Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996

Kazalo

3449. Odlok o prispevku na obremenjevanje okolja s komunalnimi odpadki, stran 5129.

Na podlagi 9. in 16. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Vojnik na seji dne 11. 9. 1996 sprejel
O D L O K
o prispevku na obremenjevanje okolja s komunalnimi odpadki
1. člen
Odlok o prispevku na obremenjevanje okolja določa zavezanca za plačilo prispevka, znesek in obračunavanje prispevka, druge obveznosti zavezanca, nadzor nad izvajanjem odloka ter določa kazni.
2. člen
Prispevek na obremenjevanje okolja s komunalnimi odpadki plačujejo vsa gospodinjstva, v Občini Vojnik, ki niso vključena v organiziran odvoz odpadkov.
3. člen
Višina prispevka je določena na število članov, ki v gospodinjstvu stalno ali začasno prebivajo in se plačuje trimesečno.
Mesečni prispevek, ki znaša 273,40 SIT na člana v stanovanjskem prostoru, se trimesečno revalorizira z dvigom maloprodajnih cen v RS preteklega trimesečnega obdobja.
4. člen
Delno oprostitev plačila prispevka lahko na posebno prošnjo odobri Odbor za komunalno dejavnost.
Demografsko ogrožena območja v Občini Vojnik, niso zajeta v plačilo prispevka po tem odloku.
5. člen
Zbrana sredstva prispevka so namenska in se uporabljajo za plačilo stroškov postavitve in odvoza kontejnerjev, ki jih Občina Vojnik zagotavlja na območjih, kjer ni organiziranega odvoza komunalnih odpadkov.
6. člen
Seznam lokacij kontejnerjev, termine odvoza ter zavezance za plačilo pripravijo krajevne skupnosti.
7. člen
Zavezanec za plačilo prispevka je dolžan, da odlaga odpadke v kontejnerje.
8. člen
Nadzor o izvajanju odloka izvaja komunalna služba Občine Vojnik oziroma komisija za komunalo v krajevnih skupnostih.
9. člen
Z denarno kaznijo 30.000 SIT se kaznuje zavezanec, ki ravna v nasprotju s 7. členom tega odloka.
Z denarno kaznijo do 100.000 SIT se kaznuje samostojni podjetnik ali podjetje, ki odlaga v skupni kontejner.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 961/10-96
Vojnik, dne 11. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vojnik
Peter Vrisk l. r.

AAA Zlata odličnost