Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996

Kazalo

3784. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih v Občini Novo mesto, stran 5860.

Na podlagi 9. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84, 29/86 in Uradni list RS, št. 1/91), 25. in 241. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) in 11., 17. in 81. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96 in 23/96) je občinski svet na 21. seji dne 26. 9. 1996 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih v Občini Novo mesto
1. člen
V odloku o ureditvi cestnega prometa v naseljih v Občini Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 22/83, 10/85, 21/86, 9/88, 3/89 in Uradni list RS, št. 48/94 in 18/95 – v nadaljnjem besedilu: odlok) se v 29.a členu dodajo novi drugi, tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
(2) “Če pride voznik k vozilu med postopkom blokiranja vozila, mora plačati, poleg kazni za prekršek, 50% stroškov, določenih za namestitev in odstranitev klešč (lisic).
(3) Za napačno parkirano vozilo se šteje, kadar je vozilo parkirano:
– v nasprotju z veljavnim in s prometno signalizacijo označenim prometnim redom na prometni površini,
– na površinah, ki niso namenjene za promet motornih vozil (zelenice, parki, peš poti, kolesarske steze, požarne poti, pločniki ipd.),
– na prometnih površinah, ki niso namenjene za splošno javno parkiranje (posebni parkirni prostori za potrebe določenih uporabnikov, rezervirani parkirni prostori, prometne površine avtobusne postaje in avtobusnih postajališč ipd.),
– na mestih, kjer je po določbah drugega odstavka 28. člena dana osnova za odstranitev vozila.
(4) Blokira se lahko tudi vozilo, ki je parkirano na posebnih javnih parkirnih mestih, kjer se za uporabo plačuje parkirnina, ali kjer je parkiranje časovno omejeno, kadar je parkirano preko dovoljenega časa parkiranja, oziroma preko časa, za katerega je bila plačana parkirnina.
(5) Postopek blokiranja napačno parkiranega vozila, to je namestitve in odstranitve klešč (lisic), ureja pravilnik, ki ga sprejme Občinski svet mestne občine Novo mesto.”
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34-09/80
Novo mesto, dne 26. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti