Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996

Kazalo

3732. Pravilnik o kriterijih za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju vojnih veteranov in urejanju vojnih grobišč, stran 5785.

Na podlagi 38. člena zakona o društvih (Uradni list RS, št. 60/95) in drugega odstavka 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o kriterijih za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju vojnih veteranov in urejanju vojnih grobišč
1. člen
Ta pravilnik določa način in kriterije, na podlagi katerih se društvom, ki delajo na področju vojnih veteranov ali na področju urejanja vojnih grobišč (v nadaljnjem besedilu: veteransko društvo), podeli status društva, ki deluje v javnem interesu, trajanje in prenehanje statusa društva.
2. člen
Veteransko društvo, katerega namen ustanovitve in delovanje je, poleg zadovoljevanja interesov članstva, tudi opravljanje dejavnosti, ki so javno koristne, lahko na podlagi vloge ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) pridobijo status društva, ki deluje v javnem interesu (v nadaljnjem besedilu: društvo v javnem interesu).
Če je na področju dejavnosti vojnih veteranov ali varstva vojnih grobišč več društev z enakimi nalogami in z dejavnostjo za isto zgodovinsko obdobje ali imajo opredeljene enake oziroma podobne cilje, se status društva v javnem interesu lahko podeli le zvezi društev (krovni organizaciji) ali društvu, ki uresničuje največji del javno koristnega interesa.
3. člen
Šteje se, da veterinarsko društvo deluje v javnem interesu, če njegova dejavnost pomeni dopolnitev organizirane skrbi za vojne veterane na področju socialno-zdravstvenega varstva, ohranjanja in razvoja zgodovinskih izročil ter spominskih svečanosti, ohranjanja in izvajanja mirovnega poslanstva veteranske organizacije doma in v tujini ali v mednarodnih organizacijah, obnavljanja in vzdrževanja spominskih obeležij in vojnih grobišč, uveljavljanja in izvajanja informativne ter publicistične dejavnosti na področju vojnega veteranska in vojnih grobišč, izvajanje pogrebnih časti in pomoč državnim organom pri uresničevanju pravic upravičencem po zakonu o vojnih veteranih in s področja varstva vojnih grobišč.
4. člen
Dopolnitev organizirane skrbi za vojne veterane in organizirane skrbi za vojna grobišča se izkazuje z letnim ali posebnim programom in storitvami, ki jih veteransko društvo izvaja kot pretežno društveno dejavnost.
Pogoji za presojo statusa društva v javnem interesu so še:
– pretežna poraba sredstev društva za namene javnega interesa,
– izkaz veteranskega društva o namenski porabi javnih sredstev,
– zagotovljen nadzor nad porabo javnih sredstev,
– pogodbeno urejena razmerja med veteranskim društvom in ministrstvom zaradi uresničevanja dejavnosti, ki so javni interes.
5. člen
Vlogi za pridobitev statusa društva v javnem interesu je treba priložiti naslednjo dokumentacijo:
– odločbo o registraciji društva,
– potrjen ustanovitveni akt društva,
– utemeljitev predloga, da je njegovo delovanje v javnem interesu,
– poročilo o programih in storitvah, ki so v javnem interesu,
– načrt potrebnih sredstev za izvajanje programov in storitev, ki so v javnem interesu.
6. člen
Status društva, ki deluje v javnem interesu, podeli minister za delo, družino in socialne zadeve.
Če društvo ne izpolnjuje pogojev tega pravilnika, se vloga za pridobitev statusa društva v javnem interesu zavrne.
7. člen
Izpolnjevanje pogojev za pridobitev statusa društva v javnem interesu preverja ministrstvo najmanj vsakih pet let.
Če ob preverjanju ugotovi, da veteransko društvo ne izpolnjuje pogojev za pridobitev statusa društva v javnem interesu, mu ta status odvzame.
Status društva po prejšnjem odstavku preneha z 31. decembrom koledarskega leta, v katerem je bil akt o odvzemu statusa društva v javnem interesu izdan.
8. člen
Status društva v javnem interesu se odvzame, če veteransko društvo:
– pretežno spremeni ali preneha opravljati dejavnosti, ki so javni interes,
– ne sporoči ministrstvu sprememb v ustanovitvenem aktu oziroma registru društev,
– ne vodi uporabe javnih sredstev po veljavnih predpisih,
– ne dovoli nadzora nad uporabo javnih sredstev in opravljanjem dejavnosti, ki so javni interes,
– ne izpolnjuje pogojev iz 4. člena tega pravilnika.
9. člen
Status društva v javnem interesu preneha:
– s prenehanjem društva,
– z izbrisom društva iz registra društev,
– z odvzemom statusa društva v javnem interesu.
10. člen
Ministrstvo vodi evidenco društev v javnem interesu.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 026-05/96
Ljubljana, dne 25. novembra 1996.
mag. Anton Rop l. r.
Minister za delo, družino
in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti