Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996

Kazalo

3440. Sklep o določitvi plakatnih mest, stran 5109.

Na podlagi 8. do 11. člena statuta zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94) ter 10. in 17. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet občine Metlika na seji dne 10. 10. 1996 sprejel
S K L E P
o določitvi plakatnih mest
1. člen
S tem sklepom se v Občini Metlika v pripravah in izvedbi volitev in referendumov določa plakatna mesta za lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili.
2. člen
Za lepljenje in nameščanje plakatov se kot plakatna mesta v Metliki določijo plakatni stebri na lokacijah:
– pri Starem pildu;
– na koncu parkirišča pri samopostrežbi Mercator STP na CBE;
– na parkirišču v naselju Borisa Kidriča;
– na železniški postaji v Metliki.
3. člen
Razen na mestih, naštetih v 2. členu tega sklepa, je možno plakatiranje tudi na za to postavljenih dveh tablah velikosti 250 x 300 cm, ki bosta nameščeni ob robu parkirišča pri samopostrežbi Mercator STP in ob obstoječi oglasni tabli KS Metlika na Trgu svobode.
4. člen
Plakatiranje je možno tudi na visečih panojih na stebrih javne razsvetljave, in sicer obojestransko. Dimenzije panojev so 80 × 100 cm.
Plakatiranje po prvem odstavku tega člena se naroča pri Javnem podjetju Komunala Metlika, ki za plakatiranje zaračuna tudi pristojbino, ki je določena s cenikom za tovrstno plakatiranje in posredovanje volilno propagandnih sporočil.
5. člen
Plakatiranje v drugih naseljih v občini je možno na oglasnih mestih na sedežu krajevne skupnosti, v posameznih naseljih pa na običajnih oglasnih mestih, ki služijo posredovanju javnih sporočil.
6. člen
Plakatiranje zunaj plakatnih mest, ki so določena v 2., 3. in 4. členu tega sklepa je dovoljeno le s soglasjem lastnika oziroma upravljalca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov in zemljišč.
7. člen
Na plakatnih mestih, ki so določena s tem sklepom, je skladno z zakonom o volilni kampanji prepovedano prelepljanje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne kampanje.
8. člen
Najpozneje v 15 dneh po dnevu glasovanja morajo organizatorji volilne kampanje odstraniti vse svoje plakate in druga volilno propagandna sporočila s plakatnih mest, ki so določena s tem sklepom.
9. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi plakatnih mest, objavljen v Uradnem listu RS, št. 70/94.
Št. 008-4/96
Metlika, dne 10. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Metlika
Jože Mihelčič l. r.

AAA Zlata odličnost