Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996

Kazalo

3734. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju projektnega pristopa pri sofinanciranju programov kadrovske prenove podjetij in preprečevanju prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost, stran 5787.

Na podlagi 51. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 17/91, 12/92, 71/93, 2/94 in 38/94), 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) ter programa aktivne politike zaposlovanja za leto 1996 izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju projektnega pristopa pri sofinanciranju programov kadrovske prenove podjetij in preprečevanju prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost
1. člen
V pravilniku o izvajanju projektnega pristopa pri sofinanciranju programov kadrovske prenove podjetij in preprečevanju prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost (Uradni list RS, št. 55/96) se v peti alinei prvega odstavka 15. člena za besedo “delo” postavi vejica, beseda “ter” pa se črta, na koncu zadnje alinee prvega odstavka 15. člena pa se črta pika in doda beseda “ter”.
Za šesto alineo prvega odstavka 15. člena se doda nova alinea, ki se glasi:
“– sofinanciranje stroškov strokovne pomoči trajno presežnim delavcem pri redefiniranju poklicnega cilja in priprave prezaposlitvenega načrta ali načrta samozaposlitve.”
V drugem odstavku 15. člena se v drugi vrstici za besedo “iz” dodata besedi “tretje in”.
2. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Višina sredstev, ki se lahko dodelijo za namene iz druge, četrte, pete in šeste alinee prvega odstavka 15. člena tega pravilnika, se lahko poveča, če je sedež upravičenca do sredstev iz 12. člena tega pravilnika ali stalno prebivališče presežnega delavca iz podjetij vključenih v projekt, ki se zaposli, na območju z nadpoprečnimi stopnjami brezposelnosti. Višina sredstev se povečuje po naslednji lestvici:
--------------------------------------
Stopnja registrirane     Odstotek
brezposelnosti        povečanja
--------------------------------------
   14% do 20%          30
nad  20% do 25%          60
nad  25%              90
--------------------------------------
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-007/96-005
Ljubljana, dne 25. novembra 1996.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve
Mag. Anton Rop l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti