Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996

Kazalo

3457. Soglasje k cenam naftnih derivatov, stran 5151.

Na podlagi 4. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
S O G L A S J E
k cenam naftnih derivatov
1. člen
S tem soglasjem se cene naftnih derivatov in stroškov prometa v trgovini določijo kot najvišje in sicer do naslednje ravni:
------------------------------------------------------------------------
Vrsta derivata        Neto nabavna       Stroški trgovine
               Cena
------------------------------------------------------------------------
Motorni bencin MB 86     25,366             3,782 SIT/l
Motorni bencin M 98      30,025             6,236 SIT/l
Neosvinčeni motorni bencin
NMB 95            31,595             6,236 SIT/l
Neosvinčeni motorni bencin
NMB 91            30,025             6,236 SIT/l
Plinsko olje D-1       31,628             4,126 SIT/l
Plinsko olje D-2       31,628             4,126 SIT/l
Kurilno olje EL        31,628             2,626 SIT/l
Kurilno olje LS        24,761             2,626 SIT/l
Mazut lahki L         19,986            1,016 SIT/kg
Mazut srednji S        17,792            0,987 SIT/kg
Mazut SNS           18,986            0,996 SIT/kg
Mazut težki T         15,981            0,579 SIT/kg
Mazut TNS           16,981            0,621 SIT/kg
------------------------------------------------------------------------
Drobnoprodajna cena avtoplina sme znašati največ 70 odstotkov drobnoprodajne cene motornega bencina M 98.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega soglasja preneha veljati soglasje k cenam naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 39/96).
3. člen
To soglasje začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 380-05/93-3/62-8
Ljubljana, dne 10. oktobra 1996.
Vlada Republike Slovenije
Janko Deželak l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost