Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1996 z dne 4. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1996 z dne 4. 11. 1996

Kazalo

3499. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 1996, stran 5253.

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 74. in 88. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 48/95), je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 17. redni seji dne 25. 9. 1996 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 1996
1. člen
S tem odlokom se spremeni 2. člen odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 1996 (Uradni list RS, št. 27/96) tako, da se glasi:
“Skupni prihodki proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 1996 znašajo 675,904.108 SIT in se namenijo:
– za zagotovljeno porabo
v višini                    426,393.000 SIT,
– za ostale namene v višini          249,511.108 SIT.”
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 401-09/96
Rogaška Slatina, dne 7. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.
REBALANS PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA OBČINE ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 1996

PRIHODKI
--------------------------------------------------------------------------------
                   Vrsta prihodkov    Rebalans 1996 v SIT
--------------------------------------------------------------------------------
 1                         2             3
--------------------------------------------------------------------------------
I. Prihodki za zagotovljeno porabo
 (A + B + C)                             426,393.000
 A) prihodki razporejeni med
 republiko in občino                         206,773.000
 B) prihodki, ki pripadajo občini                  110,407.000
 C) finančna izravnava                        109,213.000
II. Prihodki za druge naloge (D + E)                 249,196.920
 D) davki in druge dajatve                      87,355.000
 E) prihodki iz naslova sofinanciranj                161,841.920
III. Prenos prihodkov iz preteklega leta                 314.188
 Vsi prihodki skupaj (I + III + III)                 675,904.108

ODHODKI

 A) tekoči odhodki
1. Plače, prispevki in drugi osebni prejemki             135,692.200
2. Materialni in drugi stroški                    89,183.800
3. Socialni transferi                         14,486.800
4. Plačila storitev in dotacije javnim zavodom            57,007.000
5. Plačila storitev in interv. v gosp. jav. služ.           66,767.000
6. Požarna varnost, zaščita in reševanje                7,650.000
7. Delovanje krajevnih skupnosti                   41,439.500
8. Financiranje političnih strank                   1,748.000
9. Drugi odhodki                           123,785.808
 B) investicijski odhodki
10. Sredstva za investicije                     131,780.000
 C) rezerve
11. Sredstva rezerv                          6,364.000
 Odhodki skupaj (A + B + C )                     675,904.108
--------------------------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti