Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996

Kazalo

3389. Navodilo o določitvi pokojninske osnove za odmero pokojnine upravičencu, ki po 1.1.1966 ni imel najmanj enega leta zavarovanja, iz katerega se vzamejo plače oziroma zavarovalne osnove za izračun pokojninske osnove, stran 4837.

Na podlagi tretjega odstavka 49. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.12/92, 5/94 in 7/96) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 in 29/95) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
N A V O D I L O
o določitvi pokojninske osnove za odmero pokojnine upravičencu, ki po 1. 1. 1966 ni imel najmanj enega leta zavarovanja, iz katerega se vzamejo plače oziroma zavarovalne osnove za izračun pokojninske osnove
1. člen
Osebi, ki je upravičena do pokojnine po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94 in 7/96 - v nadaljnjem besedilu: zakon) in po 1. 1. 1966 ni imela najmanj enega leta zavarovanja, iz katerega se vzamejo plače ali osnove, od katerih so bili plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za izračun pokojninske osnove, se odmeri pokojnina od pokojninske osnove v višini povprečne mesečne izhodiščne plače, ki bi ji šla za leto 1995 glede na stopnjo dejanske strokovne izobrazbe, ki jo je imela v zadnjem letu zavarovanja pri zavodu, po kolektivni pogodbi dejavnosti ali po splošni kolektivni pogodbi, če za dejavnost ni sklenjena kolektivna pogodba.
2. člen
Za izračun pokojninske osnove se vzamejo osnove iz prejšnjega člena, zmanjšane za davke in prispevke, ki se obračunavajo in plačujejo od plače po poprečni stopnji iz 44. člena zakona.
3. člen
Poprečne izhodiščne plače iz 1. člena tega navodila znašajo:
Dejavnost (kolektivna pogodba)        Stopnja strokovne izobrazbe
______________________________________________________________________________

               I. - IV. V.   VI.   VII.  VIII.  IX.
______________________________________________________________________________

grafična dejavnost      61.067 70.293 81.276 92.259 127.405 153.765

časopisno informativna,
založniška, knjigotrška    65.512 76.807 99.397 117.469 149.095 171.685

gostinstvo, turizem      60.819 68.810 82.128 93.226 110.984 133.180

banke, hranilnice       62.637 71.585 89.481 111.852 140.933 164.198

cestno gospodarstvo      58.061 65.690 78.404 88.999 105.951 127.141

celulozna, papirna, papirno
predelovalna         60.515 70.949 91.816 108.510 137.724 158.591

trgovina           57.996 65.615 78.315 88.898 105.832 126.998

tekstilna           57.177 64.689 77.209 87.643 104.337 125.204

usnjarska           57.177 64.689 77.209 87.643 104.337 125.204

gradbena           57.848 69.249 78.116 93.317  160.032 188.322

lesarstvo           57.177 64.689 77.209 87.643 104.337 125.204

gozdarstvo          89.673 92.192 97.230 120.907 143.577 172.293

cestni potniški promet    57.647 65.018 84.577 114.872 141.382

drobno gospodarstvo      66.775 75.122 83.469 95.990 112.683 133.551

črna in barvasta metalurgija
in livarne ter kovin. in
elektr.            61.746 68.134 80.908 95.813 110.717 132.009

kemična, nekovinarska in
gumarska           62.121 70.282 83.885 95.221 113.358 136.030

kmetijstvo, živilstvo     58.900 67.903 79.536 90.284 107.481 128.977

špedicijska, skadiščna in
pomorska agencijska
dejavnost           63.296 71.611 85.472 97.022 115.503

stanovanjska         70.073 76.792 103.669 129.586 167.982  201.578

gospodarske javne službe
(komunala, vodno
gospodarstvo)         67.455 73.923 99.797 124.746 161.707 194.049

železniški promet       46.178 52.245 62.357 70.783  84.266  101.119

pogodba med delavci in
zasebnimi delodajalci     63.021 69.323 79.827 90.330 105.875

PTT              67.354 75.733 90.506 114.721 121.026 145.231

elektrogospodarstvo in
premogovništvo        87.891 100.790 125.825 157.350 192.247 219.015

splošna kolektivna pogodba
za gospodarstvo        57.177 64.689 77.209 87.643  104.337 125.204

ostale dejavnosti (zakon o
razmerjih plač)        59.738 74.269 91.383 104.946 119.477 169.205
--------------------------------------------------------------------------------
4. člen
Znesek povprečne izhodiščne plače se preračuna na vrednost v koledarskem letu pred letom uveljavitve pravice, glede na gibanje povprečnih plač zaposlenih v državi v posameznem letu, in se poveča za 0,5% za vsako leto zavarovalne dobe, ki se zavarovancu upošteva po zakonu.
5. člen
Po določbah 1. do 4. člena tega navodila se določi pokojninska osnova tudi za zavarovance, ki so vložili zahtevo za priznanje pravice do pokojnine po predpisih, veljavnih do 31. 3. 1992 s tem, da se zavarovancem iz tretjega odstavka 10.člena in 11. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS. št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Uradni list RS, št. 14/90, 30/90, 44/90 in 10/91) za pokojninsko osnovo vzame polovica zneska izhodiščne plače.
6. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-0008/96-113
Ljubljana, dne 14. oktobra 1996.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti