Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996

Kazalo

3789. Sklep o uvedbi oziroma podaljšanju krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Kebelj, stran 5863.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), sklepa o razpisu referenduma za uvedbo oziroma podaljšanju krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Kebelj (Uradni list RS, št. 54/96) in izida glasovanja na referendumu dne 10. novembra 1996 je Svet krajevne skupnosti Kebelj na seji dne 13. novembra 1996 sprejel
S K L E P
o uvedbi oziroma podaljšanju krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Kebelj
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Kebelj se uvede oziroma podaljša krajevni samoprispevek v denarju za financiranje:
a) obnove in vzdrževanja lokalnih cest,
b) izgradnje večnamenskega doma,
f) izvajanja nalog po sklepu sveta KS.
2. člen
Program nalog iz 1. člena tega sklepa je po cenah september 1996 ocenjen na 30,000.000 SIT, od tega se bo iz zbranih sredstev samoprispevka za izvedbo nalog pod točko:
a) namenilo 7,200.000 SIT,
b) namenilo 9,000.000 SIT,
c) namenilo 1,800.000 SIT.
Zgoraj navedena razdelitev sredstev služi hkrati tudi za razmerje pri delitvi sredstev v primeru več ali manj zbranih sredstev od pričakovanih.
Razliko do ocenjenega programa bo krajevna skupnost zagotavljala z dodatnimi prispevki krajanov v denarju in delu ter sredstvi proračuna Občine Slovenska Bistrica.
3. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu Krajevne skupnosti Kebelj št. 51810-645-50657. Z njimi bo v skladu s programom razpolagal svet krajevne skupnosti.
O uresničevanju programa in porabi sredstev samoprispevka bo svet krajevne skupnosti poročal zboru krajanov Krajevne skupnosti Kebelj enkrat letno.
4. člen
Samoprispevek je uveden za dobo pet let, in sicer od 1. 11. 1996 do 31. 10. 2001.
5. člen
Samoprispevek plačujejo krajani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Kebelj, in sicer:
– zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja oziroma nadomestila ter druge dohodke in prejemke, ki imajo značaj plače, po stopnji 2,5% od neto plače oziroma nadomestila;
– zavezanci, ki imajo dohodek od samostojnega opravljanja gospodarskih in poklicnih dejavnosti ter avtorskih pravic po stopnji 2,5% od plač oziroma od dohodka;
– zavezanci, ki prejemajo pokojnino razen tistih, ki prejemajo varstveni dodatek, po stopnji 2,5%;
– zavezanci, ki imajo dohodek iz kmetijske dejavnosti po stopnji 7% letno od katastrskega dohodka in dohodka od gozdov;
– zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov v navedenem času, plačujejo za vsak vir posebej.
Krajani, ki so začasno zaposleni v tujini in občani, ki imajo na območju Krajevne skupnosti Kebelj zgrajene hiše ali počitniške hišice in stalno bivajo drugje, plačujejo letno 200 DEM v tolarski protivrednosti.
6. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom obračunava in odteguje samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Slovenska Bistrica.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se Krajevni skupnosti Kebelj dostavi seznam zavezancev za katere se samoprispevek nakazuje.
8. člen
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s sredstvi samoprispevka opravlja nadzorni odbor Kkrajevne skupnosti Kebelj. Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje RS ter Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Slovenska Bistrica v okviru svojih pristojnosti.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 11. 1996 dalje.
Kebelj, dne 13. novembra 1996.
Predsednik
sveta KS Kebelj
Janez Grm l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti