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja oziroma nadomestila plače in nagrade, plačil dopolnilnega dela po pogodbah o delu in avtorskih pravic po stopnji 2% od neto plače oziroma nadomestila;
– zavezanci, ki prejemajo pokojnino po stopnji 2% od neto pokojnine;
– zavezanci, ki imajo dohodek iz kmetijske dejavnosti po stopnji 5% od katastrskega dohodka gozdnih in ostalih obdelovalnih površin;
– zavezanci, ki imajo dohodek od samostojnega opravljanja gospodarskih in pokllicnih dejavnosti po stopnji 2% od zavarovalne osnove, od katere se plačujejo prispevki za socialno varnost;
– zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov v navedenem času, plačujejo za vsak vir posebej.
6. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač, nadomestil in pokojnin. Kmetom in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Davčna uprava Republike Slovenije, izpostava Slovenska Bistrica.
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samoprispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo prispevkov in davkov davkoplačevalcev.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se KS Šmartno dostavi seznam zavezancev, za katere se samoprispevek nakazuje.
8. člen
Denarna sredstva, ki se zberejo s samoprispevkom, so strogo namenska in se bodo zbirala na posebnem računu KS Šmartno. Nadzor nad zbiranjem in porabo spredstev samoprispevka opravlja svet KS Šmartno in nadzorni odbor pri KS Šmartno. O realizaciji programa in porabi sredstev svet poroča na zborih krajanov.
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje RS – Ekspozitura Slovenska Bistrica ter Davčna uprava RS – izpostava Slovenska Bistrica.
9. člen
Zavezancem se plačani zneski samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino po zakonu o dohodnini.
10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 12. 1996 dalje.
Šmartno na Pohorju, dne 21. novembra 1996.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti
Šmartno na Pohorju
Jože Jurič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti