Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996

Kazalo

3456. Uredba o spremembi stopenj davka od prometa določenih naftnih derivatov, stran 5151.

Na podlagi 77. člena zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi stopenj davka od prometa določenih naftnih derivatov
1. člen
Od naftnih derivatov iz tarifne številke 5 tarife davka od prometa proizvodov se plačuje prometni davek po naslednjih stopnjah:
1. od motornega bencina:                    %
– MB – 86                        141,1830
– MB – 98                        128,3450
– NMB – 91                        94,9750
– NMB – 95                       101,4220
2. od dieselskega goriva in motornega neobarvanega petroleja:
– D – 1                         109,2070
– D – 2                         95,5030
– D – 3                         131,0696
3. od ekstra lahkega kurilnega olja (EL)         10,0600
4. od lahkega specialnega kurilnega olja (LS)      16,1130
5. od kurilnega olja – mazuta:
lahkega z nizko vsebnostjo žvepla (LNŽ), 
srednje lahkega z nizko vsebnostjo žvepla (SNŽ)
in težkega z nizko vsebnostjo žvepla (TNŽ)        16,2000
6. od kurilnega olja – mazuta:                 %
– lahkega (L), srednjega (S), težkega (T), 
ekstra težkega (ET)                   29,6000
7. od utekočinjenega naftnega plina,
– ki se uporablja po posebnih napravah za 
pogon motornih vozil in motornih plovil         100,3650
– ki se uporablja za namen, ki ni določen 
 v predhodni alinei                   2,5000.
2. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o spremembi stopenj davka od prometa določenih naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 39/96).
3. člen
Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 421-02/93-2/14-8
Ljubljana, dne 10. oktobra 1996.
Vlada Republike Slovenije
Janko Deželak l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost