Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996

Kazalo

3462. Pravilnik o spremembah pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev na področju zdravstvene dejavnosti, stran 5153.

Na podlagi tretjega odstavka 64. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 37/95 in 8/96) minister za zdravstvo izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev na področju zdravstvene dejavnosti
1. člen
Prvi odstavek 15. člena pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 59/92) se spremeni tako, da se glasi:
Program strokovnega izpita predpiše minister za zdravstvo in obsega:
1. strokovne vsebine poklicnega področja, razen za zdravnike,
2. prva pomoč – organizacija in dajanje pomoči v rednih in izrednih razmerah, razen za zdravnike,
3. urgentna medicina za zdravnike,
4. socialna medicina razen za zdravnike in diplomirane inženirje farmacije,
5. socialna farmacija samo za diplomirane inženirje farmacije,
6. osnove pravne ureditve s področja zdravstvenega varstva, zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega zavarovanja.
2. člen
Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
Volonterski pripravnik s srednjo strokovno izobrazbo vloži prijavo za opravljanje strokovnega izpita pri pooblaščenem zavodu, volonterski pripravnik z višjo in visoko izobrazbo pa pri ministrstvu za zdravstvo.
3. člen
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
Stroške za delo s strokovnimi izpiti krije delodajalec, ki je kandidata prijavil k izpitu oziroma kandidat sam, če je nezaposeln.
Višino stroškov za delo s strokovnimi izpiti določi minister s posebnim sklepom o stroških strokovnega izpita.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 166/96
Ljubljana, dne 15. oktobra 1996.
dr. Božidar Voljč l. r.
Minister
za zdravstvo

AAA Zlata odličnost