Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/1996 z dne 22. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/1996 z dne 22. 11. 1996

Kazalo

3651. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju, stran 5508.

Na podlagi prvega odstavka 27. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju
1. člen
V uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95) se v 3. členu 15. točka prvega odstavka spremeni tako, da glasi:
“15. Poudarjeni toni so tisti toni v frekvenčnem spektru hrupa, katerih ravni za najmanj 5dBA presegajo ravni hrupa obeh sosednjih terčnih pasov slišnega frekvenčnega spektra.”
2. člen
V 4. členu se v prvi alinei prvega odstavka besedilo “območje naravnih parkov” nadomesti z besedilom “območje narodnega parka ali naravnega rezervata” in v drugi alinei prvega odstavka za besedilom “rekreacijskih površin” doda besedilo “ter območje krajinskega ali regijskega parka”.
3. člen
V 20. členu se v prvem odstavku besedi “delujočih glušnikov” nadomestita z besedilom “naprav za dušenje zvoka v izpušni cevi” in doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Prepovedana je uporaba televizijskih in radijskih sprejemnikov in drugih akustičnih aparatov ali naprav ter glasbil na način, ki moti druge ljudi v okolju, razen uporabe za opozorilne in varnostne namene, kadar je to določeno s predpisi.”
4. člen
V prvem odstavku 22. člena se doda nova druga alinea, ki se glasi:
“– če ne uporablja televizijskega ali radijskega sprejemnika ali drugega akustičnega aparata ali naprave ali glasbila skladno z drugim odstavkom 20. člena te uredbe.”
5. člen
V 23. členu se druga alinea prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
“– vozi vozilo na motorni pogon brez naprav za dušenje zvoka v izpušni cevi v nasprotju s prvim odstavkom 20. člena te uredbe ali uporablja televizijski ali radijski sprejemnik ali drug akustični aparat ali napravo ali glasbilo v nasprotju z drugim odstavkom 20. člena te uredbe. ”
6. člen
V prilogi 1 se v točki b) Kraj meritve besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
“Kraj meritve imisije hrupa je treba izbrati na sredini nepozidanega in proti viru hrupa odprtega prostora v višini 1,2 m do 1,5 m od tal in najmanj 3,5 m od protihrupnih ograd, fasad zgradb ali drugih odbojnih površin.”
in v točki e) v tabeli 6 točka a) spremeni tako, da se glasi:
“a) Razlika D (dB): (raven poudarjenega tona) – (raven sosednjih terčnih pasov)”.
7. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-04/95-1/2-8
Ljubljana, dne 30. oktobra 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost