Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1996 z dne 29. 11. 1996

Kazalo

3728. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi pospeševalnega centra za malo gospodarstvo, stran 5780.

Na podlagi 3. in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) ter v zvezi s 7. členom zakona o razvoju malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 18/91) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi pospeševalnega centra za malo gospodarstvo
1. člen
V odloku o ustanovitvi pospeševalnega centra za malo gospodarstvo (Uradni list RS, št. 61/92) se v tretjem odstavku 2. člena besedilo “Dvoržakova 5” nadomesti z besedilom “Dunajska 156”.
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Zavod upravlja svet zavoda, ki šteje enajst članov. Člane sveta zavoda imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za malo gospodarstvo.
Svet zavoda sestavlja šest članov predstavnikov ustanovitelja, en predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije, en predstavnik Obrtne zbornice Slovenije, en predstavnik Republiškega zavoda za zaposlovanje, en prestavnik Sklada Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva in en predstavnik delavcev, ki opravljajo dejavnost v zavodu.
Predsednika sveta zavoda izvoli svet zavoda s soglasjem ministra, pristojnega za malo gospodarstvo.”
3. člen
V 5., 6., 7. in 8. členu odloka, se besedi “upravni odbor” zamenjata z besedama “svet zavoda”.
4. člen
V 12. členu se v drugem odstavku črtajo besede “za malo gospodarstvo” in se nadomestijo z besedami “pristojnim za malo gospodarstvo”.
5. člen
V 14. členu se na koncu drugega odstavka besedi “upravni odbor” nadomestita z besedama “svet zavoda”.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 313-04/94-2/5-8
Ljubljana, dne 21. novembra 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti