Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996

Kazalo

3445. Sklep o določitvi števila članov sveta KS Podčetrtek, Virštanj in Pristava pri Mestinju in volilnih enotah za volitve članov sveta Krajevnih skupnosti Podčetrtek, Virštanj in Pristava pri Mestinju, stran 5123.

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) je Občinski svet občine Podčetrtek na 13. seji dne 4. 10. 1996 sprejel
S K L E P
o določitvi števila članov sveta KS Podčetrtek, Virštanj in Pristava pri Mestinju in volilnih enotah za volitve članov sveta Krajevnih skupnosti Podčetrtek, Virštanj in Pristava pri Mestinju
1. člen
Svet KS Podčetrtek bo v prihodnjem mandatnem obdobju štel enajst članov.
Svet KS Virštanj bo v prihodnjem mandatnem obdobju štel devet čanov.
Svet KS Pristava pri Mestinju bo v prihodnjem mandatnem obdobju štel devet članov.
2. člen
Za volitve članov sveta krajevnih skupnosti se območja posameznih krajevnih skupnosti razdelijo na volilne enote in se voli v vsaki volilni enoti določeno število članov sveta krajevnih skupnosti.
Za volitve članov sveta KS se na območju KS Podčetrtek določi pet volilnih enot, ki obsegajo območja naselij oziroma dela naselij v Krajevni skupnosti Podčetrtek:
1. VOLILNA ENOTA: obsega del območja naselja Podčetrtek (vse ulice, razen ulice Slake) – v njej se volijo trije člani sveta.
2. VOLILNA ENOTA: obsega del območja naselja Podčetrtek (Ulica Slake) – v njej se voli en član sveta.
3. VOLILNA ENOTA: obsega območja naselij Imeno in Imenska gorca – v njej se volijo trije člani sveta
4. VOLILNA ENOTA: obsega območja naselij Olimje in Rudnica – v njej se volijo trije člani sveta.
5. VOLILNA ENOTA: obsega območji naselij Golobinjek in Pecelj – v njej se voli en član sveta.
Za volitve članov sveta KS se na območju KS Virštanj določi pet volilnih enot, ki obsegajo območja naselij v Krajevni skupnosti Virštanj:
1. VOLILNA ENOTA: obsega območje naselja Virštanj – v njej se volijo trije člani sveta.
2. VOLILNA ENOTA: obsega območje naselja Verače – v njej se volita dva člana sveta.
3. VOLILNA ENOTA: obsega območje naselja Sela – v njej se volita dva člana sveta.
4. VOLILNA ENOTA: obsega območje naselja Gostinca – v njej se voli en član sveta.
5. VOLILNA ENOTA: obsega območje naselja Pristava pri Lesičnem – v njej se voli en član sveta.
Za volitve članov sveta KS se na območju KS Pristava pri Mestinju določi devet volilnih enot, ki obsegajo območja naselij v Krajevni skupnosti Pristava pri Mestinju:
1. VOLILNA ENOTA: obsega območje naselja Pristava pri Mestinju – v njej se voli en član sveta.
2. VOLILNA ENOTA: obsega območje naselja Jerčin – v njej se voli en član sveta.
3. VOLILNA ENOTA: obsega območje naselja Sodna vas – v njej se voli en član sveta.
4. VOLILNA ENOTA: obsega območje naselja Cmereška gorca – v njej se voli en član sveta.
5. VOLILNA ENOTA: obsega območje naselja Roginska gorca – v njej se voli en član sveta.
6. VOLILNA ENOTA: obsega območje naselja Sv. Ema – v njej se voli en član sveta.
7. VOLILNA ENOTA: obsega območje naselja Nezbiše – v njej se voli en član sveta.
8. VOLILNA ENOTA: obsega območja naselja Vidovica – v njej se voli en član sveta.
9. VOLILNA ENOTA: obsega območje naselja Vonarje – v njej se voli en član sveta.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-107/96
Podčetrtek, dne 8. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Podčetrtek
Marko Stadler l. r.

AAA Zlata odličnost