Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1996 z dne 4. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1996 z dne 4. 11. 1996

Kazalo

3475. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d., Ljubljana o postopkih javnih razpisov za kreditiranje, stran 5224.

Na podlagi tretjega odstavka 88. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) ter 21. in 26. člena statuta Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d. (Uradni list RS, št. 44/96) in po predhodnem mnenju Ministrstva za okolje in prostor z dne 17. 10. 1996 je Upravni odbor Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d., Ljubljana na 27. seji dne 24. 10. 1996 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d., Ljubljana o postopkih javnih razpisov za kreditiranje
1. člen
V pravilniku Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d., Ljubljana o postopkih javnih razpisov za kreditiranje (Uradni list RS, št. 41/95 in 54/95) (v nadaljevanju: pravilnik) se v preambuli besedilo “22. in 27. člena” nadomesti z besedilom “21. in 26. člena”.
2. člen
V 1. členu pravilnika se številka “10.” nadomesti s številko “9.”, ter številka “21.” nadomesti s številko “19.”.
3. člen
V zadnji vrstici 3. člena pravilnika se številka “37.” nadomesti s številko “36.”.
4. člen
Na koncu prvega odstavka 4. člena pravilnika se črta pika in doda besedilo: “in ga daje v predhodno mnenje MOP.”, ter doda nov stavek, ki se glasi: “Po pridobitvi predhodnega mnenja MOP UO sklada odloča o dokončnem besedilu sklepa o pripravi javnega razpisa.”.
5. člen
V prvem stavku 6. člena pravilnika se besedilo “predlog sklepa” nadomesti z besedilom “sklep”, ter črta pika na koncu tega stavka in besedilo v drugem stavku tega člena “Po pridobitvi predhodnega mnenja MOP odloča UO sklada o dokončnem besedilu sklepa o javnem razpisu za pridobitev kredita”.
6. člen
V prvi vrstici 7. člena pravilnika se številka “21.” nadomesti s številko “19.”.
7. člen
V drugi vrstici drugega odstavka 13. člena pravilnika se številka “9.” nadomesti s številko “10.”.
8. člen
V drugem odstavku 14. člena pravilnika se številka “21.” nadomesti s številko “19.”, številka “19.” nadomesti s številko “17.”, ter številka “16.” nadomesti s številko “14.”.
9. člen
V besedilu prvega odstavka 15. člena pravilnika se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
“Direktor sklada predlog sklepa o dodelitvi sredstev iz tretje alinee tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika posreduje v predhodno mnenje MOP.”
V dosedanjem prvem odstavku, ki postane drugi odstavek se za besedama “Izvajalca razpisa” vstavi besedilo “in predhodnega mnenja MOP”.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek, dosedanji tretji odstavek pa četrti odstavek.
10. člen
Doda se nov 17. b člen, ki se glasi:
“Javni razpisi pričeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se nadaljujejo in dokončajo na način in po postopku, določenem s pravilnikom Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d., Ljubljana o postopkih javnih razpisov za kreditiranje (Uradni list RS, št. 41/95 in 54/95).
11. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 127-06/96
Ljubljana, dne 24. oktobra 1996.
Predsednik
upravnega odbora
Ekološko razvojnega sklada
Republike Slovenije
Marko Slokar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti