Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996

Kazalo

3417. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Zeleni pas, stran 5084.

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93), 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) ter 6. člena zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95, 44/96 – odl. US) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Zeleni pas
1. člen
Javno se razgrne splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Zeleni pas, izdelan za obdobje od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2004.
2. člen
Gradivo iz 1. člena te odredbe se razgrne za 14 dni v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana, Ljubljana, Tržaška 2.
3. člen
Podjetja, društva, druge civilne pravne osebe in občani lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana.
4. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava. Datum in kraj javne obravnave bo objavljen naknadno v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana.
5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-4/19-96
Ljubljana, dne 10. oktobra 1996.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.