Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996

Kazalo

3453. Zakon o članstvu Banke Slovenije v Banki za mednarodne poravnave (ZBSBMP), stran 5132.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o članstvu Banke Slovenije v Banki za mednarodne poravnave (ZBSBMP)
Razglašam zakon o članstvu Banke Slovenije v Banki za mednarodne poravnave (ZBSBMP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. oktobra 1996.
Št. 001-22-114/96
Ljubljana, dne 23. oktobra 1996.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O ČLANSTVU BANKE SLOVENIJE V BANKI ZA MEDNARODNE PORAVNAVE (ZBSBMP)
1. člen
S tem zakonom se urejajo vprašanja članstva Banke Slovenije v Banki za mednarodne poravnave s sedežem v Baslu in nasledstva nekdanje Narodne Banke Jugoslavije v Banki za mednarodne poravnave.
2. člen
Banki Slovenije se dovoli udeležba na delniškem kapitalu Banke za mednarodne poravnave v višini 1.310 delnic kapitala Banke za mednarodne poravnave.
Banka Slovenije postane lastnica sorazmernega deleža drugega dobroimetja nekdanje Narodne banke Jugoslavije v Banki za mednarodne poravnave.
Banki Slovenije se dovoli članstvo v Banki za mednarodne poravnave.
3. člen
Vlada Republike Slovenije določi podpisnika pisma, s katerim se potrdi zakonitost članstva Banke Slovenije v Banki za mednarodne poravnave in nasledstva Banke Slovenije v dobroimetju nekdanje Narodne banke Jugoslavije pri tej banki ter veljavnost določil protokola o imunitetah Banke za mednarodne poravnave, podpisanega dne 30. julija 1936 v Bruslju, v Republiki Sloveniji.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-03/96-17/1
Ljubljana, dne 15. oktobra 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost